Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

„Rok dla Niepodległej” briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - czw., 08/03/2018 - 15:59

W piątek, 9 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczący działań związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Minister Anna Zalewska poinformuje o działaniach MEN w ramach wieloletniego programu pn. „Niepodległa”, a także o szeregu inicjatyw edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe zarówno w kraju jak i za granicą.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

MEN - aktualności - śr., 07/03/2018 - 16:36

Dziś, 7 marca br., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”. To program, dzięki któremu szkoły mogą zakupić sprzęt do wykorzystania na lekcjach, m.in. interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Do tej pory z takiego wsparcia skorzystało już ponad 5,6 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

Nagrodzeni nauczyciele:

Województwo            Imię i nazwisko laureata                          Nazwa szkoły

Dolnośląskie Katarzyna Zaradna  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach Kujawsko-pomorskie Grażyna Jaźwińska  Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Śniadeckiego w Żninie Lubelskie Aleksandra Luchowska-Bartnik  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama  Mickiewicza w Zamościu Lubuskie Ewa Elżbieta Bernatowicz-Biłko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie Łódzkie Katarzyna Kasprzyk Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Małopolskie Joanna Przybyłowska Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie Mazowieckie Adrianna Niesłuchowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Opolskie Agnieszka Kret Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie Podkarpackie Ewelina Sowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie Podlaskie Magdalena Gorzęba Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy Pomorskie Renata Krzemińska Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej Śląskie Katarzyna Krywult Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Bestwinie Świętokrzyskie Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce Warmińsko-Mazurskie Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Wielkopolskie Marta Ratajczyk Szkoła Podstawowa w Rososzycy Zachodniopomorskie Agnieszka Włodarczyk Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

Serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - śr., 07/03/2018 - 16:27

Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Podczas środowej uroczystości, która odbyła się 7 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stypendia otrzymało ponad 80 uczniów.

– Dziękujemy wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. To dla mnie wielki zaszczyt was dziś poznać. Dziękuję również nauczycielom i rodzicom, że wspierają was w rozwijaniu pasji i zainteresowań – powiedziała szefowa MEN zwracając się do wyróżnionych uczniów. – Trzeba mówić, że oprócz ambicji i zdolności jest cudowne normalne życie, są rodzice, przyjaciele, że trzeba być zwyczajnie szczęśliwym – dodała minister Anna Zalewska.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Rokrocznie wpływa do ministerstwa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium (w 2017 r. było to 2225 wniosków). Wszystkie one dotyczyły uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi, głównie przez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej, a także olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN.

W środowej uroczystości udział wzięli uczniowie – stypendyści, rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele, a także kuratorzy oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź: wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz finał konkursu “Nauczyciel-Innowator” z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 06/03/2018 - 16:11

W środę, 7 marca o godz.12:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Dodatkowo podczas wydarzenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 16 nauczycieli otrzyma nagrody w konkursie „Nauczyciel-Innowator”.

Termin: 7 marca 2018 r., godz.12:00

Miejsce: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (sala im. Anny Walentynowicz, al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa)

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadach foto opp;
 • Przewidziano wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej;
 • Instalacja wozów transmisyjnych do godz.10:00 po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: cirpress@kprm.gov.pl;
 • Wejście dziennikarzy na teren KRPM na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją – od godz.11:30, biuro przepustek wejście A od strony al. Ujazdowskich.

Więcej informacji udziela:

 • Justyna Sadlak, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 667 633 553.

Dodatkowe informacje

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Rokrocznie wpływa do ministerstwa ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium (w 2017 r. – 2225 wniosków). Wszystkie one dotyczyły uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi, głównie przez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej, a także olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Minister Edukacji Narodowej postanowił przyznać 386 stypendiów dla uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie. Podczas środowej uroczystości w KPRM dyplomy odbierze reprezentacja 86 z nich.

Kwota stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów. Na wypłatę stypendiów w 2017 r. przeznaczono łączną kwotę 1 158 000,00 zł znajdującą się w budżecie zadaniowym MEN.

Konkurs Nauczyciel-Innowator

Wyróżnieni w konkursie to przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Laureaci konkursu, 16 wyróżnionych z poszczególnych województw, otrzymają tytuł Nauczyciela-Innowatora oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 06/03/2018 - 10:44

W poniedziałek, 5 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania na Górze św. Anny w województwie opolskim przedstawiciele powiatów rozmawiali z szefową MEN m.in. o szkolnictwie zawodowym oraz sposobie jego finansowania

Tematem dyskusji były rozwiązania przyjęte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, podział subwencji oświatowej na 2018 r., zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, a także podwyżki pensji dla nauczycieli.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że z subwencji oświatowej nie będą finansowane zawody, po których uczniowie nie znajdują pracy.

Szefowa MEN przedstawiła także plany ministerstwa na kolejne lata. Wspomniała przede wszystkim o pracach nad systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli, wdrażaniu szerokopasmowego internetu w szkołach, zmianie podziału subwencji oświatowej oraz przepisach dotyczących kompleksowej opieki nad uczniem w szkole.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała również, że 6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się kongres, podczas którego MEN zaprezentuje założenia do ustawy. Będą one dotyczyły dalszych zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego. Na kongresie zaprezentowany zostanie unowocześniony System Informacji Oświatowej.

Szefowa MEN podkreśliła, że resort wspierał i nadal będzie wspierać samorządowców we wdrażaniu zmian w systemie edukacji.

– Wszystko chcemy realizować wspólnie z Państwem. Będziemy wspierać, ale też monitorować. Zależy nam na tym, aby w 2019 r., czyli w roku gdzie do szkoły ponadpodstawowej pójdą absolwenci gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych, każdy uczeń miał zapewnione miejsce w wybranej przez siebie szkole – powiedziała minister Anna Zalewska. – Nie będzie problemu z tzw. kumulacją roczników. Widzimy, że w systemie będzie więcej miejsc w szkołach niż uczniów o około 55 tysięcy – dodała szefowa MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jakoś to nie będzie

Belferblog - pon., 05/03/2018 - 20:43
Rodzice obecnych siódmoklasistów bardzo się boją podwójnego naboru. Będzie miał miejsce za rok. Jako nauczyciel liceum, mimo że sam nic nie wiem, robię za eksperta. Wszystko przez to, że w podstawówkach wiedzą jeszcze mniej. Zamiast rzetelnie poinformować dzieci i rodziców, …

„Stanisław Moniuszko – Polski Patriota” – III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - pon., 05/03/2018 - 15:17

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dzieci i młodzież (w wieku od 4 do 18 lat) do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Stanisław Moniuszko – Polski Patriota”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do końca grudnia 2018 r.

Konkurs jest organizowany z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora, która przypada w maju 2019 r. Wtedy też zaplanowano galę finałową, podczas której zostaną wręczone nagrody. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy o życiu Stanisława Moniuszki, promowanie twórczości kompozytora oraz przypomnienie zwyczajów i tradycji narodowych związanych z jego utworami.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (rysunek, grafika, malarstwo) na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych. Prace należy wysłać do Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa w terminie:

 • do 10 grudnia 2018 r. – drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
 • do 31 grudnia 2018 r. – bezpośrednio do Centrum Promocji Kultury.

Organizatorem konkursu jest Koło Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Inicjatywa otrzymała Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 oraz honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie http://owzpap.org/iii-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-stanislaw-moniuszko-wielki-patriota-w-200-rocznice-urodzin-ojca-opery-polskiej/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pon., 05/03/2018 - 11:46

W niedzielę, 4 marca br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w gali finałowej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Wiceminister edukacji osobiście pogratulował laureatom. W szczególny sposób podziękował nauczycielom i opiekunom za ich trud oraz wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Każdy z poziomów zróżnicowany jest pod względem wymaganego od uczestników zakresu wiedzy i umiejętności. Główny cel Olimpiady to rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów oraz tworzenie dla nich warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii.

W eliminacjach centralnych, które odbyły się dzień wcześniej uczestniczyło 86 osób. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązywanie testów dotyczących tematu „Jan III Sobieski i jego czasy”. Następnie odpowiadali oni przed komisją na pytania związane z podstawą programową oraz wybranymi lekturami historycznymi. W skład komisji weszli pracownicy naukowi oraz doświadczeni doradcy metodyczni i nauczyciele.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 34 osoby uzyskały tytuł laureata (zdobyły 74 i więcej punktów na 90 możliwych). Pozostali otrzymali tytuł finalisty. Laureat pierwszego miejsca zdobył 88 punktów.

