Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Rekrutacja na konferencję: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 02/10/2017 - 09:01

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli i szkół na konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28.

Koniec pensji z góry

Belferblog - pt., 29/09/2017 - 17:51
Nauczyciele otrzymują pensję z góry, czyli na początku każdego miesiąca. PiS chce z tym skończyć. Będziemy więc mieli płacone z dołu – po przepracowanym miesiącu. Oznacza to jednak, że w chwili wprowadzenia zmiany jedna pensja musiałaby wystarczyć na dwa miesiące. … Czytaj dalej →

Rada Dzieci i Młodzieży – II kadencja

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 16:29

1 października br. odbędzie się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisała dziś, 28 września br., minister Anna Zalewska.

Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

W skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz ich zastępcy, którzy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Pracami Rady kieruje jest Przewodniczący.

Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Poniżej przedstawiamy nowy skład Rady w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.:

1) województwo dolnośląskie

Małgorzata Kuśmierczyk – członek Rady,

Kornel Kowalski – zastępca członka Rady,

2) województwo kujawsko-pomorskie

Paweł Januchowski – członek Rady,

Mateusz Wróblewski – zastępca członka Rady,

3) województwo lubelskie

Miłosz Trąbka – członek Rady,

Mieszko Wnuk – zastępca członka Rady,

4) województwo lubuskie

Kacper Depta – członek Rady,

Nadia Oleszczuk – zastępca członka Rady,

5) województwo łódzkie

Szymon Adamiak – członek Rady,

Mateusz Marzec – zastępca członka Rady,

6) województwo małopolskie

Dawid Mik – członek Rady,

Kaja Gagatek – zastępca członka Rady,

7) województwo mazowieckie

Jakub Nowak – członek Rady,

Małgorzata Żuk – zastępca członka Rady,

8) województwo opolskie

Wiktoria Halupczok – członek Rady,

Karolina Gajęcka – zastępca członka Rady;

9) województwo podkarpackie

Mikołaj Samborski – członek Rady,

Zuzanna Szott – zastępca członka Rady,

10) województwo podlaskie

Piotr Wasilewski – członek Rady,

Paulina Putkowska – zastępca członka Rady,

11) województwo pomorskie

Kajetan Wuttkowski – członek Rady,

Liwia Maćkow – zastępca członka Rady,

12) województwo śląskie

Michał Borkowski – członek Rady,

Wiktor Radziejewski – zastępca członka Rady;

13) województwo świętokrzyskie

Edgar Kobos – członek Rady,

Weronika Trzos – zastępca członka Rady,

14) województwo warmińsko-mazurskie

Antonina Steffen – członek Rady,

Piotr Piórkowski – zastępca członka Rady,

15) województwo wielkopolskie

Anna Krzyżaniak – członek Rady,

Szymon Gładych – zastępca członka Rady,

16) województwo zachodniopomorskie

Szymon Górny – członek Rady,

Marianna Pietkiewicz – zastępca członka Rady.

Serdecznie witamy wszystkich nowych członków II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży.

Uwaga media. Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w Irlandii

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 15:24

W dniach 30 września i 1 października br. minister Anna Zalewska będzie przebywała z wizytą w Irlandii. Głównym celem wizyty są spotkania z Polonią i środowiskiem oświatowym.   

Szczegółowy harmonogram:

Sobota, 30 września br.

 • 10.00 – wizyta w Polskiej Akademii Wiedzy PAK (szkoła polska w Dublinie zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii), O’Connel Secondary School, North Richmond Street, Dublin 1.
 • 13.30 – posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Dublinie pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej (bez udziału mediów).
 • 16.00 – uroczystość jubileuszu 5-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, Glashause Hotel Belgrad Square West Tallaght, Dublin 24.

Niedziela, 1 października br.

 • 9.30 – wizyta w Rotoath. Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym śmierć pilota dywizjonu 315 oraz zwiedzanie okolicznościowej wystawy.
 • 11.30 – spotkanie z uczniami, nauczycielami i kierownictwem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan i nadanie szkole imienia Ireny Sendlerowej.
 • 15.00 – spotkanie z Polonią w Navan.

Dodatkowych informacji udziela:

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach wystąpienia szkód w budynkach szkół i placówek spowodowanych przez...

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 13:31

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym uprzejmie informuje, że jednostki samorządu terytorialnego, w których powstały szkody w budynkach szkół i placówek w wyniku działania żywiołów w sierpniu br. mogą ubiegać się o wsparcie z utworzonego kryterium VIII „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”

Kryterium VIII. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Wysokość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pomniejsza się o kwotę odszkodowania.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia – meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru (państwowy inspektor nadzoru budowlanego, jednostka państwowej straży pożarnej) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokumenty powinny zawierać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz opis zniszczeń (szkód).

