Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4877  odsłona

Małgorzata Michalska: Kompleks tematyczny - Woda i przyroda
MAŁGORZATA MICHALSKA

KOMPLEKS TEMATYCZNY

„WODA I PRZYRODA”

CYKL SYTUACJI EDUKACYJNYCH


CELE OGÓLNE:

 • Zrozumienie faktu, iż człowiek jako cząstka przyrody jest z nią nierozerwalnie złączony, ma na nią wpływ i zależy od niej.
 • Zachęcenie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Stworzenie sytuacji pozwalających na zrozumienie zależności między stanem czystości wody a istnieniem życia na ziemi.
 • Uświadomienie wpływu człowieka na stan wód na ziemi oraz wskazanie na możliwości  poprawiania go.
 • Zachęcenie do gromadzenia literatury o tematyce przyrodniczej i częstego sięgania do niej dla wzbogacania własnej wiedzy z tej dziedziny.
 • Stworzenie warunków do poznania właściwości wody i zjawisk przyrodniczych z nią związanych na drodze samodzielnych doświadczeń i dociekań oraz bezpośredni kontakt z przyrodą.

METODY:

 • czynne: samodzielne doświadczenia, rozwiązywanie zadań,
 • percepcyjne: pokaz, obserwacja,
 • słowne: instrukcja, rozmowa, objaśnienia, wiersz, opowiadanie.

FORMY

 • indywidualna,
 • zespołowa,
 • grupowa.

Uwaga: Cała publikacja w formacie PDF, którą można pobrać, znajduje się na stronie Autorki.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2005/2006

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”