Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Europejski Dzień Języków – 25 września 2017 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 25/09/2017 - 16:10

We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Języków. Jednym z wydarzeń promujących wielojęzyczność i nauczanie języków obcych jest konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która odbywa się dziś (25 września) w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

70-lecie Zespołu Szkół w Strzegomiu – jubileusz z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pon., 25/09/2017 - 12:35

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w sobotę, 23 września br. wzięła udział w uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu połączonej z nadaniem szkole imienia Księcia Bolka II. W tym dniu szkoła otrzymała nowy sztandar.

W okolicznościom przemówieniu minister Anna Zalewska pogratulowała całej społeczności szkolnej tak znaczącego jubileuszu. Przypomniała również, że zmiany w oświacie dotyczą nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Technika to szczególne szkoły, które dają gwarancję przygotowania młodych ludzi do ich aktywnego udziału w rozwoju gospodarczym Polski – powiedziała szefowa MEN. – Mają to być szkoły nowoczesne, które nie tylko nauczą młodych ludzi niezbędnych kompetencji, ale również umiejętności brakujących na rynku pracy: współpracy, odpowiedzialności i rzetelności, cech poszukiwanych w każdym przedsiębiorstwie – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej powiedziała również, że jest mile zaskoczona decyzją młodych ludzi, że strzegomskie technikum będzie nosić imię historycznej postaci Księcia Bolka II – patrona, który każdego dnia będzie przypominał, że jesteśmy na ziemiach polskich.

– Polska szkoła będzie nowoczesna, ale również silnie zakorzeniona w przeszłości. Wiemy, że bez pamięci o przeszłości nie zbudujemy przyszłości – dodała szefowa MEN.
Na koniec swojego przemówienia minister edukacji życzyła wszystkim dobrej zabawy i co najmniej kolejnych 70 lat. Dokonała również odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia technikum oraz kamienia pamiątkowego z okazji 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu i I Zjazdu Absolwentów.

Po uroczystościach nadania imienia szkole odbyła się msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Adama Bałabucha. Po niej miała miejsce Akademia z okazji jubileuszu szkoły w Strzegomskim Centrum Kultury.

Zespół Szkół w Strzegomiu jest placówką publiczną w powiecie świdnickim w Gminie Strzegom. W skład zespołu wchodzą: technikum, dotychczasowe klasy zasadniczej szkoły zawodowej, branżowa szkoła I stopnia oraz szkoła policealna.

Obecnie w szkole uczy się 354 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik górnictwa odkrywkowego, technik ekonomista, technik handlowiec, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, stolarz, kamieniarz i ślusarz.

Fot. ZS Strzegom

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Patriotyzm na telefon

Belferblog - ndz., 24/09/2017 - 16:00
W piątek w Łodzi odbyła się gra miejska „Śladami Ziuka” (Piłsudskiego). Niestety, władze rozegrały ją po staremu, czyli dzwoniąc do szkół i przypominając, że udział placówki jest obowiązkowy. Władzy musiało wejść w krew, że jak jest sprawa, to się wykonuje … Czytaj dalej →

Wizyta zastępcy ministra oświaty i nauki Ukrainy Romana Greba w MEN

MEN - aktualności - pt., 22/09/2017 - 09:57

W czwartek, 21 września br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć przyjął wiceministra oświaty i nauki Ukrainy Romana Greba. Spotkanie dotyczyło sytuacji oświaty mniejszości polskiej na Ukrainie w świetle przyjęcia 5 września przez Radę Najwyższą nowej ustawy o oświacie.

Wiceminister Roman Greba przybliżył zmiany wprowadzane w zakresie oświaty mniejszości narodowych na Ukrainie wraz z ich uzasadnieniem. Zadeklarował gotowość strony ukraińskiej do współpracy z partnerami zagranicznymi przy wdrażaniu tych zmian.

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć poinformował o monitorowaniu przez stronę polską prac nad projektem ustawy o oświacie. Projekt ustawy w obecnym brzmieniu zawiera niepokojące zapisy w zakresie nauczania w języku mniejszości narodowej. Zwrócił uwagę, że obecnie polskie szkoły na Ukrainie funkcjonują stabilnie, a ich uczniowie nie mają problemu z odpowiednią znajomością języka państwowego. Strona polska oczekuje utrzymania i rozwoju szkolnictwa mniejszości narodowej jako wyodrębnionej formy nauczania na każdym etapie edukacji.