Oto najlepsi uczniowie:

1. Aleks Madzelan ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu
2. Joanna Sroka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie
3. Małgorzata Czarnecka ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
4. Szymon Wincenciak ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

W Olimpiadzie uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych. Najlepszym okazał się Jakub Fortuna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu, który zajął IV miejsce.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

Fot. Organizatorzy olimpiady

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST

MEN - aktualności - pon., 05/03/2018 - 10:15

Ustalanie kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych, o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny i nauki w roku 2018

Głównym przepisem ustanawiającym wysokość dotacji na uczniów ww. szkół jest przepis art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis ten stanowi, że na każdego ucznia tych szkół dotacja w ujęciu rocznym powinna stanowić kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku wypłacania tej dotacji. Warunkiem otrzymania części dotacji w danym miesiącu jest uczestniczenie ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym miesiącu (co oznacza, że jeśli uczeń nie spełni tego warunku np. w okresie styczeń – kwiecień to wysokość dotacji należnej szkole za takiego ucznia będzie stanowiła 8/12 kwoty przewidzianej na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w ujęciu rocznym). Dodatkowo przepisy art. 34 ust. 3 doprecyzowują sposób kalkulacji dotacji dla szkoły w związku z warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ucznia.

Zgodnie z wyżej przytoczoną generalną zasadą kwota dotacji na danego ucznia, w ujęciu rocznym na rok budżetowy 2018, stanowi iloczyn finansowego standardu “A” i wskaźnika korygującego “Di” dla danej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018 oraz współczynnika określonego dla danego ucznia przy statystycznej liczbie uczniów Ur,i. Dodatkowo w celu obliczenia kwoty dotacji na konkretnego ucznia do powyższej kwoty należy dodać kwotę wynikającą z wartości wag przypisanych do danego ucznia (wartości wag są wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. 2017 r., poz. 2395). W tym celu należy pomnożyć ww. finansowy standard “A” dla roku 2018 przez ww. wskaźnik korygujący “Di” oraz przez sumę wartości wag algorytmu odpowiednich dla konkretnego ucznia.

Na mocy art. 45 ww. ustawy, w okresie styczeń – kwiecień 2018 r., wysokość kwoty dotacji (w ujęciu rocznym) ustala się z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym (rok 2017), natomiast w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji, czyli od 1 maja 2018 r. (ustawa budżetowa na rok 2018 została ogłoszona w dniu 1 lutego 2018 r.) – w roku budżetowym (rok 2018) z określeniem zasad wyrównania kwoty dotacji na ucznia od początku roku budżetowego. Ustalenie kwoty dotacji w pierwszych miesiącach roku budżetowego zgodnie z art. 45 (tj. do czasu aktualizacji) ma na celu jedynie przejściowe uregulowanie wysokości dotacji, kiedy to jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała tzw. metryczek subwencyjnych, w których znajdują się dane do wyliczenia kwoty dotacji na dany rok budżetowy (wskaźnik korygujący „Di”, finansowy standard „A”). Docelowo, zgodnie z przepisem materialnym i wykładnią celowościową art. 26 ust. 2 wysokość dotacji na ucznia w danym roku budżetowym odpowiada wysokości subwencji w tym samym roku budżetowym (tj. stanowi kwotę równą kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku), tak aby środki, które są naliczane dla danej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej w danym roku budżetowym, m.in. na uczniów szkół dotowanych, zostały przekazane do dotowanej szkoły w wysokości odpowiadającej kwotom przewidzianym na danego ucznia w subwencji oświatowej na ten sam rok.