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ubiegała się i nie otrzymała pomocy z innych środków budżetu państwa na usuwanie szkód wymienionych we wniosku, składa wniosek według wzoru określonego w formularzu 6a wraz ze stosownym oświadczeniem.

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego ubiega się lub otrzymała wsparcie finansowe z innych środków budżetu państwa na usuwanie szkód wymienionych we wniosku, składa wniosek według wzoru określonego w formularzu 6b.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2017 r.

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wzory wniosków można pobrać pod adresem: https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2017.html

 

Programy doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 29/09/2017 - 10:43

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na naszym portalu www.doradztwo.ore.edu.pl zostały zamieszczone przykładowe programy realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia.

Programy doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 29/09/2017 - 10:43

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na naszym portalu www.doradztwo.ore.edu.pl zostały zamieszczone przykładowe programy realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia.

Egzamin dla nauczycieli

Belferblog - czw., 28/09/2017 - 18:37
Trwają prace nad egzaminem państwowym dla osób, które chcą uczyć dzieci. Ponieważ PiS dużo może, istnieje obawa, że zechce przeegzaminować wszystkich nauczycieli. Kto nie zda lub nie przystąpi, straci uprawnienia do wykonywania zawodu. Na razie jesteśmy na etapie krytyki dotychczasowych … Czytaj dalej →

Uczeń z Polski nagrodzony srebrnym medalem w Konkursie UE dla Młodych Naukowców

MEN - aktualności - czw., 28/09/2017 - 16:35

We wtorek, 26 września br., w Tallinie odbyła się gala finałowa Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS). W stolicy Estonii Polskę reprezentowało trzech uczniów. Zostali oni wyłonieni w krajowej edycji konkursu organizowanej przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

Najlepszy z Polaków, Kamil Humański, zdobył srebrny medal, a dwaj pozostali uczniowie Aleksander Kostrzewa i Adam Klukowski otrzymali dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Uczeń szczecińskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I wywalczył nie tylko drugie miejsce, ale powrócił do kraju z biletem wstępu na ceremonię rozdania Nagród Nobla. Zaproszenie na tą uroczystość było wyróżnieniem od Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS).

Podczas gali finałowej konkursu Kamil Humański przedstawił projekt „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)”. Zaprezentował w nim występujące w Szwecji unikatowe skamieliny zwierząt, które są dwa razy starsze od skamielin dinozaurów.

Z kolei Aleksander Kostrzewa, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a obecnie student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił swoje badania dotyczące lemura wari, kapucynki żółtobrzuchej i koczkodana diana. Jego projekt „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego” otrzymał drugą nagrodę Joint Research Center (JRC). Aleksander Kostrzewa będzie mógł odbyć staż w instytucie Ispra we Włoszech.

Specjalną nagrodę otrzymał także Adam Klukowski – uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie (obecnie studiujący w Oksfordzie). Jego projekt „Wielomiany z podłogami” został uhonorowany przez firmę Wolfram Research. W nagrodę Adam Klukowski otrzymał roczną licencję na pomocne w badaniach programy komputerowe „Mathematica” oraz „WolframAlphaPro”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 projektów z 39 krajów. Złote medale (pierwsze nagrody) zdobyli: Karina Movsesjan z Czech, Adam Jan Alexander Ohnesorge ze Szwajcarii oraz Danish Mahmood z Kanady, których uhonorowano nagrodą w wysokości 7 tys. euro. Trzej uczniowie nagrodzeni srebrnym medalem, w tym Kamil Humański, otrzymali po 5 tys. euro, zaś brązowi medaliści po 3,5 tys. euro.

Celem konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców organizowanego od 1989 roku jest rozwijanie zainteresowań młodych ludzi i zachęcanie ich do rozpoczęcia kariery naukowej, a także promowanie rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a od niedawna także humanistycznych i społecznych. W zawodach uczestniczą także uczniowie spoza Europy, m.in. z: Chin, Kanady, USA, Egiptu, Izraela czy Korei Południowej. Każdy kraj może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe oraz zaproszenia na staże naukowe w najbardziej prestiżowych ośrodkach badawczych.

Więcej informacji o polskiej edycji konkursu można znaleźć na stronie: Fundusz.org/konkurs

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

Fot. European Union Contest for Young Scientists

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podsumowujemy II etap „Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 28/09/2017 - 13:22

Zakończyliśmy II etap szkoleń przygotowujących ekspertów do wdrażania reformy w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole/placówce, od roku szkolnego 2017/2018. Spotkania zostały opracowane i przeprowadzone przez ORE na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”.

Teraz wychowujemy

Belferblog - śr., 27/09/2017 - 18:47
Minister edukacji kazała szkołom postawić na wychowanie. Chcesz, to masz. Program wychowawczy mojego liceum liczy 200 stron i wciąż rośnie. Nauczyciele się starają. Wszyscy pracownicy mają obowiązek wychowywać – na każdej lekcji. Żaden przedmiot nie może być wolny od treści … Czytaj dalej →

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik ochrony środowiska

MEN - aktualności - śr., 27/09/2017 - 15:17

Kwalifikacja R.7

Egzaminator:

 1. Helena Badecka
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja R.8

Egzaminator:

 1. Helena Badecka
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

O roli gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - śr., 27/09/2017 - 14:39

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 26 września br. wziął udział w konferencji „Gospodarka morska – tradycja i rozwój”, która odbyła się na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wtorkowa konferencja była inauguracją programu edukacyjnego, nad którym patronat objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ramach akcji do 40 szkół w regionie trafią specjalne pakiety edukacyjne. Mają one zachęcić młodych ludzi, by w przyszłości wybrali zawód związany z przemysłem stoczniowym czy żeglugą śródlądową. Celem programu jest również przybliżenie uczniom zachodniopomorskich szkół problematyki gospodarki morskiej i jej znaczenia dla rozwoju regionu.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu przypomniał, że wdrażana obecnie reforma edukacji dotyczy również zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Podkreślił, że od 1 września 2019 roku rozpocznie się kształcenie uczniów w 5-letnim technikum. Rok później rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

– Wprowadzenie szkoły branżowej wynika z konieczności zmiany obrazu tej części szkolnictwa w społeczeństwie, podniesienia jego prestiżu i zaprezentowania jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej dla młodego człowieka – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Celem zmian w szkolnictwie zawodowym jest lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia – dodał wiceminister edukacji.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Minister Edukacji Narodowej wprowadził dwa nowe zawody do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego silnie związane z branżą morską – szkutnik i magazynier logistyk. Instytucje rynku pracy zgłaszały wówczas zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry do obsługi magazynów w małych i średnich przedsiębiorstwach, magazynach wielkopowierzchniowych, portach oraz terminalach wykonujących przeładunki towarów.

Organizatorzy konferencji „Gospodarka morska – tradycja i rozwój” podkreślali z kolei, że myśląc o przyszłych pracownikach tego sektora gospodarki, już teraz chcą ich zarazić fascynacją dla przemysłu morskiego. Stocznie, zmodernizowane i rozbudowywane porty oraz rybacy to istotna część gospodarki.

Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z zarządami Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecińskiego Parku Przemysłowego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowa Ukraińska Szkoła 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 27/09/2017 - 11:04

W dniach 18–23 września w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Wzięło w nim udział 28 autorów Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 Szkoły Początkowej. Autorzy programów reprezentowali m.in. niezależne ośrodki naukowo-metodyczne, obwodowe instytuty podyplomowej oświaty pedagogicznej oraz prywatne i publiczne szkoły ze Lwowa, z Kijowa, Charkowa, Żytomierza, Iwano-Frankowska i Kołomyji.

„Widzę Cię, słyszę Cię…..” – spotkanie z dokumentem w Archiwum IPN

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 27/09/2017 - 09:51

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza uczniów i nauczycieli na wyjątkowe spotkanie z dokumentami dotyczącymi sposobów i technik inwigilacji obywateli w PRL.

Wydarzenie organizowane pod tytułem „Widzę Cię, słyszę Cię…” odbędzie się 17 października br.
w siedzibie Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21.

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w klasyfikacji budżetowej

MEN - aktualności - wt., 26/09/2017 - 14:51

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia ministra finansów.

Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej:

 • 80115 Technika;
 • 80116 Szkoły policealne;
 • 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

W rozdziałach tych należy klasyfikować dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w: technikach, szkołach policealnych oraz branżowych szkołach I i II stopnia, niebędących szkołami specjalnymi.

Bez zmian pozostał rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym powinny być klasyfikowane dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w szkołach zawodowych specjalnych tj. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, technikum specjalnym, szkole policealnej specjalnej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkole branżowej I i II stopnia specjalnej.

Zmiany w dotychczasowych rozdziałach:

 • 80150 – od 1 stycznia 2018 r. w rozdziale tym, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, będzie tylko ewidencja środków w szkołach podstawowych.
 • 80152 – przeznaczony będzie do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

UWAGA! Nowe rozdziały należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej  na 2018 r. oraz projektów uchwał budżetowych.

Dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół klasyfikujemy odpowiednio w rozdziale 80110 Gimnazja i 80111 Gimnazja specjalne. Natomiast w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe należy ewidencjonować środki  w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia.

Zmiany w rozdziałach są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421).

Nauczanie języków obcych – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 26/09/2017 - 14:00

W poniedziałek, 25 września br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która wpisuje się w polskie obchody Europejskiego Dnia Języków.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreślił, że rozwiązania wdrażane obecnie w systemie oświaty dotyczą nie tylko nowego ustroju szkolnego, ale również zmian programowych, w tym nowego podejścia do nauczania informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

– Nie może być szkoły na miarę XXI wieku bez dobrego nauczania języków obcych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wzmacnia naukę języków obcych w szkołach – powiedział wiceminister edukacji.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił również, że nowego podejścia wymaga również system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Zmiany te w dużej mierze będą decydować o tym, w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość polskiej edukacji. Musimy postawić na kompetencje nauczycieli i ich rozwój zawodowy – wskazał Podsekretarz Stanu w MEN

Podczas poniedziałkowej konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nie zabrakło refleksji na temat perspektyw w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków obcych. Uczestnicy i prelegenci zaprezentowali osiągnięcia, a także materiały wypracowane przez różne instytucje zajmujące się przygotowaniem nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Podczas konferencji odbyły się sesje plenarne i panele dyskusyjne, w czasie których rozmawiano o wymaganiom stawianym nauczycielom mu we współczesnej szkole.

Udział w konferencji wzięli m.in. nauczyciele języków obcych na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, lektorzy i organizatorzy kursów językowych, a także twórcy i organizatorzy form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. W Polsce, jak i w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu podniesienia jakości oraz skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania.

Nadanie imienia Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 26/09/2017 - 13:35

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 25 września br. wzięła udział w uroczystości nadania imienia oraz nowego sztandaru Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Patronem placówki został patriota i bohater narodowy walczący zarówno w pierwszej, jak i drugiej Wojnie Światowej Wilhelm Orlik-Rückemann.

W poniedziałkowej uroczystości wziął udział również szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Wiceminister edukacji  została matką chrzestną przekazywanego sztandaru. Mszę świętą, podczas której poświęcono sztandar, celebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

– Misja Straży Granicznej ma niezwykłą wagę, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego. Patron Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Wilhelm Orlik–Rückemann był postacią niemal pomnikową. Był wielkim patriotą – powiedział szef MSWiA podczas dzisiejszej uroczystości.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że polska Straż Graniczna jest wszędzie tam, gdzie nasi partnerzy potrzebują pomocy. Wyraził swoją dumę z postawy funkcjonariuszy, którzy strzegą polskiej oraz zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Obecny na uroczystości wiceminister Jakub Skiba podkreślił, że to niezwykle istotne, że Straż Graniczna odwołuje się do tradycji polskiej przedwojennej formacji granicznej. Wiceszef MSWiA wspominał także postać Wilhelma Orlika-Rückemanna.

Wilhelm Orlik-Rückemann walczył zarówno w wojsku polskim, jak i KOP. Był jednym z głównych pionierów polskiej broni pancernej (w czasie wojny z Sowietami dowodził 1. Pułkiem Czołgów). W grudniu 1938 r. został zastępcą dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, a w  sierpniu 1939 r. jego dowódcą. Za swoją patriotyczną postawę był wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyżem  Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych – czterokrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Odznaką „Znak Pancerny” nr 243, Odznaką za Rany i Kontuzje, Krzyżem Oficerski Legii Honorowej (Francja).

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych otrzymał także nowy sztandar. Zgodnie z tradycją w jego drzewiec pamiątkowe gwoździe wbili m.in. Mariusz Błaszczak, Jakub Skiba oraz Andrew Orlik-Rückemann, wnuk patrona placówki w Lubaniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Plastusiowy pamiętnik” na maturze

Belferblog - pon., 25/09/2017 - 20:13
Zaciekawił mnie wykład Jacka Kozieła, starszego eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, na temat treści obowiązujących na maturze z języka polskiego. Okazało się, że „Plastusiowy pamiętnik” też może pojawić się na egzaminie (program wykładów tutaj). Wszystko przez to, że matura … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent