Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

7505  odsłona

Waldemar Luks: Ramowy program szkolenia młodzieży w zakresie piłki siatkowej

Opracował:

mgr wychowania fizycznego
Waldemar Luks

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

MŁODZIEŻY W ZAKRESIE

PIŁKI SIATKOWEJ

Proponowany w tej pracy układ metodyczny kolejności nauczania poszczególnych elementów techniki gry nie jest rozwiązaniem ostatecznym. Faktyczna długość trwania poszczególnych okresów nauczania i doskonalenia poszczególnych elementów techniki jest zależna w pierwszym rzędzie od poziomu sprawności grupy. Ze względu na różnice osobnicze w nauce elementów wynika przesłanka indywidualnego traktowania na treningu.

T

E

C

H

N

I

K

A

 

I

kwartał

II

kwartał

III

kwartał

IV

kwartał

1

2

3.1

3.2

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

3.3

3.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.2

7.1.1

7.2.1

8.1

8.2

3.7.1

3.7.2

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.10

5.11

5.12

5.13

6.3

7.1.2

7.2.2

7.3.1

8.3

8.4

3.7.3

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

5.14

5.15

5.16

6.4

7.1.3

7.2.3

7.2.4

7.3.2

8.5

G

R

Y

1:11

1:12

1:13

2:24

2:25

2:26

2:27

3:38

3:39

1:110

3:311

3:312

2:213

3:314

3:315

4:416

4:417

4:418

4:419

4:420

4:421

4:422

4:423

4:424

6:625

 

 

INDEKS CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH W GRZE

W PIŁKĘ SIATKOWĄ

 

1.     Chwyty i rzuty piłki (uproszczona forma odbić).

2.     Postawa gotowości do gry.

3.     Sposoby przemieszczania się po boisku:

–       Naturalne

3.1     Chód

3.2     Bieg

3.3      Wyskok

–       Specjalistyczne

3.4      Krok dostawny

3.5      Krok skrzyżny

3.6      Wypad

3.7      Pady

3.7.1      Pad w przód

3.7.2      Pad w bok

3.7.3      Pad w tył

4.     Odbicia piłki sposobem górnym oburącz:

4.1            W postawie stabilnej nad sobą i do przodu

4.2            Po dojściu (chód-krok pojedynczy, krok podwójny) w przód odbicia do przodu

4.3            W postawie stabilnej odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki.

4.4            Po dojściu (chód-krok pojedynczy, krok podwójny) odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.5            Odbicia w wyskoku nad sobą i do przodu

4.6            Odbicia w wyskoku do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.7            W postawie stabilnej odbicia w tył

4.8            W postawie stabilnej odbicia do tyłu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.9            Odbicia w wyskoku do tyłu

4.10        Odbicia w wyskoku do tyłu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.11        Po biegu z zatrzymaniem odbicie do przodu

4.12        Po biegu z zatrzymaniem odbicie do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.13        Po kroku dostawnym z zatrzymaniem odbicia do przodu

4.14        Po kroku dostawnym z zatrzymaniem odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.15        Po dojściu w tył (chód-krok pojedynczy, krok podwójny, bieg) odbicia piłki do przodu

4.16        Po kroku skrzyżnym z zatrzymaniem odbicia piłki do przodu

4.17        Po kroku skrzyżnym z zatrzymaniem odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.18        Po doskoku odbicia piłki w wyskoku do przodu

4.19        Po doskoku odbicia piłki w wyskoku do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.20        Po biegu z doskokiem odbicia w wyskoku do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.21        Po biegu z doskokiem odbicia w wyskoku do tyłu ze zmianą kierunku lotu piłki

4.22        Wystawienie piłki do ataku spod siatki i z pola ataku

4.23        Wystawienie piłki do ataku z pola obrony

5.     Odbicia piłki sposobem dolnym

5.1            W postawie stabilnej odbicia piłki nad sobą i do przodu

5.2             Po dojściu (chód-krok pojedynczy, krok podwójny) odbicia do przodu

5.3             W postawie stabilnej odbicia ze zmianą kierunku lotu piłki

5.4             Po dojściu (chód-krok pojedynczy, krok podwójny) odbicia ze zmianą kierunku lotu piłki

5.5             Po biegu z zatrzymaniem odbicia do przodu

5.6             Po biegu z zatrzymaniem odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

5.7             Po kroku dostawnym odbicia do przodu

5.8             Po kroku dostawnym odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

5.9             Po kroku skrzyżnym odbicia do przodu

5.10        Po kroku skrzyżnym odbicia do przodu ze zmianą kierunku lotu piłki

5.11        Po doskoku odbicia piłki do przodu

5.12        Z postawy gotowości do gry odbicia piłki w padzie w bok (oburącz, jednorącz)

5.13        Po kroku dostawnym, skrzyżnym odbicie piłki w bok

5.14        Po biegu w tył odbicia piłki w padzie w tył

5.15        Przyjęcie zagrywki

5.16        Odbicia piłki innymi częściami ciała

6.     Zagrywka

6.1     Zagrywka dolna lub wprowadzenie piłki do gry oburącz górą

6.2     Zagrywka tenisowa rotacyjna stojąc (dokładność struktury ruchu)

6.3     Zagrywka tenisowa rotacyjna stojąc (powtarzalność-celność miejsca w relacji „lewo-prawo”, „blisko-daleko”)

6.4     Zagrywka tenisowa rotacyjna stojąc (powtarzalność-celność „selektywnego” wyboru miejsca)

7.     Atak

Uwaga! Kolejne etapy nauki i doskonalenia umiejętności ataku kształcimy postępując zgodnie z następującymi wskazaniami metodycznymi:

–       Wykonanie określonej formy ataku po zadaniu kierunku z dokładnością miejsca (kryterium: dokładność czynności ruchowej)

–       Wykonanie określonej formy ataku z wyborem kierunku i miejsca (kryterium: elastyczność działania ruchowego)

–       Działanie z wyborem form, kierunku i miejsca (kryterium: racjonalność i skuteczność racjonalnego działania)

7.1  Kiwnięcie

7.1.1      Odbicia piłki oburącz w kontakcie z podłożem

7.1.2      Odbicia piłki oburącz w wyskoku

7.1.3      Odbicia piłki jednorącz w wyskoku

 

7.2      Plasowanie

7.2.1      Opanowanie całościowej struktury czynności ruchowej

7.2.2      Plasowanie po kierunku rozbiegu (relacja: „blisko-daleko”)

7.2.3      Plasowanie niezgodne z kierunkiem rozbiegu (relacja: „lewo-prawo”)

7.2.4      Plasowanie z wyborem kierunku i miejsca

7.3      Zbicie tenisowe

7.3.1      Zbicie w strefie IV i II w 3 tempie po kierunku rozbiegu

7.3.2      Zbicie w strefie IV i II w 3 tempie niezgodne z kierunkiem rozbiegu (relacja: „lewo-prawo”)

8.     Blok

Istotą obrony pola gry blokiem jest wykształcenie trzech podstawowych jego elementów:

ˇ        wyboru miejsca wyskoku

ˇ        tempa wyskoku w stosunku do atakującego

ˇ        utworzenia płaszczyzny bloku

Metodycznie sposobów przemieszczania bloku nauczamy w kolejności:

ˇ        krok dostawny

ˇ        krok skrzyżny

ˇ        krok biegowy

8.1     Blok pojedynczy – nauka wyskoku z miejsca z postawy gotowości do bloku z kształtowaniem płaszczyzny rąk

8.2     Blok pojedynczy po przemieszczaniu się krokiem dostawnym

8.3     Blok pojedynczy po przemieszczaniu się krokiem skrzyżnym

8.4     Blok pojedynczy po wyskoku z miejsca z kształceniem „czucia tempa” (przeciwdziałanie plasowaniu i atakowi)

8.5     Blok pojedynczy po przemieszczaniu się krokiem dostawnym, krokiem skrzyżnym z wyborem miejsca i tempa wyskoku

 

 

PRZYKŁAD ZAŁOŻENIA DO FORM GIER

 

  1 Zwróć uwagę na poprawne wprowadzenie piłki do gry (odbicie górne)

  2 Zwróć uwagę na poprawne odbicie piłki oburącz górą

  3 Zwróć uwagę na dwa odbicia

  4 Zwróć uwagę na odbiór dołem

  5 Minimum dwa odbicia

  6 Zwróć uwagę na przebijanie piłki w wyskoku jedno lub oburącz górą

  7 Zwróć uwagę na przebijanie piłki wyłącznie dołem z wyborem miejsca

  8 Zwróć uwagę aby przyjęcie zagrywki było wyłącznie dołem

  9 Zwróć uwagę  na dokładność wystawy w przód

10 Gra na jedno odbicie tylko dołem

11 Długie odbicie staramy się wykonać sposobem górnym

12 Staramy się wystawić piłkę wyłącznie górą

13 Wystawiający stara się skakać do bloku

14 Zbicie z prawej i lewej strony siatki

15 Gra zgodnie z obowiązującymi przepisami w piłce siatkowej

16 Zwrócić uwagę na zagrywkę

17 Odbiór zagrywki w miarę możliwości oburącz górą

18 Gra z możliwością pojedynczego bloku

19 Poznanie ustawień w obronie przy podwójnym bloku

20 Zwróć uwagę na sposób szybkość przemieszczania środkowego bloku

21 Dokładność przyjęcia

22 Wybór miejsca ataku – niezgodny  z kierunku rozbiegu

23 Wybór sposobu odbicia piłki w obronie

24 Forma ataku ze względu na dokładność wystawionej piłki

25 Poznanie ustawień w obronie przy podwójnym bloku

 


 

Uwaga: na stronie autora (link w stopce) znajduje się treść programu w formacie pdf.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2004/2005

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”