Ponadto, zgodnie z celowościową wykładnią przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5, ustawodawca zapewnia wypłatę rocznej wysokości kwoty dotacji w 12 częściach oraz ogranicza wahania wysokości miesięcznej kwoty dotacji z miesiąca na miesiąc, co ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej szkoły w ciągu roku. W istocie zapisy art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 stanowią, że racjonalny i celowościowy podział kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2, powinien zostać dokonany w ten sposób, aby czas pomiędzy kolejnymi ratami umożliwiał zapłatę finansowych zobowiązań szkoły (np. płatności związane z comiesięczną wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli), a także aby ewentualne zmiany wysokości rat w wyniku aktualizacji kwoty dotacji nie skutkowały problemami z zapłatą tych zobowiązań (np. konieczność wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości wynikającej z zwartych umów na określony czas). Przy czym ustawa nie nakazuje wypłaty kwoty dotacji w równych częściach. Nierówność poszczególnych części dotacji może jednak wynikać jedynie z interpretacji przepisów prawa, np. gdy poszczególne części dotacji będą zmieniać się w wyniku aktualizacji kwoty dotacji (zgodnie z art. 43 ust. 1) lub gdy w wyniku aktualizacji kwoty dotacji należy wyrównać wysokość kwoty dotacji wypłaconej od początku roku budżetowego (zgodnie z art. 43 ust. 4) lub też gdy ustalona miesięczna kwota dotacji ma na celu realizację wykładni celowościowej przepisu stanowiącego o wysokości rocznej kwoty dotacji w danym roku budżetowym (zgodnie z art. 26 ust. 2).

Mając na względzie celowościową wykładnię przepisu art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 oraz celowościową wykładnię przepisu art. 26 ust. 2, ustanawiającego wysokość kwoty dotacji w danym roku, należy tak ustalić wysokość pierwszych trzech części dotacji w 2018 r., aby możliwym było wypłacenie dotacji w ujęciu rocznym w kwocie ustalonej w art. 26 ust. 2 (tj. w kwocie na ucznia równej kwocie przewidzianej na danego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018).

Biorąc pod uwagę, że został już opublikowany algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. jednym z możliwych rozwiązań, było ustalenie części dotacji za okres styczeń – kwiecień w wysokości wynikającej z kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla roku 2018 (którą można było w styczniu już dość dokładnie oszacować) lub do oszacowania wysokości kwoty dotacji za okres styczeń – kwiecień wykorzystać finansowy standard „A” i wskaźnik korygujący „Di” z roku 2017 oraz wartości wag i współczynniki przy statystycznej liczbie uczniów „Ur,i” ustalone w algorytmie podziału subwencji na rok 2018. W takich przypadkach zagwarantowane będzie udzielenie dotacji w kwocie określonej lub bliskiej tej opisanej w art. 26 ust. 2, z jednoczesną gwarancją możliwie małej zmiany części dotacji z miesiąca na miesiąc, co jest celem przepisu art. 43 ust. 5 i nie stoi w sprzeczności z zapisami art. 34 ust. 1.

Ponadto, od 2018 roku niezależnie od kwoty wypłacanej na ucznia zgodnie z art. 26 ust. 2, szkołom policealnym niebędącym szkołami specjalnymi na każdego ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przysługuje dotacja na mocy art. 26 ust. 5.

Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego dla podmiotów stosujących przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

MEN - aktualności - pon., 05/03/2018 - 10:02

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br.

Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii
w edukacji

Aby zgłosić swój projekt należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://men.gov.pl/dnte i przesłać zgłoszenie w terminie do 18 marca 2018 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze, które otrzymają nagrody rzeczowe.

Patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, europejska sieć 34 ministerstw edukacji.

Serdecznie zapraszamy!

Świętujmy wspólnie Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Formularz rejestracyjny

Regulamin wydarzenia

Nowa siłaczka

Belferblog - sob., 03/03/2018 - 17:42
Podobno żaden pisarz nie zrobił nauczycielom większej krzywdy niż Żeromski. A wszystko przez wizerunek siłaczki. W oczach społeczeństwa nie jesteśmy profesjonalistami, lecz właśnie siłaczkami – ludźmi, którzy nie muszą być za swoją pracę dobrze wynagradzani. Nas żywi powołanie. Wielu próbowało …

Spotkanie wiceminister edukacji z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

MEN - aktualności - pt., 02/03/2018 - 15:34

W piątek, 2 marca br. wiceminister edukacji Marzena Machałek spotkała się z przedstawicielami Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Głównym tematem spotkania była prezentacja wyników kilkumiesięcznej akcji „Chrońmy Dzieci!”.

Projekt zainicjowany przez Instytut skierowany był do rodziców dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Akcję „Chrońmy Dzieci!” uruchomiono po szeregu zgłoszeń dotyczących problemu prowadzenia w szkołach zajęć przez niezweryfikowane organizacje bez zgody i wiedzy rodziców.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dyrektor szkoły nie ma prawa realizowania w szkołach programów, rozpowszechniania materiałów edukacyjnych oraz organizacji zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne bez wiedzy i zgody rodziców. To oni mają prawo do współdecydowania o procesie kształcenia i wychowania swoich dzieci.

Raport Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris dostępny jest tu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem kierownictwa MEN

MEN - aktualności - pt., 02/03/2018 - 11:22

W czwartek, 1 marca br. przez cały dzień trwały uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w Apelu Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W centralnych uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie uczestniczyli kombatanci i przedstawiciele władz państwowych, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

W swoim wystąpieniu Prezydent RP podkreślił, że komunistom – mimo podejmowanych prób – nie udało się zniszczyć pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

– Nie udało się to mordercom, dlatego że pamięć ludzka pozostała twarda i wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska została zdradzona, że nie jest państwem suwerennym, niepodległym, że cudzy bagnet cały czas przebija naszą ojczyznę, a obcy dyktuje w niej prawa – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Dziś czcimy ich. Czci ich wolna Polska, czci ich młodzież urodzona w wolnej Polsce idąca z podniesioną głową, dumna ze swoich bohaterów, szukająca ich i gloryfikująca ich pamięć – dodał Prezydent RP.

Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, a przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości z pl. Piłsudskiego wyruszył marsz pod hasłem “Podziemna Armia Powraca!”. Jego uczestnicy przemaszerowali trasą przez ul. Królewską, Krakowskie Przedmieście, Placem Zamkowym do Archikatedry św. Jana, gdzie odbyła się msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych z udziałem Zespołu Reprezentacyjnego WP.

Wcześniej wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie. Podczas wydarzenia obecny był Prezydent RP Andrzej Duda, a także weterani, żołnierze antykomunistycznego powstania, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, członkowie rady ministrów oraz przedstawiciele urzędów centralnych. Po modlitwie odmówionej przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka uczestnicy uroczystości udali się pod pamiątkową tablicę przy ul. Rakowieckiej, gdzie złożono wieńce.

Więzienie przy ul. Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski. Byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Tam więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi, „na Mokotowie” więziono również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.

Mokotowskie więzienie było miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych podczas śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego na „Rakowieckiej” więziono i stracono tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Pamięć o Bohaterach

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Warto przypomnieć, że zgodnie z treścią nowej podstawy programowej, która w połowie lutego br. została podpisana przez Minister Annę Zalewską, na zajęciach w klasach V-VIII szkoły podstawowej uczeń poznawać będzie początki komunizmu w Polsce. Zapozna się on również z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów oraz scharakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego Żołnierzy Niezłomnych.

Fot. Kancelaria Prezydenta, KPRM

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 01/03/2018 - 17:13

Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią począwszy od 1 kwietnia tego roku rozpoczynamy wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypominamy, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc. Spowoduje to, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną łącznie o 5,35 proc. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się: od 147 zł – dla nauczyciela stażysty, do 271 zł – dla nauczyciela dyplomowanego.

Wyjaśniamy również, że dodatek mieszkaniowy był uprawnieniem o charakterze socjalnym, nie zaś składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wspomniany dodatek przestał być aktualny. Jego wysokość była określana przez organy prowadzące szkoły i nierzadko ustalano go w minimalnych kwotach (np. 1 zł), co nie pozwalało na spełnianie jego funkcji socjalnej. Przesunięcie środków zabezpieczanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy do środków na wynagrodzenia nauczycieli zapewni ich podział pomiędzy wszystkich nauczycieli w wysokości gwarantowanej przepisami prawa.

MEN nie ma i nie miał planów likwidacji dodatku wiejskiego. Wszystkie spekulacje medialne są nieprawdziwe.

Przypominamy, że MEN systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców.

Warto podkreślić, że w listopadzie 2016 r. z inicjatywy minister Anny Zalewskiej został powołany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw.

Celem Zespołu jest wypracowywanie szczegółowych rozwiązań oraz przedstawienie wniosków dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty. Główne tematy posiedzeń to w szczególności finansowanie zadań oświatowych, system wynagradzania, awans zawodowy, czas oraz warunki pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne – wyjaśnienia MEN

MEN - aktualności - czw., 01/03/2018 - 16:51

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Uzasadnienie

Przepis art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2023) został wprowadzony w celu doprecyzowania charakteru prawnego opłat z tytułu wychowania przedszkolnego – a tym samym – rozstrzygnięcia kognicji sądów i organów właściwych w tego rodzaju sprawach.

W poprzednim stanie prawnym, w piśmiennictwie (np. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty: Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2015, s. 286-287), występowały co najmniej dwa poglądy na istotę tych opłat. Zgodnie z pierwszym z nich, opłaty za przedszkola miały charakter „ceny”, tj. quasi-umownego wynagrodzenia za usługę. Natomiast drugi, konkurencyjny pogląd, skłaniał się ku kwalifikacji opłat za wychowanie przedszkolne jako swoistej daniny publicznej (np. K. Siwek, Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnegodanina publiczna czy opłata cywilnoprawna, „Finanse Komunalne” 2015, nr 3, s. 28 i n.).

Kolejne zmiany stanu prawnego na przestrzeni ostatnich kilku lat doprowadziły do dezaktualizacji stanowiska aprobującego prywatnoprawną kwalifikację roszczeń o należne i nieuiszczone opłaty za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. W konsekwencji, jeszcze przed wprowadzeniem wymienionego na wstępie przepisu uznano, że opłaty te nie są ceną, lecz szczególną należnością publicznoprawną.

W celu jednoznacznego określenia prawnego charakteru omawianych opłat oraz przesądzenia, czy w tego rodzaju sprawach zachodzi dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi, czy też są to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, do których znajdzie zastosowanie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uwzględniając stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyrażone w opinii do rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (pismo z 11 października 2017 r. Nr BSA I-021-349/17 do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu), ustawodawca wprowadził w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wspomniany na wstępie przepis. W efekcie, ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, z mocy art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), co oznacza, że wysokość tych opłat ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Powyższe regulacje zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, określające organy właściwe do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w przedszkolach oraz sposób ustalania tych opłat, należy uznać za odrębne przepisy, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z nich ma charakter aktu prawa miejscowego – nie ma zatem zastosowania reguła wynikająca z art. 61 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przewidująca ustalanie należności, o których mowa w art. 60 tej ustawy (tj. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym), w drodze decyzji właściwych organów.

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości określonej we wspomnianej wcześniej uchwale rady gminy (która ustala stawkę godzinową za korzystanie z wychowania przedszkolnego) wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia. Natomiast dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.

Jedynie w przypadku zwolnienia z opłat (całkowitego lub częściowego) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie następuje w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo upoważnionego przez niego dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej), na podstawie art. 52 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, tym bardziej nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Kto zapłaci za przywileje nauczycieli?

Belferblog - śr., 28/02/2018 - 18:47
Artur Radwan z „Dziennika Gazety Prawnej” ma talent do wymyślania chwytliwych tytułów. Dalej bełkocze jak potłuczony, ale kto tam czyta dalej. W tytule jest wszystko. Jak ktoś nie wierzy, niech zagłębia się w tekst – tutaj. Zapewniam jednak, że nie …

Kryteria oceny pracy nauczycieli – spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

MEN - aktualności - śr., 28/02/2018 - 16:46

W środę, 28 lutego br. minister Anna Zalewska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” uczestniczyła również wiceminister Marzenna Drab. Tematem środowych rozmów z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw były kwestie związane z pracami nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

– Dziękuję członkom Zespołu za dobrą dyskusję o kryteriach oceny pracy nauczycieli. Czekamy na ostateczne opinie i wnioski. Projekt rozporządzenia w tej sprawie w połowie marca będziemy chcieli skierować do konsultacji publicznych – powiedziała szefowa MEN.

Członkowie Zespołu rozmawiali również o tematach i zagadnieniach, które będą przedmiotem dyskusji podczas następnych posiedzeń.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

MEN - aktualności - śr., 28/02/2018 - 15:28

W Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.

Uroczystości organizowane już jutro, 1 marca są wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo ich męstwa, niezłomnej postawy i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” spełnia także ważną rolę edukacyjną. Przypomina o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. Przeciwko władzy występowali uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w tzw. partyzanckich „oddziałach leśnych”. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Treści dotyczące polskiego podziemia antykomunistycznej pojawiają się na każdym etapie edukacji. Nowa podstawa programowa zakłada, że w IV klasie szkoły podstawowej dzieci poznają postacie o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości, takie jak: Witold Pilecki czy Danuta Siedzikówna „Inka”, a w kolejnych latach zdobywają wiedzę o postawach wobec władzy komunistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego.

Z kolei podczas nauki w szkole ponadpodstawowej uczniowie pogłębiają wiedzę o działaniach podziemia antykomunistycznego i poznają losy żołnierzy niezłomnych.

Najsłynniejsi Żołnierze Niezłomni to:

 • Danuta Siedzikówna (ps. „Inka”) – sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady AK. W śledztwie odmówiła składania zeznań obciążających żołnierzy Brygady. Została rozstrzelana w sierpniu 1946 roku.
 • Witold Pilecki– we wrześniu 1940 roku dobrowolnie przedostał się do KL Auschwitz, by zbierać informacje na temat jego funkcjonowania. Do czasu ucieczki w 1943 roku był głównym organizatorem konspiracji w obozie. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku podjął się budowy w okupowanym kraju siatki wywiadowczej działającej dla rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Skazany na śmierć przez władze Polski Ludowej. Wyrok został wykonany 25 maja 1948 roku.
 • August Emil Fieldorf (ps. „Nil”)– generał brygady Wojska Polskiego, dowódca Kedywu Armii Krajowej. W latach 1940-1945 działał w konspiracji. Wydał rozkaz likwidacji generała SS Franza Kutschery. Po wojnie aresztowany przez NKWD pod fałszywym nazwiskiem i nierozpoznany został wysłany do obozu pracy. Po ogłoszeniu obietnicy amnestii w 1948 roku podał swoje prawdziwe nazwisko i uzyskał potwierdzenie służby wojskowej. W rezultacie został aresztowany przez UB i po fikcyjnym procesie skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. w Warszawie.

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

MEN - aktualności - śr., 28/02/2018 - 10:13

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją.

Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych.

Materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy adresowane są do uczniów kasy I szkoły podstawowej i odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym, wykorzystują symbole PCS czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym). Struktura opracowanego materiału jest przejrzysta i pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych, jak i na gradację poziomu trudności w trakcie długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Materiały tworzą spójne zeszyty, które udostępniamy w formie elektronicznej z możliwością wydruku z środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej.

1) materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I część 1
2) materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I część 2
3) materiały ćwiczeniowe Język polski na plus dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I-III część 1
4) materiały ćwiczeniowe Język polski na plus dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją klasa I-III część 2

Zachęcamy do korzystania!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

MEN - aktualności - śr., 28/02/2018 - 10:07

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Zestaw materiałów ćwiczeniowych – kart pracy został opracowany przez specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nauczyciel może swobodnie wybierać te elementy, które w jego ocenie będą najdogodniejsze dla jego uczniów. Materiały ćwiczeniowe zostały przygotowane według określonej struktury. Umożliwia ona stopniowe przybliżanie uczniom zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej.

Karty pracy odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym. Wykorzystują one symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące poszczególne pojęcia (system ten jest wsparciem dla osób z trudnościami w komunikowaniu się, w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym).

Struktura opracowanego materiału dzięki swojej przejrzystości, pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych. Umożliwia również na dostosowanie poziomu trudności podczas długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Całość tworzy spójny zeszyt, który jest udostępniany w formie elektronicznej z możliwością wydruku. W skład zestawu wchodzą:

materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – część 1,
materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – część 2.

Zachęcamy do korzystania i udostępniania!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent