Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4761  odsłona

zbiorzadan

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZŁOWIEKIEM ZDROWYM I EKOLOGICZNYM

 

ZBIÓR ZADAŃ
DO REALIZACJI ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ
NA LEKCJACH MATEMATYKI
W KLASIE PIĄTEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Ucząc matematyki można kształtować pojęcia matematyczne mówiąc jednocześnie o nurtujących nas problemach ekologicznych. Rozwiązywanie zadań o treści poruszającej problemy ochrony środowiska to dobra okazja, by pokazać uczniom związki i mechanizmy zachodzące pomiędzy środowiskiem a człowiekiem. Uczeń ma okazję przekonać się o nienaruszalności praw przyrody i konieczności racjonalnego korzystania z jej zasobów. Skojarzenie liczby z sytuacją środowiska pozwala emocjonalnie zaangażować ucznia do poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów ekologii w skali domu, miejscowości, regionu, kraju, a również globu.

Proponujemy wplatanie treści ekologicznych do programu nauczania matematyki w klasie piątej szkoły podstawowej do następujących działów:

  • liczby naturalne
  • ułamki zwykłe
  • ułamki dziesiętne
  • procenty.

 

ZBIÓR ZADAŃ

 

Przygotował zespół nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lub. w składzie:
Renata Szwarc, Wioletta Bączek-Samulewicz, Elżbieta Jarzębowska, Mariusz Olęcki.

Nowe Miasto Lub., 2005r.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”