Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Z gumą w gębie

Belferblog - czw., 14/12/2017 - 18:00
Dołączyłem do klubu osób, które stale muszą coś ciumkać, inaczej grozi im zanik głosu. Albo więc piję coś na gardło, albo ssę tabletkę, albo żuję gumę. Z pustą buzią właściwie nie funkcjonuję w pracy. Niektórzy uznają to za szczyt braku …

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów – uroczystość w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 14/12/2017 - 14:48

W czwartek 14 grudnia br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Gospodarzem uroczystości w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego była Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Podczas spotkania dyplomy odebrało 64 stypendystów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i miasta Świnoujście.

Pozostali wyróżnieni odebrali swoje dyplomy podczas uroczystości, które odbyły się 27 listopada w Szczecinie oraz 1 grudnia w Koszalinie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs edukacyjny IPN

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 14/12/2017 - 09:27

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. 

Przyszłość szkolnictwa zawodowego – seminarium we Wrocławiu z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - czw., 14/12/2017 - 01:03

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uczestniczyła w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Dziewiąte z kolei spotkanie adresowane było tym razem do przedstawicieli branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej

Organizatorem dwudniowego seminarium, które odbyło się w dniach 11-12 grudnia br. we Wrocławiu było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę w kształceniu zawodowym odgrywają pracodawcy. – Tylko dobra, zorganizowana współpraca szkół i pracodawców może zapewnić efektywną edukację zawodową. Dobre i trafne kształcenie nie będzie możliwe bez dobrze zorganizowanego doradztwa – mówiła Marzena Machałek. – Rozmawiajmy o tym, jakie powinny być zawody przyszłości, czego i jak uczyć oraz w jaki sposób sprawdzać umiejętności uczniów. Wspólnie wypracujmy dobre zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego – dodała wiceszefowa MEN.

Robert Król, Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji omówił potencjał i kierunki rozwoju branży, nawiązał do nowych zawodów podyktowanych nowoczesnymi technologiami. Podkreślił zapotrzebowanie na profesje z branży elektronicznej i informatycznej, łącząc je z kształceniem zawodowym na poziomie branżowym i średnim. Przedstawił statystyki aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w branży.

Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki – Janusz Pilitowski, radca ministra, w swoim wystąpieniu wykazał, jak dużą rolę w rozwoju przemysłu odgrywa dzisiaj cyfryzacja. Zaznaczył ogromne potrzeby kształcenia zawodowego w branży elektrycznej i energetycznej oraz możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej, które są jednocześnie wyznacznikiem rozwoju energetyki w Polsce.

Ewa Kowalczuk, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, zaprezentowała zawody, dla których ministrem właściwym jest Minister Rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła szybki postęp techniczny w zawodach elektronicznych i mechatronicznych, a jednocześnie ich duży stopień trudności oraz wielość treści związanych z uprawnieniami prawnymi, charakterystycznymi dla tych zawodów.

ABC kształcenia zawodowego oraz zmiany w systemie tego kształcenia omówili Piotr Bartosiak, wicedyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Emilia Maciejewska, naczelnik wydziału w tym departamencie. W swoim wystąpieniu omówili zawody i liczbę uczących się w kierunku elektryczno-elektronicznym, energetycznym, mechatronicznymj oraz teleinformatycznym. Przedstawiciele MEN zaakcentowali zasady wprowadzenia nowych zawodów do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów, jak również możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Wskazali prawne podstawy organizacji i finansowania zajęć praktycznych, a także możliwości realizacji kształcenia zawodowego w formie praktycznej. Szczegółową strukturę podstawy programowej zaprezentowała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zasady egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania przedstawił Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych omówiła natomiast ogólne zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji i możliwości włączenia kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego rejestru kwalifikacji.

W drugim dniu seminarium odbyła się dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w przygotowanych projektach podstawy programowej kształcenia w zawodach, która wejdzie w życie od 1 września 2019 roku.

