Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

8614  odsłona

Mistrz Ortografii


MISTRZ ORTOGRAFII

Konkurs ortograficzny dla klas II – III kształcenia zintegrowanego

Cele konkursu:

  • Sprawdzenie umiejętności ortograficznych uczniów.

  • Mobilizowanie do poznawania i utrwalania reguł ortograficznych.

  • Rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych.

  • Zachęcanie do zabawy z ortografią.


Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

  • Etap pierwszy to pisanie ze słuchu , w którym biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich.

  • Etap drugi to też pisanie ze słuchu oraz inne zadania ortograficzne.

2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy lub inne nagrody.

3. Konkurs należy ogłosić z miesięcznym wyprzedzeniem, aby uczniowie mogli opracować wyrazy podane w wykazie. Wyrazy te będą wykorzystane w dyktandach.


KLASA II


Wykaz wyrazów do opracowania:


chłód, głód, góra, jaskółki, królik, krótki, lód, ogródek, powrót, wiewiórka, wkrótce, wróbelki

burza, korzeń, marzec, na termometrze, orzechy, przebiśniegi. porządek, rzeka, rzodkiewka, warzywa, zwierzęta,

dużo ,każdy, pożywienie, różne, śnieżki, świeży, też, żegnać, zjeżdżaliśmy,

borsuk, futro, krokusy, rudy, szukać, tulipany, rtęć,

chętnie, hałas, Hania, Jurek, niedźwiedź


Etap pierwszy

Pisanie ze słuchu

Kończy się zima. Nadchodzi upragniona wiosna. Pęka lód na rzece. Śnieg topi się na polach. Zakwitły już przebiśniegi i krokusy. Słychać śpiew ptaków. Głód i chłód nie dokucza już wróbelkom. Wkrótce ludzie zaczną porządki w ogródkach.


Etap drugi


1. Pisanie ze słuchu

Już wiosna. Słońce mocniej grzeje. Na termometrze rtęć podnosi się do góry. Borsuk wyszedł z nory. Obudził się też niedźwiedź. Wiewiórka w rudym futerku zjada ostatnie zapasy orzechów. Króliki czekają na świeżą trawę. Wróciły też z ciepłych krajów bociany i jaskółki. Wszystkie zwierzęta chętnie wygrzewają się w promieniach wiosennego słońca.


2. Odszukaj wśród tych liter 8 wyrazów z „ó”. Możesz czytać pionowo, poziomo i ukośnie. Zapisz te wyrazy.

b

c

o

d

o

n

i

a

l

w

p

o

k

r

a

r

l

o

k

s

u

t

ó

a

n

i

ó

t

a

r

i

u

k

z

ź

e

p

i

s

o

ó

t

w

k

a

l

n

o

p

a

l

c

z

ó

ł

n

o

g

o

r

b

u

n

l

w

a

s

p

i

l

a

t

w

ł

ó

c

z

k

a

o

l

b

k

n

n

p

r

a

t

a

l

b

ó

s

m

a

z

y

ż

t

a

g

r

a

u

a

t

k

p

ó

o

k

ż

ó

ł

w

i

o

r

a

r

a

a

a

b

r

p

i

s

t

o

n

n

a

a

ł

o

a

k

l

n

b

s

o


 

 

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

4. ..................................................................................

5. ..................................................................................

6. ..................................................................................

7. ..................................................................................

8. ..................................................................................3. Rozwiąż zagadki.


Gdy deszcz się zbliża

swój lot obniża ______________________


Z wierzchu czerwona

a w środku biała.

Kiedy ją jadłeś

w język szczypała. ______________________


Klasa III


Wykaz wyrazów do opracowania:


chętnie, chociaż, chór, chustka, chwalić się, Joachim, muchomor, zuch,

bohater, druh, filharmonii, harfa, hałas, harmonii, hełm, Hipolit, honor, Honoratka, horyzont, humor,

córka, jaskółka, królik, półka, róża,

bagaż, Bożena, drożdże, już, kałuże, łyżka, poważny, piżama, uważa, wieża, żaby, żółtko, żyje, żywotna,


burza, cesarz, Jerzy, kalendarz, Katarzyna, Małgorzata, orzech, rzadko, rzeczywistość, rzęsa, rzucać,

fartuszek, kukułka, pszczoła


Etap pierwszy


Pisanie ze słuchu

Miasto Ortografów jest bardzo sławne. Mieszkańcy chętnie chwalą się swym chórem. Jego popisy zachwycają dzieci i dorosłych. Chór tworzą: Bożena, Jerzy, Honorata, Joachim i Hipolit. Śpiewają donośnie, ich głos niesie się aż po horyzont. Chętnie występują podczas obchodów różnych świąt. Czasami ktoś przygrywa im na harmonii lub harfie. Chcą kiedyś wystąpić w filharmonii.


Etap drugi


1. Pisanie ze słuchu

Najstarszą mieszkanką Ortografowa jest pani Honorata Chrzanowska. Uważa się, że ma trzysta lat, chociaż w rzeczywistości żyje dopiero sto lat. Poważny wiek nie przeszkadza jej w codziennych figlach. Płoszy żaby w kałużach, podbiera pszczołom miód, straszy kukułkę mieszkającą w zegarze sąsiadki Katarzyny. To bardzo żywotna osoba.


2. Szlak 90 liter

  • Odgadnij wyrazy, których znaczenie podano niżej.

  • Wpisz je bez błędów ortograficznych w kratki Szlaku – zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, bez odstępów między wyrazami.

  • Litery, które znajdują się w kwadracikach ponumerowanych od 1 do 17 ułożą hasło. Zapisz je.1. Najdłuższy z tych, co szczekają.

2. Na pięciolinii.

3. W środku jajka.

4. Wkładasz ją do spania.

5. Podobny do zająca.

6. Turystyczny w górach.

7. Pojawia się na niebie i jest kolorowa.

8. Główna postać w książce lub w filmie.


9. Nosi go strażak i żołnierz.

10. Na przykład laskowy, kokosowy, włoski.

11. Nadchodzi, gdy robi się ciemno i grzmi.

12. Do jedzenia zupy.

13. Może być wodna lub na powiece oka.

14. Dodaje się je do pieczenia ciasta lub chleba.

15. Kwiat z kolcami.

16. Ruda i ma słabość do orzechów.
Ewa Pawlak – Głuc

Krystyna Wnęk

Kraków

Szkoła Podstawowa nr 53

_____________________________________________________________________________________________________

Bibliografia:

Tarnowski S. :Już piszę bez błędów. Warszawa 1992

Zbróg Z. : Lubię ortografię. Klasa 1 i 2 Kielce 2000

1


Publikacja bezpłatna umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

Serwis ODA - Strona główna > Wykaz publikacji  |  

Zamknij okno

góra