Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

7633  odsłona

Małgorzata Michalska, Alina Prasow, Aleksandra Sikorzyńska: PODRÓŻ PO KRAINIE GEOMETRII

Małgorzata Michalska
Alina Prasow
Aleksandra Sikorzyńska

PODRÓŻ PO KRAINIE GEOMETRII

Prezentowany materiał stanowi część projektu programu nauczania
dla przedszkoli z zakresu edukacji matematycznej.

SŁOWO  WSTĘPNE

Realizując treści matematyczne w przedszkolu niewiele mówi się o geometrii. W różnych programach nauczania zawarte są jedynie zagadnienia dotyczące poznawania przez dzieci podstawowych figur płaskich (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) i dwóch przestrzennych (kula, sześcian). Tymczasem jest wiele pojęć geometrycznych, od których edukacja w tej dziedzinie mogłaby się rozpocząć. Według nas odniosłoby to pozytywny skutek w kształtowaniu intuicji matematycznych u dzieci.

Postanowiłyśmy więc uporządkować wiadomości geometryczne, które będą przekazywane dzieciom. Kierowałyśmy się tu zasadą wychodzenia od rzeczy szczegółowych, łatwych i prostych, do ogólnych, bardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych. Aby ułatwić nauczycielom wprowadzanie podstawowych pojęć geometrycznych, proponujemy niniejszy program.

W jego opracowaniu wykorzystałyśmy pomysły zawarte w książce Władimira G. Żytomirskiego i Lwa Szewrina „Geometria dla najmłodszych”, przystosowując je do naszych potrzeb.

 Celem naszym jest przedstawienie w sposób możliwie prosty, lecz zarazem atrakcyjny, pojęć geometrycznych tak, abyzabawowość ujęcia nie spowodowała zniekształcenia ich matematycznego sensu.

Treści proponowane przez nas oraz zagadnienia matematyczne realizowane w pracy przedszkola będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Są one także zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, zatwierdzoną jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.XII.1999r.

Zapraszamy więc nauczycieli i dzieci w „Podróż po Krainie Geometrii”.

PRZEZNACZENIE PROGRAMU

Realizacja treści programu przebiega w ścisłym powiązaniu metod podających z aktywną postawą dziecka, stawianego przed sytuacjami problemowymi. Wychowanek jest motywowany do samodzielnych prób i poszukiwań, dokonuje własnych spostrzeżeń i wyciąga  wnioski. Doświadczenia takie są niezbędne do przyswojenia pojęć abstrakcyjnych.

Propozycje sytuacji edukacyjnych zawartych w „Podróży po Krainie Geometrii” przeznaczone są do pracy z dziećmi sześcioletnimi. Mogą być także wykorzystane dla dzieci młodszych, wykazujących zainteresowania, czy uzdolnienia matematyczne.

Uważamy, że program niniejszy, proponujący „geometrię praktyczną” może być znakomitym punktem wyjścia do podjęcia systematycznej nauki matematyki,  w tym geometrii, w szkole.

UWAGA: Cały tekst publikacji w formacie PDF można pobrać ze strony autorek — link w menu u dołu strony (od red. serwisu).

UWAGA: W dniu 20.09.2005 została udostępniona druga część projektu programu. Plik w formacie PDF do pobrania ze strony Autorek
16.02.2006 została udostępniona trzecia część projektu programu. Plik w formacie PDF do pobrania ze strony Autorek


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005/2006

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”