Kolejne seminarium branżowe zaplanowane zostało w dniach 9-10 stycznia 2018 roku w Poznaniu. Tam o przyszłości szkolnictwa zawodowego chcemy rozmawiać z przedstawicielami branży motoryzacyjnej i mechanicznej.

Już dziś zapraszamy do udziału zainteresowanych pracodawców. Szczegóły wydarzenia.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

„Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” – konferencja w Senacie RP z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 12/12/2017 - 23:50

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji pn. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Celem wydarzenia zorganizowanego we wtorek, 12 grudnia br. w Senacie RP było wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako Roku dla Niepodległej.

Udział w konferencji wzięli nauczyciele, pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni oraz osoby związane ze środowiskiem oświatowym. Obecny był także Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP oraz przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr.

Wiceminister edukacji podczas dyskusji przypomniał, że w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny ogłosiła „Rokiem dla Niepodległej”. Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił także, że w nowej podstawie programowej wzmocnione zostało nauczanie historii w szkołach.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 do 8.

Wiceszef MEN mówił również o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związanych z „Rokiem dla Niepodległej”. Niektóre działania MEN będzie realizował wspólnie z resortem kultury w ramach rządowego programu „Niepodległa” na lata 2017–21.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektami historyczno-kulturowymi i społecznymi zrealizowanymi przez szkoły zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi („Znaki wiary i pamięci”, „Gmina Korycin i jej mieszkańcy w pożółkłych fotografiach” czy „Skarby naszego regionu”), Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach („Tę historię warto zachować – wspomnienia mieszkańców gminy Będzino”) i ks. Zbigniewa Krasa w Lipnicy Murowanej (ustalenie autorstwa pieśni „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”).

Organizatorem wydarzenia była Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.

Fot. Kancelaria Senatu RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 12/12/2017 - 15:22

13 grudnia przypada 36. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 r. władze PRL przestraszone siłą Solidarności i presją ZSRR, by sprawy rozwiązać polskimi rękami, wyprowadziły na ulicę wojsko i milicję. Na mocy dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. W nocy z 12 na 13 grudnia, zaczęły się internowania opozycji, wśród których byli czołowi działacze Solidarności, naukowcy, ludzie kultury i sztuki, nauczyciele.

Relacja z dziewiątego seminarium branżowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 12/12/2017 - 10:06

Kolejne z seminariów – dla branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej – odbywa się we Wrocławiu w dniach 11–12 grudnia 2017 r. Organizatorem seminarium jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Nauczyciele oceniają nowego premiera

Belferblog - pon., 11/12/2017 - 18:34
Po nowym premierze jedni nauczyciele spodziewają się podwyżek, a inni zaciskania pasa w oświacie. Powód jest ten sam: Mateusz Morawiecki zna się na pieniądzach, czyli rozumie konieczność wzrostu wynagrodzeń albo rozumie, ale – jak to bankowiec – jest kutwą. Solidarność … Czytaj dalej →

Przypomnijmy Bohaterów Niepodległości! – konkurs Instytutu Pamięci Narodowej

MEN - aktualności - pon., 11/12/2017 - 16:11

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Cel przedsięwzięcia to zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do udziału w konkursie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Mogą w nim uczestniczyć także rodzicie z dziećmi.

Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” jest zebranie informacji (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odznaczenia) i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Efekty swojej pracy uczniowie powinni zaprezentować społeczności szkolnej lub lokalnej w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga.

Aby ułatwić młodym ludziom poszukiwanie bohaterów niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przygotował bazę osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości http://niezwyciezeni1918-2018.pl/

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Stulecie Odzyskania Niepodległości – inauguracja obchodów w Stróży

MEN - aktualności - pon., 11/12/2017 - 08:36

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w sobotę, 9 grudnia br. wzięła udział w inauguracji obchodów stulecia odzyskania niepodległości, która miała miejsce w Stróży (gmina Dobra) w województwie małopolskim. W ramach wydarzenia Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął m.in. ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości”.