Podczas spotkania poruszono także szereg kwestii dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół polskich na Ukrainie: możliwości zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego, utrudnień biurokratyczno-finansowych dla kierowania nauczycieli z Polski, a także zapewnienia podręczników w języku polskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Edukacja historyczna – spotkanie szefowej MEN z członkami Fundacji From the Depths

MEN - aktualności - czw., 21/09/2017 - 16:25

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w czwartek, 21 września br. z Jonnym Danielsem prezesem Fundacji From the Depths, która współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata.

W spotkaniu uczestniczyli również wiceminister edukacji Maciej Kopeć, a także amerykański aktor i producent telewizyjny Dean Cain oraz przedstawiciele Warsaw Institute.

Głównym tematem spotkania była edukacja historyczna. Minister Anna Zalewska mówiła m.in. o inicjatywach podejmowanych przez MEN na rzecz dialogu polsko-izraelskiego oraz nauczaniu historii.

– Istotne jest promowanie polskiej historii w świecie, opowiadanie o bohaterskich postawach i edukowanie młodzieży – wskazywała szefowa MEN.

Podkreślała również, że wdrażania obecnie reforma edukacji zakłada także wzmocnienie nauczania historii w szkołach. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o roli nowych mediów i sztuce filmowej w edukacji historycznej.

Fundacja From the Depths to organizacja non profit, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości pomiędzy Polakami i Żydami. Fundacja współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata, szczególnie z Europy Wschodniej. Założyciel i prezes Fundacji Jonny Daniels był inicjatorem oraz organizatorem obchodów 69. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

W kwietniu 2016 roku From the Depths ustanowiło odznaczenie im. Jana i Antoniny Żabińskich. Nagroda ta przyznawana jest Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej. Fundacja jest również partnerem Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, na rzecz którego świadczy bieżącą pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez IPN i MEN

MEN - aktualności - czw., 21/09/2017 - 14:38

Wczoraj, 20 września br. minister Anna Zalewska wzięła udział w finale ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych zorganizowanych wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

To efekt współpracy podjętej w ubiegłym roku przez obie instytucje.

Podczas uroczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy podsumowano projekt oraz wręczono jego uczestnikom certyfikaty.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła, że znajomość najnowszej historii Polski jest kluczowym elementem w przygotowywaniu młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

– W podstawie programowej podkreśliliśmy, że historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, a także formułowania oraz wypowiadania własnych opinii –  powiedziała minister Anna Zalewska. – Świętujemy powrót historii do szkół – podkreśliła szefowa MEN.

Przypomnijmy, że w szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowych zajęć historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne przedmioty z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona została z 2 godzin do 8.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że w szkołach potrzebni są nauczyciele, którzy swoją pasją będą zachęcali młodych ludzi do nauki historii i motywowali ich do pogłębiania wiedzy.

Szefowa MEN wskazała, że odpowiedzią na oczekiwania pedagogów chcących doskonalić swój warsztat i poznawać nowe metody pracy z uczniem, są szkolenia współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek dokonał podsumowania projektu i rocznej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przedstawił również plany dalszej współpracy w przyszłości. Prezes Jarosław Szarek podkreślał, że szkoła ma obowiązek wychowywania młodych ludzi w duchu patriotyzmu.

– W tych trudnych czasach, gdy rodzice nie mają czasu, szkoła ma ogromne zadanie współdziałania z rodziną, żeby wychować. Dobra szkoła musi wymagać – mówił szef IPN.

W finale Ogólnopolskiego projektu szkoleń uczestniczyli także: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, przedstawiciele IPN, a także dyrekcja, uczniowie i nauczyciele ZSO nr 1.

Celem pierwszego cyklu seminariów Między dwoma totalitaryzmami, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej, było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenia obejmowały sześć tematów dotyczących sytuacji Polski w latach 1937–1948.

Seminaria, prowadzone przez pracowników IPN oraz uznanych badaczy najnowszej historii Polski składały się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz części multimedialnej. Każdy uczestnik szkolenia mógł bezpłatnie korzystać z bazy materiałów źródłowych i historycznych opublikowanych na stronie Instytutu.

W szkoleniach zorganizowanych w roku szkolnym 2016/2017 wzięło udział 848 nauczycieli z całej Polski. W województwie kujawsko-pomorskim, w którego stolicy odbył się finał projektu, w seminariach uczestniczyło 91 osób.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sylwetkę Mariana Rejewskiego – absolwenta Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy (obecny Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1), który we współpracy z Henrykiem Zygalskimi Jerzym Różyckim złamał szyfr Enigmy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

 

Wizyta szefowej MEN w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nakle nad Notecią

MEN - aktualności - czw., 21/09/2017 - 14:30

Minister Anna Zalewska odwiedziła w środę, 20 września br. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle, który ucierpiał podczas sierpniowych nawałnic. Szefowa MEN spotkała się tam z przedszkolakami z okazji ich święta – Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

W czasie wizyty szefowa MEN podziękowała nauczycielom, rodzicom i samorządowcom za szybkie i skuteczne działania podjęte po nawałnicach. Dzięki ich wspólnym wysiłkom uczniowie mogli powrócić do szkoły i rozpocząć zajęcia lekcyjne.

– Jestem pod wrażeniem kompetencji samorządu i dyrektorów szkół, które ucierpiały i tego, jak poradzili sobie w tej sytuacji – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że samorządy mogą ubiegać się o pieniądze z rezerwy 0,4 subwencji oświatowej na usuwanie szkód spowodowanych przez nawałnice. Środki z tej rezerwy będą przeznaczone na niezbędne remonty i naprawy w szkołach. Ponadto minister Anna Zalewska przypominała, że MEN przeznaczyło 5 mln zł na zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Usuwanie szkód w ZSP nr 3 w Nakle spowodowało tygodniowe opóźnienie w rozpoczęciu zajęć lekcyjnych. Jeszcze przed inauguracją roku szkolnego, na zaproszenie Prezydenta Kielc, 40 uczniów przebywało na koloniach w Kielcach. Podczas tygodniowego wypoczynku dzieci odbyły szereg wycieczek i zwiedzały zabytki Ziemi Świętokrzyskiej. Spotkały się także z Sekretarzem Stanu w MEN Marzeną Machałek. Ponadto na początku wrześnie grupa 34 uczniów z ZSP nr 3 przebywała na tygodniowym wypoczynku w Sosnowcu.

W wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych zostały zalane hole, sale lekcyjne i pomieszczenia piwniczne. Uszkodzeniu uległa także infrastruktura szkolna znajdująca się wokół budynku.

Obecnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle uczy się ponad 700 uczniów. W skład zespołu wchodzą: 3 oddziały przedszkolne, 18 klas szkoły podstawowej i 11 oddziałów gimnazjalnych.

Spotkanie szefowej MEN z przedszkolakami

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Minister Anna Zalewska spotkała się z dziećmi z Przedszkola nr 1, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Jest to pierwsza tego typu placówka w powiecie nakielskim. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, w których uczy się i bawi 74 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Minister Anna Zalewska złożyła życzenia przedszkolakom z okazji ich święta, aby czas spędzony w przedszkolu był dla nich pełen radości i zabawy.

20 września to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Został ustanowiony przez Sejm RP w 2013 r., by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka. W tym dniu dla wychowanków przedszkoli w całej Polsce są przygotowywane specjalne atrakcje i wydarzenia. W wielu placówkach odbywa się wtedy pasowanie na przedszkolaka nowo przyjętych podopiecznych. Dzieci uczestniczą także festynach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych przygotowanych z okazji ich święta.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Warsztaty dla nauczycieli „Inwestowanie na rynku finansowym – jak to działa?”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 21/09/2017 - 10:52

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) włączył się w pilotażową edycję Światowego Tygodnia Inwestora (World Investor Week), organizując warsztaty pogłębiające wiedzę na temat inwestowania na rynku finansowym. Warsztaty dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce, przedmiotów zawodowych, a także innych nauczycieli realizujących edukację finansową odbędą się 6 października 2017 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie(pl. Powstańców Warszawy 1).

Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 20/09/2017 - 16:32

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się we wtorek, 19 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Przedmiotem dwudniowych obrad Komisji była sytuacja mniejszości niemieckiej i romskiej z terenu województwa opolskiego oraz stan edukacji mniejszości narodowych i etnicznych.

W trakcie posiedzenia Komisji została przedstawiona Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zakresu i form realizacji przez szkoły i placówki  zapisów ustawowych związanych z umożliwianiem uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

W trakcie dyskusji wiceminister Maciej Kopeć zapewnił o pełnym wywiązywaniu się przez polski resort oświaty z postanowień prawa międzynarodowego w tym obszarze, w szczególności zapisów art. 14 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Podczas wtorkowej wizyty w województwie opolskim, wiceminister edukacji uczestniczył również w konferencji pt. „Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej”, zorganizowanej przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślał, że MEN zależy na tym, aby nauka języków mniejszości była zorganizowana na wysokim poziomie. Omówił również przepisy zawarte w nowym, obowiązującym od 1 września br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W konferencji udział wzięli nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele mniejszości narodowych oraz władz samorządowych. Dyskutowano m.in. o kwestiach dotyczących organizacji nauczania języka mniejszości, w tym zasad organizacji oddziałów, tworzenia programów nauczania,  doboru podręczników i materiałów, które można wykorzystywać w nauce. Podczas konferencji zastanawiano się również, w jaki sposób uatrakcyjnić nauczanie języka mniejszości, aby  uczestniczyło w nim więcej uczniów także na wyższych etapach edukacji.

Życzenia z okazji Święta Przedszkolaka

MEN - aktualności - śr., 20/09/2017 - 08:00

Drogie Dzieci,

niech dzisiejsze Święto Przedszkolaka będzie pełne radości i zabawy.

Rozwijajcie swoje zainteresowania, uczcie się i z uśmiechem na twarzy poznawajcie otaczający Was świat.

Życzę, aby najbliższe miesiące spędzone w ukochanym przedszkolu były wspaniałą przygodą, a dla Waszych nauczycieli czasem  dydaktycznych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Spełnienia wszystkich marzeń!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Ogólnopolski finał wspólnego projektu MEN i IPN – zapowiedź

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 16:48

W środę, 20 września 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w gali finału ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

Wydarzenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy.

Uroczystość organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

W wydarzeniu udział weźmie także dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Program wizyty dostępny dla mediów:

13.00-13.10 – rozpoczęcie uroczystości oraz wystąpienie:

  • Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej
  • dr Jarosława Szarka Prezes IPN
  • Józefa Ramlau Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego
  • Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

13.40-13.50 – podsumowanie – ewaluacja bydgoskiego cyklu szkoleń – prezentacja multimedialna.

13.50-14.10 – uroczystość wręczenia certyfikatów. Występ chóru „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy.

14.20 – zakończenie uroczystości.

14.25 – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sylwetkę Mariana Rejewskiego – ucznia szkoły.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy. Udział mediów możliwy podczas całej uroczystości.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Salony Maturzystów

Belferblog - wt., 19/09/2017 - 15:47
Na Salonie Maturzystów w Łodzi nie ma już wolnych miejsc. Można będzie wprawdzie wejść i pospacerować między stoiskami różnych uczelni, ale na spotkania z przedstawicielami OKE nie ma co liczyć. Wszystkie miejsca dawno temu zostały zarezerwowane. Uczniowie masowo chcą spotkać … Czytaj dalej →

Edukacja zdrowotna w szkołach i placówkach – spotkanie z szefową MEN

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 13:50

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś, 19 września br., z prof. Piotrem Hoffmanem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Posłem na Sejm RP Grzegorzem Raczakiem, kardiologiem, współautorem podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Głównym tematem wtorkowej rozmowy w MEN było bezpieczeństwo uczniów w szkole. Omawiano również działania szkół w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Przypomnijmy, że kwestie dotyczące udzielania pierwszej pomocy zostały wyraźnie podkreślone w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Wskazaliśmy w niej, że nauka pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Dodatkowo podkreśliliśmy, że już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia, m.in.: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy oraz podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.

W warunkach i sposobach realizacji przedmiotu wskazane zostało także, aby podczas zajęć związanych z rozwijaniem umiejętności dotyczących podstaw pierwszej pomocy zwracano szczególną uwagę na zdobywanie wiedzy praktycznej. Chodzi tu szczególnie o rozpoznawanie niebezpieczeństw i właściwe reagowanie na nie. Istotne jest również kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który rozpoczyna zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie do niej przygotowany już w najmłodszych klasach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy na spotkanie międzysieciowe!

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 19/09/2017 - 13:00

W terminie 2–4 października 2017 r. odbędzie się międzysieciowe spotkanie uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji”. Celem spotkania będzie przybliżenie zmian zachodzących w systemie edukacji dotyczących diagnozy funkcjonalnej i programów wychowawczo-profilaktycznych.

Odznaczenia im. Antoniny oraz Jana Żabińskich – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 11:29

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj, 18 września br. wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczenia im. Antoniny i Jana Żabińskich dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej. Od dwóch lat to szczególne wyróżnienie przyznaje organizacja From The Depths.

Odznaczenia wręczane są tym Polakom, którzy ze względów formalnych nigdy nie otrzymali ich od Instytutu Yad Vashem.

W tym roku wyróżniono siostry franciszkanki z klasztoru Maryi, które na czele z ówczesną matką przełożoną Matyldą Getter uratowały około 300 Żydów. Liczba ocalonych przez siostry stale wzrasta, gdyż nadal zgłaszają się osoby uratowane lub ich rodziny. Z listy ponad stu sióstr zaangażowanych w ratowanie Żydów tylko kilka zostało odznaczonych medalem Yad Vashem, reszta z nich nigdy nie została uhonorowana.

Podczas uroczystości wyróżniono również Natalię Jakoniuk wraz z rodziną oraz brytyjskiego posła Daniela Kawczyńskiego wraz z rodziną. Odebrał on nagrodę w imieniu brata swojego dziadka Jana Kawczyńskiego, zamordowanego wraz z żoną i córką za ukrywanie Żydów podczas wojny. W ubiegłym roku nagrodę otrzymali Ryszard Żabiński, rodzina Skoczylasów oraz Natalia Borkiewicz.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że dzięki odznaczeniom im. Antoniny i Jana Żabińskich możemy oddać nagrodzonym należą im wdzięczność oraz szerzyć informacje o heroicznej postawie Polaków w czasie II Wojny Światowej. Przypominano, że podczas wojny Polska była jedynym krajem europejskim, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci.

Warto podkreślić, że o postawie Polaków ratujących Żydów uczniowie będą mogli dowiedzieć się na lekcjach historii. Informacje na ten temat zawarto zarówno w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, jak i w projekcie podstawy dla nowego liceum i technikum.

Poniedziałkowa uroczystość odbyła się na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie Jan Żabiński wraz żoną Antoniną w latach 1943-1945 ukrywali i uratowali ponad 300 Żydów z warszawskiego getta.

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, delegacje z Wielkiej Brytanii, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Obecni byli również odznaczeni tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

From the Depths to organizacja non profit, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości między Polakami i Żydami. Fundacja współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata, szczególnie z Europy Wschodniej.

Fot.Michał Józefaciuk / Senat RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Nowa Ukraińska Szkoła 2”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 18/09/2017 - 13:57

Od podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2” rozpoczęło się dziś seminarium szkoleniowe w Sulejówku. Umowę podpisała Barbara Rudzińska-Mękal – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Roman Shyyan – Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego. W dniach 18–23 września autorzy Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 szkoły początkowej będą wypracowywać nowe materiały dla Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.

Informacja o kształceniu obywateli polskich przybywających z zagranicy

MEN - aktualności - pon., 18/09/2017 - 10:20

Warunki podejmowania nauki przez uczniów – obywateli polskich przybywających z zagranicy są określone przepisami:

– art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1655/1) – w odniesieniu do przedszkoli oraz szkół działających w nowym ustroju szkolnym

oraz

– art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1634/1) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji. Wyjątek stanowią szkoły policealne, gdzie warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych.

Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów będących obywatelami polskimi oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są organizowane przez 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne mogą tworzyć oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy. Wprowadzenie tej formy organizacyjnej ma na celu wspomóc efektywność kształcenia osób, które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty.

Środki potrzebne na wdrożenie opisanych wyżej rozwiązań znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Przewidziano ułatwienia dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy przybyli
z zagranicy i  przystępują do egzaminów zewnętrznych.

Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów.

Od roku szkolnego 2018/19 ułatwienia te będą obowiązywały także w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

Przydatne materiały dotyczące wspierania uczniów przybywających z zagranicy są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4365-wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (http://powroty.otwartaszkola.pl/) .

 

Unieważnienie konkursu „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”

MEN - aktualności - pon., 18/09/2017 - 09:52

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Na podstawie art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”.

Komunikat o unieważnieniu konkursu umieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne.

Wolontariusz Roku contra Nauczyciel Roku

Belferblog - ndz., 17/09/2017 - 16:16
Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się ze współorganizowania konkursu Nauczyciel Roku, a w zamian ogłosiło własny konkurs. Właśnie ruszyła pierwsza edycja (info tutaj). Nauczyciel Roku ma tradycję 16-letnią. Organizuje go Głos Nauczycielski, pismo ZNP (info tutaj). Do tej pory związkowi udawało … Czytaj dalej →

Rocznica agresji ZSRR na Polskę

Ośrodek Rozwoju Edukacji - ndz., 17/09/2017 - 08:24

17 września 1939 roku o godzinie czwartej rano, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji, wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski. Wypełniły tym samym tajny pakt Ribbentrop–Mołotow, na mocy którego Polska miała zostać podzielona między ZSRR a III Rzeszę.  Wschodnich rubieży Rzeczypospolitej broniły szczupłe siły Korpusu Ochrony Pogranicza, które uległy jednak lepiej uzbrojonemu i liczniejszemu wrogowi.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent