Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4862  odsłona

Turniej „Symetria wokół nas”

Elżbieta Brożyńska, Edyta Niewczas, Damian Pytel, Piotr Włoczek

Konkurs „Symetria wokół nas” jest konkursem opracowanym na bazie autorskich gier nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Zawiera zadania wykorzystujące pojęcie symetrii na płaszczyźnie. W trakcie konkursu uczniowie rozpoznają figury symetryczne, wyszukują osie symetrii figury, określają ich liczbę.

Konkurs wiąże wiedzę szkolną z życiem codziennym. Wskazuje, że symetria to nie jest tylko pojęcie matematyczne, ale występuje i w przyrodzie, i w architekturze i w wielu innych dziedzinach życia. Ta forma pracy ma na celu naukę poprzez zabawę dla uczniów obserwujących konkurs, a dla uczestników konkursu jest utrwaleniem wiadomości o symetrii i podsumowaniem pracy na lekcjach matematyki, przyrody i w trakcie zajęć plastycznych.

Zapraszamy do zabawy!!!

Od Redakcji: Program Turnieju w formacie PowerPoint do pobrania znajduje się na stronie Autorów.

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”