W uroczystościach wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Stróża została wybrana przez Instytut Pamięci Narodowej nieprzypadkowo – to tu w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka, która stała się zapleczem kadrowym dla przyszłych Legionów Polskich. Ukończyło ją wielu późniejszych oficerów Wojska Polskiego, a jednym z wykładowców był Józef Piłsudski.

W 1933 roku na ścianie gmachu Szkoły Oficerskiej w Stróży odsłonięto tablicę w hołdzie dla czynu strzeleckiego. To właśnie przed nią podczas sobotnich uroczystości prezydent złożył kwiaty. Wraz z Minister Edukacji Narodowej, Prezesem IPN oraz dyrektorem miejscowej szkoły podstawowej (mieści się w historycznym budynku Szkoły Oficerskiej) dokonał też odsłonięcia pomnika upamiętniającego rocznicę powstania szkoły, w której kształcono kadry przyszłej polskiej armii.

– Jestem onieśmielona tym miejscem. Ta „mała wielka” szkoła to cała historia niepodległej Rzeczypospolitej – powiedziała minister Anna Zalewska.

W trakcie uroczystości zaprezentowany został ogólnopolski projekt edukacyjny IPN „Akademia Niepodległości”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do ojczyzny.

– Chciałbym, aby obchody 100-lecia odzyskania niepodległości odbywały się nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w Warszawie, nie tylko w parlamencie, nie tylko na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, ale żeby odbywały się we wszystkich polskich miastach, miasteczkach, wioskach, wszędzie tam, gdzie mieszkamy – apelował prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę plenerową „Ojcowie Niepodległości”, przygotowaną przez szczeciński oddział Instytutu. Wystawa prezentuje sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego – osób o różnych poglądach politycznych, różniących się przynależnością społeczną i religią, urodzonych pod różnymi zaborami, a mimo to potrafiących zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu, jakim była niepodległość.

Fot. Kancelaria Prezydenta / Grzegorz Jakubowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

III Forum Przemysłowe w Karpaczu – dyskusja o szkolnictwie zawodowym z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - ndz., 10/12/2017 - 00:01

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w sobotę, 9 grudnia br. uczestniczyła w III Forum Przemysłowym w Karpaczu, podczas którego spotkało się blisko 700 gości, w tym przedstawicieli pracodawców, zarówno z Polski jak i z zagranicy, administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów.

Wiceminister edukacji uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego pt. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”. Była również gościem specjalnym panelu odnoszącego się do tematu kreowania klimatu inwestycyjnego przez samorządy.

Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany należy wprowadzić w systemie kształcenia zawodowego, aby realnie wpłynęły one na sytuację na rynku pracy. Zastanawiano się także nad tym czy wprowadzenie dualnego systemu kształcenia jest obecnie najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom gospodarki.

Wiceminister Marzena Machałek podczas debaty wskazała, że koncepcja kształcenia zawodowego musi być wypracowana wspólnie z firmami i pracodawcami. Wiceszefowa MEN dodała także, że firmy muszą aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

– Spotykamy się z firmami, aby opracować standardy w zawodach branżowych. To pracodawcy powinni pisać podstawy programowe kształcenia w zawodach – wskazała wiceminister edukacji.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN powiedziała, że system kształcenia zawodowego powinien rozwijać się w takim kierunku, aby reagować na zmiany zachodzące w gospodarce i biznesie.

– Musimy być przygotowani na zawody przyszłości oraz na szybkie w nich kształcenie. Musimy zmodernizować to co robimy i zmienić świadomość osób odpowiadających za kształcenie zawodowe, w tym nauczycieli, samorządowców i pracodawców – mówiła Marzena Machałek. – Potrzebujemy pracodawców w kształceniu zawodowym. Jesteśmy przygotowani na te zmiany. Dwa ostatnie lata to praca nad budową szkolnictwa branżowego. System jest otwarty na kształcenie dualne. Potrzebujemy tylko większej otwartości i odwagi ze strony samorządów. Mamy dwupokoleniowe luki w zawodach – dodała wiceminister edukacji.

Podczas dyskusji mówiono również o tym, czy dualny system może być przykładem dobrej praktyki prowadzącej do zmniejszania bezrobocia w Europie oraz jaka powinna być rola pracodawców w systemie szkolnictwa branżowego.

W trakcie dyskusji z samorządowcami i ekspertami podczas panelu pt. „Jak przyciągnąć inwestorów. Kreowanie klimatu inwestycyjnego przez samorządy” wiceminister edukacji podkreśliła, że każdy samorządowiec powinien odpowiedzieć na pytanie, czemu mają służyć inwestycje w regionie.

– Przede wszystkim powinny one koncentrować się na poprawie jakości życia lokalnej społeczności. Tylko wtedy ma to sens. Prorozwojowe inwestycje to takie, w których pracodawcy i inwestorzy czują się związani ze społecznością gminy czy powiatu. Inwestują oni nie tylko w miejsca pracy, ale też w inne dziedziny życia społecznego – wskazała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Ważna jest synergia, mobilność i wizja różnych działań przedstawicieli samorządów. Muszą mieć one program, w którym rozumieją co jest ważne dla społeczeństwa. Inwestycja w ludzi jest równie ważna. Bardzo istotne jest także kształcenie zawodowe. Nie będzie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju regionalnego bez dobrego kształcenia zawodowego – powiedziała wiceminister edukacji.

Podczas III Forum Przemysłowego odbyło się w sumie kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, miastem gospodarzem – Karpacz, a partnerem – województwo dolnośląskie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Matura dla ósmoklasistów

Belferblog - sob., 09/12/2017 - 19:43
Trwają szkolenia dla nauczycieli, którzy chcą oceniać egzamin ósmoklasisty. Koledzy, którzy w tym uczestniczą, opowiadają z przerażeniem, że dla dzieci kończących szkołę podstawową przygotowano małą maturę. Test maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym zawiera: zadania do dwóch tekstów; propozycję … Czytaj dalej →

Inauguracja obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości – uroczystość z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 08/12/2017 - 18:17

Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości, których częścią będą liczne inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości” – zostaną oficjalnie zainagurowane w sobotę, 9 grudnia br. w Stróży (gmina Dobra) w województwie małopolskim. W uroczystościach wezmą udział Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Stróża jako miejsce uroczystości została wybrana nieprzypadkowo – w tej miejscowości, z inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego, w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka, stanowiąca zaplecze kadrowe dla przyszłych Legionów Polskich. Ukończyło ją wielu zasłużonych Polaków. Jednym z wykładowców był sam Piłsudski, legenda zbrojnej walki o niepodległość.

W trakcie uroczystości zaprezentowany zostanie ogólnopolski projekt edukacyjny IPN „Akademia Niepodległości”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

40 Zjazd ZHP – uroczystość z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 08/12/2017 - 15:15

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w piątek, 8 grudnia br. w 40 Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. Przez najbliższe trzy dni około 180 delegatów decydować będzie o najważniejszych sprawach Związku. Wybrane zostaną także nowe władze oraz przewidziano szeroką dyskusję o kierunkach rozwoju ZHP.

Podczas piątkowej uroczystości w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, wiceminister edukacji wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej 15 zasłużonym instruktorom i wychowawcom. Wielu innych działaczy ZHP otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas swojego przemówienia wiceminister edukacji pogratulował wszystkim nagrodzonym i odznaczonym. Podkreślił również, że współpraca szkół oraz placówek oświatowych z organizacjami harcerskimi stanowi istotne uzupełnienie ich działalności wychowawczej i opiekuńczej.

– Ponadto nowe prawo oświatowe wprost wskazuje organizacje harcerskie jako te, które wspierają system oświaty – wskazał wiceminister Maciej Kopeć.

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest największą polską organizacją harcerską. Powstał w 1918 r. z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych (połączenie organizacji z trzech zaborów). Organizacja jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka przez stawianie wyzwań.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Być jak Ignacy – zapraszamy do udziału w II edycji programu

MEN - aktualności - pt., 08/12/2017 - 15:00

Minister Edukacji Narodowej zachęca uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II edycji programu „Być jak Ignacy”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na doświadczaniu. Organizatorem i pomysłodawcą akcji jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Rozpoczęła się II edycja programu „Być jak Ignacy”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie stworzą naukowe koła zainteresowań. Ich zadaniem jest przybliżenie oraz popularyzowanie wiedzy o najbardziej znanych polskich naukowcach i wynalazcach. Uczestnictwo w programie ma pokazać uczniom, że nauka może być fascynującą przygodą i sposobem rozwijania ich zainteresowań.

W tegorocznej edycji programu młodzi ludzie poza postacią Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego w Europie i wynalazcy lampy naftowej, będą mogli poznać także dokonania m.in.: Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Kazimierza Prószyńskiego, Stefana Drzewieckiego.

Zwycięzcy programu otrzymają tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego” oraz atrakcyjne nagrody.

W ramach programu „Być jak Ignacy” Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przygotowała: scenariusze zajęć, filmy edukacyjne z przykładami eksperymentów, platformę internetową oraz grę przygodową i komiksy nawiązujące do postaci Ignacego Łukasiewicza.

Szkoły, które są zainteresowane uczestnictwem w akcji, mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem strony: https://bycjakignacy.pl/

Organizatorzy zapraszają również do śledzenia profilu programu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/bycjakignacy/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

„Nauczyciel-Innowator” – zapraszamy do udziału w konkursie

MEN - aktualności - pt., 08/12/2017 - 14:15

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów.

Zasady konkursu

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 15-minutowego) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie „Aktywna tablica”. Ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie oryginalne materiały filmowe, które nie były zgłaszane w innych konkursach i publikowane przy okazji innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać także szkoły podstawowe, które nie biorą udziału w programie „Aktywna tablica”.

Uczestnictwo w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Termin i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 22 grudnia br. na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium. Komisja konkursowa, powołana przez kuratora oświaty, wyłoni spośród wszystkich nadesłanych filmów jednego laureata.

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 grudnia br. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Zgłoszenia konkursowe

Poprawnie przygotowane zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. tytuł filmu;
 2. link do strony, na której znajduje się film;
 3. imię/imiona i nazwisko osoby zgłoszonej do konkursu „Nauczyciel-Innowator”;
 4. pełną nazwę szkoły, w której jest zatrudniony zgłoszony nauczyciel;
 5. informację dotyczącą nauczanego przedmiotu, stanowisko pracy;
 6. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej film do konkursu;
 7. uzasadnienie (maksymalnie 2000 znaków), dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien trzymać tytuł „Nauczyciela-Innowatora”;
 8. skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do filmu (Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Regulaminu),
 9. skan zgody/zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Wulgaryzmy dziedziczne

Belferblog - czw., 07/12/2017 - 19:19
Przeczytałem w Głosie Nauczycielskim, że 17 grudnia będziemy obchodzili Dzień bez Przekleństw. Mało czasu, aby odmienić zwyczaje językowe dzieci. O wiele za mało, aby zmienić dorosłych. Do przekleństw w ustach dzieci podchodzimy jak dawniej do palenia papierosów przez kobiety. Gdy … Czytaj dalej →

Polska oświata na Białorusi – rozmowy wiceministra edukacji w Mińsku

MEN - aktualności - czw., 07/12/2017 - 16:29

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w dniach 6-7 grudnia br. przebywał z wizytą w Republice Białorusi.

Podczas wizyty w Mińsku wiceminister edukacji spotkał się z przedstawicielami polskiego środowiska oświatowego na Białorusi. Rozmowy w Ambasadzie RP w Mińsku dotyczyły aktualnej sytuacji szkolnictwa polskiego w tym kraju. Spotkanie odbyło się również z udziałem Ambasadora Konrada Pawlika.

W czwartek, 7 grudnia br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN współprzewodniczył pierwszemu posiedzeniu Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Edukacji Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska podkreśliła znaczenie systemowych rozwiązań w zakresie oświaty mniejszości narodowych oraz zaapelowała o niewprowadzanie do białoruskiego Kodeksu Edukacji zmian pogarszających sytuację szkolnictwa polskiego na Białorusi.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pracodawcy zmieniają szkolnictwo zawodowe – seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - czw., 07/12/2017 - 13:24

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uczestniczyła w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Ósme z kolei spotkanie adresowane było tym razem do przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Odbyło się ono w dniach 5–6 grudnia 2017 r. w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania był Karol Okrasa.

W dwudniowym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem cyklu seminarium branżowych jest jest wypracowanie konkretnych, korzystnych zmian w szkolnictwie zawodowym, w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W każdym spotkaniu, obok pracodawców i instytucji związanych z daną branżą, uczestniczą przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz MEN.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za udział w seminarium i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego. Wskazała również, że jednym z najważniejszych filarów wdrażanej reformy edukacji jest odbudowa szkolnictwa zawodowego.

– Nie uda nam się tego zrobić bez wsparcia pracodawców. Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych fachowców – mówiła wiceminister Marzena Machałek. – Priorytetem działań MEN są zmiany w szkolnictwie branżowym, które zapewnią wykształcenie nowoczesnych kadr dla nowoczesnej gospodarki. Szkolnictwo zawodowe ma w Polsce ogromny potencjał. Jego uczniowie stanowią 58% ogółu uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – podkreśliła.

W dyskusji z pracodawcami oraz ekspertami uczestniczył Karol Okrasa, absolwent technikum gastronomiczno-hotelarskiego a zarazem jeden z najbardziej cenionych kucharzy w Polsce. Mówił on między innymi o tym, w jaki sposób przygotowywać młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia pracy. Wspominając własne doświadczenia życiowe i zawodowe podkreślił jak ważna jest w tym rola pracodawców, którzy muszą być wzorem dla młodych ludzi i dawać im szanse własnego rozwoju i zdobycia doświadczenia.

– Szkoła ma stwarzać uczniom podstawy do nauki i ich inspirować, ale to u pracodawcy musi przebiegać praktyka zawodowa. To właśnie pracodawcy muszą pokazać uczniom jak ważna jest ich praca i że jest to najpiękniejszy zawód świata. Młodzi ludzie muszą nam uwierzyć, że to ma sens – wskazał Karol Okrasa.

Uczestnicy seminarium wysłuchali również prezentacji o kształceniu zawodowym dotyczących

 • ABC kształcenia zawodowego oraz zmian w systemie tego kształcenia – przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • zasad egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania – Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • szczegółowej struktury podstawy programowej – Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • ogólnych zasad zintegrowanego systemu kwalifikacji – przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

W drugim dniu seminarium odbyła się ożywiona dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w podstawach programowych kształcenia w zawodach, które będą realizowane od 1 września 2019 r.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Już dziś zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnych seminariach. Najbliższe odbędzie się 11-12 grudnia we Wrocławiu i adresowane jest do przedstawicieli branży teleinformatycznej, elektryczno-elektronicznej i energetycznej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Ósme seminarium branżowe: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 07/12/2017 - 10:06

Kolejne z cyklu seminarium branżowe – tym razem dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej – odbyło się w dniach 5–6 grudnia 2017 r. w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W seminarium uczestniczyła Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu podziękowała pracodawcom za udział w seminarium i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent