Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu – konferencja MEN dla przedstawicieli biznesu

MEN - aktualności - pon., 22/01/2018 - 23:34

Szanse i możliwości współpracy przedstawicieli biznesu na rzecz kształcenia zawodowego oraz zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym – to główne tematy konferencji pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

W wydarzeniu, które odbyło się w poniedziałek, 22 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uczestniczyła również wiceminister edukacji Marzena Machałek, która przedstawiła kierunki zmian w szkolnictwie branżowym oraz technicznym.

W swoim przemówieniu minister Anna Zalewska przypomniała, że na początku stycznia wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wystosowali specjalny list do pracodawców, zwracając się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego. W treści listu zachęcano do m.in. obejmowania patronatem szkół zawodowych oraz bliższej współpracy z pracodawcami przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze przyszłej ścieżki zawodowej.

– Chcemy dzisiaj przedstawicielom spółek powiedzieć jakie możliwości daje im system edukacji oraz pokazać dobre przykłady współpracy firm ze szkołami. Będziemy rozmawiać z przedstawicielami biznesu, aby zaangażowali się oni w promocję szkolnictwa zawodowego i branżowego – powiedziała minister Anna Zalewska.

– Aby promocja szkolnictwa zawodowego, w tym szkolnictwa branżowego, udała się, musi się w nią zaangażować większość spółek skarbu państwa – dodała.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreślała z kolei, że w zmienianiu systemu szkolnictwa branżowego i technicznego kluczową rolę odgrywają pracodawcy.

– Chcemy, aby pracodawcy razem z nami budowali szkolnictwo zawodowe. Młody człowiek musi wiedzieć, że po takiej szkole będzie miał dobrą pracę i dobre wykształcenie. Musimy też przekonać samorządowców by włączyli się w zmienianie szkolnictwa zawodowego – mówiła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska dodała, że w ponad 80 proc. rodzin to rodzice mają wpływ na wybór szkoły przez dzieci.

– Chcemy pokazywać nowoczesny przemysł tak, aby młodzi ludzie chcieli uczyć się w szkołach branżowych i technikach. Będziemy pokazywać rodzicom, że szkoła zawodowa to dobry wybór dla ich dziecka – dodała szefowa MEN.

Podczas poniedziałkowej konferencji została omówiona rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego. Program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej omówiła Agnieszka Czarnecka, zastępca dyrektora Departamentu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim z Polskiej Grupy Energetycznej S.A., a dr Grzegorz Kądzielawski wiceprezes Grupy Azoty S.A. przedstawił na czym polega współpraca firmy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Innowacyjne metody łączenia edukacji z biznesem na przykładzie inicjatyw Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprezentowała Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencja skierowana była w szczególności do przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za promocję, komunikację, działania marketingowe w firmach, a także osób zajmujących się zatrudnianiem nowych pracowników oraz polityką kadrową firmy.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

V Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

MEN - aktualności - pon., 22/01/2018 - 23:19

Wiceminister edukacji Marzenna Drab w poniedziałek, 22 stycznia br. uczestniczyła w V posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Rady oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ustalone zostały zasady konkursu na 2018 rok, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży stanowi nową platformę współpracy między naszymi krajami, powołaną na mocy umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży. Dokument ten podpisano w Warszawie, 9 września 2015 r.

PURWM wspiera realizację wymian i spotkań młodzieżowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, a także projektów informacyjno-promocyjnych.

Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, a także nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kanty studniówkowe

Belferblog - sob., 20/01/2018 - 16:48
Uczniowie się kłócą, nauczycielom lżej. W tym roku młodzież w ogóle nie może dojść do porozumienia, jak ma wyglądać studniówka. Walczy zażarcie o każdy szczegół. Największe boje toczą się o rodzaj stołów. Na czepianie się belfrów nikt nie ma już …

Nowy wóz bojowy dla OSP Bielawa – uroczystość z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - sob., 20/01/2018 - 10:45

Minister Anna Zalewska w sobotę, 20 stycznia br. wzięła udział w uroczystym przekazaniu nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

W trakcie swojego wystąpienia, szefowa MEN przypomniała o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas trwających ferii zimowych.

– Po raz kolejny prosimy nauczycieli, rodziców i opiekunów, aby pamiętali o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Sprawdzajmy, czy dany wypoczynek jest zarejestrowany i ma wszystkie zgody, czy autobus, którym jadą dzieci jest sprawny i czy w telefonach komórkowych są wszystkie telefony służące ratowaniu życia – podkreślała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN przypomniała także, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jak zawsze przed każdymi feriami i wakacjami, przygotowało specjalny poradnik dotyczący bezpiecznego wypoczynku, który jest dostępny na stronie internetowej resortu.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku [link]

W uroczystym przekazaniu pojazdu obecny był także Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Konieczny, władze miasta i strażacy. Najwięcej, bo aż 350 tysięcy złotych na zakup nowego przekazał sprzętu samorząd Gminy Bielawa. Z budżetu państwa udało się pozyskać 259 tys. zł, a kolejne 100 tys. przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Urząd Marszałkowski.

W ubiegłym roku tylko do samych pożarów strażacy-ochotnicy OSP w Bielawie wyjeżdżali około 200 razy. Nowy wóz bojowy będzie znaczącym wsparciem w ich codziennej pracy.

Fot. OSP Bielawa

MEN: rozporządzenie ws. urlopów dla poratowania zdrowia podpisane

Nowe prawo oświatowe - pt., 19/01/2018 - 23:14

Wydanie rozporządzenia - przez ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem edukacji - było konieczne w związku z wejściem w życie od 1 stycznia tego roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; nowelizuje ona m.in. niektóre zapisy w ustawie Karta Nauczyciela, w tym dotyczące przyznawania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Wcześniej o przyznaniu nauczycielowi takiego urlopu orzekał lekarz, który go leczy - specjalista lub lekarz pierwszego kontaktu. Od stycznia prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia otrzymał tylko lekarz medycyny pracy.

Z ustawy wynika także, że skierowanie do lekarza medycyny pracy na badanie poprzedzające orzeczenie w sprawie udzielenia takiego urlopu będzie wystawiał nauczycielowi dyrektor szkoły. On też będzie udzielał urlopu na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza.

W rozporządzeniu zapisano, że nauczyciel starający się o taki urlopu na badanie powinien zgłosić się nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Oprócz skierowania ma ze sobą zabrać dowód osobisty i dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia.

Stefan M. Kwiatkowski,Krzysztof Gawroński
  Prawo oświatowe z serii MERITUM>>

Badanie obejmie m.in. ogólny stan zdrowia, ocenę układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządów mowy. Lekarz medycyny pracy będzie mógł zlecić dodatkowe badania specjalistyczne oraz konsultacje u specjalistów.

"Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia" - czytamy w rozporządzeniu.

Do rozporządzenia dołączono wzór skierowania na badanie i wzór orzeczenia lekarskiego.

Jak zapisano w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, nauczyciele będą mieli prawo do urlopu jedynie "w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę" albo też na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Wcześniej przepisy nie określały charakteru takiego leczenia, dlatego obejmowało ono także leczenie schorzeń niemających bezpośredniego związku z wykonywaną pracą.

Urlop dla poratowania zdrowia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, przysługuje - podobnie jak wcześniej - nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu siedmiu lat w szkole. Do siedmioletniego okresu wlicza się także czas, w którym nauczyciel pracował w niepełnym wymiarze - jednak nie niższym niż 1/2 pensum. Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia będzie dłuższy niż 30 dni, to nauczyciel przed powrotem do pracy będzie obowiązkowo przechodził badania kontrolne "w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku".

Podczas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat oraz do innych świadczeń pracowniczych.

W dokumencie Ocena Skutków Regulacji, który towarzyszył projektowi ustawy, podano, że obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa ok. 12 tys. nauczycieli. Koszt ich wynagrodzeń szacuje się na 550 mln zł. "Zmiana zasad udzielania urlopu będzie oznaczała zmniejszenie się liczby nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia. Przewiduje się, że zmniejszenie będzie istotne. Jeśli założymy, że liczba nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia zmniejszy się o 25 proc., oszczędności z tego tytułu szacuje się na 68 mln zł w roku 2018 i 137 mln zł w latach kolejnych" - czytamy w OSR. (PAP)

Uwaga media: zapowiedź udziału Minister Anny Zalewskiej w konferencji o przyszłości szkolnictwa zawodowego

MEN - aktualności - pt., 19/01/2018 - 16:29

W poniedziałek, 22 stycznia br. w godz. 11:30-13:00 odbędzie się konferencja pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu”. W wydarzeniu weźmie udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

W konferencji uczestniczyć będzie również wiceminister edukacji Marzena Machałek, która przedstawi kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym.

Miejsce: budynek dawnego Ministerstwa Rozwoju, wejście od pl. Trzech Krzyży 3/5 (sala „pod Kopułą”).

Uwaga media:

 • O godz. 11:00 – briefing prasowy minister Anny Zalewskiej i wiceminister Marzeny Machałek (wejście od placu Trzech Krzyży, sala konferencyjna B na parterze, budynek dawnego Ministerstwa Rozwoju);
 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie Foto opp w całości konferencji;
 • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej i wiceminister Marzeny Machałek w pierwszej części konferencji.

Dodatkowych informacji udziela:

• Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 667 633 553

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Szczegółowy program konferencji:

 11.30-12.00 Rozpoczęcie konferencji (sala „pod Kopułą”)

 • Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym – Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN

12.00-12.15 Pracodawca w kształceniu zawodowym – możliwości i perspektywy – Piotr Bartosiak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN

12.15-12.45 Przykłady dobrych praktyk

 • Program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej – Agnieszka Czarnecka, zastępca dyrektora Departamentu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim, Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Współpraca Grupy Azoty S.A. ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe – dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupa Azoty S.A.
 • Innowacyjne metody łączenia edukacji z biznesem na przykładzie inicjatyw Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

12.45-13.00 Szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Informacje o wydarzeniu

Konferencja jest kontynuacją wspólnej inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rzecz kształcenia zawodowego. Premier RP oraz Minister Edukacji we wspólnym liście zaprosili pracodawców do bliższej współpracy przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Podczas konferencji zostanie omówiona rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego, program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej oraz innowacyjne metody łączenia edukacji z biznesem na przykładzie inicjatyw Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto zaplanowano zaprezentowanie szans i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za promocję, komunikację oraz działania marketingowe w firmach, a także osób zajmujących się zatrudnianiem nowych pracowników oraz polityką kadrową firmy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

W poniedziałek rozpocznie się kolejna tura ferii zimowych

MEN - aktualności - pt., 19/01/2018 - 14:58

Uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego rozpoczną w poniedziałek, 22 stycznia br. dwutygodniową przerwę w nauce. Ferie zimowe zacznie ponad 300 tys. uczniów z blisko 2 tys. szkół z obu województw.

Jeszcze przez tydzień (do 28 stycznia) na feriach przebywać będą uczniowie z 7458 szkół z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało prawie 4,5 mln uczniów (4.493.716) z 28 053 szkół.

Zachęcamy również do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieściliśmy najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Dodatkowo Grupa Specjalna Płetwonurków RP przygotowała film o bezpiecznym przebywaniu i uprawianiu sportów na zamarzniętych akwenach. Film instruktażowy powstał na podstawie doświadczeń poszukiwania ofiar utonięć i osób zaginionych. Przygotowuje on do odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, prawidłowo wezwać pomoc oraz jak udzielić pomocy innej osobie nie narażając tym samym własnego życia.

https://www.youtube.com/watch?v=O7LTySIBGPs

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

 

Kto załatwi nauczycielom podwyżki?

Belferblog - czw., 18/01/2018 - 20:36
Nauczyciele pilnie rozglądają się za kimś, kto mógłby za nich powalczyć o podwyżki wynagrodzeń. Do własnego udziału w tej walce jeszcze nie dojrzeliśmy. Na razie tylko kłapiemy dziobami, że z naszymi zarobkami jest źle i że ktoś powinien coś z …

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Przedszkolu nr 2 w Błoniu z udziałem Minister Anny Zalewskiej i Minister Elżbiety Rafalskiej

MEN - aktualności - czw., 18/01/2018 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską w czwartek, 18 stycznia br. wzięła udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Błoniu.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu życzyła seniorom z Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Błoniu siły, zdrowia, spotykania życzliwych ludzi i miłości od swoich dzieci i wnuków.

– Życzę także takiej myśli, że każdy dzień jest ważny i powinien przynosić coś interesującego, ciekawego, coś, co będzie powodowało, że tego dnia będziecie państwo zwyczajnie szczęśliwi – powiedziała minister Anna Zalewska. – Chcemy, aby szkoła była miejscem uczenia się przez całe życie, w którym zarówno uczniowie jak i seniorzy będą zdobywać wiedzę – dodała szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej dodała również, że w nowej podstawie programowej podkreślone zostało, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, odpowiedzialność i niesienie pomocy innym.

– Chcemy, aby młodzi ludzie pamiętali o seniorach doceniając ich wiedzę i doświadczenie – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN dodała również, że duża cześć działań szkolnego wolontariatu w polskich szkołach ukierunkowana jest na niesienie pomocy seniorom i współpracę z nimi.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła z kolei, że dla rządu polityka społeczna wobec osób starszych jest niezwykle ważnym wyzwaniem.

– Doceniamy rolę i znaczenie osób starszych dla rodziny, dla budowania silnych więzi międzypokoleniowych, w pomoc w wychowaniu dzieci – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Rafalska przypomniała, że w tym roku do seniorów z budżetu państwa trafi w sumie 15,6 mld zł. MRPiPS realizuje kilka znaczących programów z tego obszaru. Na edycję Programu „Senior+” 2018 przeznaczono 80 mln zł. Ta kwota pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek, w tym 60 Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”. Z kolei w tym roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych zaplanowano kwotę 40 mln zł.

Dzień Babci w Polsce jest obchodzony 21 stycznia. Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka 22 stycznia. Przyjęło się, że w te dni wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media: zapowiedź wizyty Minister Anny Zalewskiej i Minister Elżbiety Rafalskiej w Przedszkolu nr 2 w Błoniu

MEN - aktualności - śr., 17/01/2018 - 16:30

W czwartek, 18 stycznia o godz. 11:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska z okazji Dnia Babci i Dziadka wezmą udział w spotkaniu przedszkolaków z seniorami z Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Błoniu.

Miejsce: Publiczne Przedszkole nr 2 „Promyczek” w Błoniu k/Warszawy, ul. Piłsudskiego 25a.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowych informacji udzielają:

• Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628,
• Rzecznik Prasowy MRPiPS, mail: prasa@mrpips.gov.pl, tel. 22 661 12 35.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym – podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

MEN - aktualności - śr., 17/01/2018 - 15:02

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej na zdrowie oraz jakość życia ludzi w Polsce i na świecie wzrasta. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do jej propagowania jest edukacja zdrowotna, rozpoczęta już na wczesnym etapie edukacyjnym. Kierując się dobrem dzieci i młodzieży Minister Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podpisali deklarację o współpracy obu instytucji.

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarnej zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania, tak aby podlegały one sukcesywnemu doskonaleniu.

Ponadto w ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji wojewódzkich dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

Terminy spotkań w regionach:

1. Województwo świętokrzyskie – 12.03.2018
2. Województwo warmińsko-Mazurskie – 14.03.2018
3. Województwo mazowieckie – 20.03.2018
5. Województwo małopolskie – 4.04.2018
6. Województwo opolskie- 5.04.2018
7. Województwo podkarpackie – 6.04.2018
8. Województwo podlaskie – 11.04.2018
9. Województwo lubelskie – 12.04.2018
10. Województwo dolnośląskie – 12.04.2018
10. Województwo kujawsko-pomorskie – 17.04.2018
11. Województwo zachodniopomorskie – 18.04.2018
12. Województwo łódzkie – 18.04.2018
13. Województwo lubuskie – 24.04.2018
14. Województwo wielkopolskie – 25.04.2018
15. Województwo śląskie – 16.05.2018
16. Województwo pomorskie – 29.05.2018

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – ruszył nabór wniosków

MEN - aktualności - śr., 17/01/2018 - 12:49

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów młodzieżowych w ramach Polsko-Litewskiego Fundusz Wymiany Młodzieży.

W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Projekty 2018

Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2018 priorytety Funduszu to:

 • Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
 • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej.
 • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 5 lutego 2018 r. godz. 23:59. Wyniki konkursu będą znane w marcu 2018.

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

 

Relacja z XI seminarium dla branży górniczo-wiertniczej i hutniczo odlewniczej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 17/01/2018 - 12:17

W dniach 16−17 stycznia 2018 r. odbywa się seminarium dla przedstawicieli pracodawców i szkół z branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. Wystąpienie otwierające seminarium wygłosiła Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podkreśliła dużą rolę pracodawców w planowaniu i organizowaniu kształcenia zawodowego. Nawiązała do tradycji tego kształcenia, jak również do okresu, który negatywnie wpłynął na zainteresowanie uczniów kształceniem zawodowym.

Edukator treści patriotycznych

Belferblog - wt., 16/01/2018 - 20:23
Krew mnie zalała, gdy kolega pochwalił się, że niedługo awansuje w szkole na edukatora treści patriotycznych. Czeka tylko na odpowiednie papiery. Znowu spóźniłem ze zdobyciem niezbędnych kwalifikacji. Jako nauczyciel przedmiotu maturalnego w obecnym systemie oświaty jestem nikim. Liczy się bowiem …

Seminarium branżowe w Katowicach z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - wt., 16/01/2018 - 18:57

W jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować ich wiedzę oraz umiejętności, a także jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży oraz jakie są jej potrzeby – między innymi na te tematy rozmawiali uczestnicy kolejnego seminarium branżowego.

Przedostatnie seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek odbyło się we wtorek, 16 stycznia br. w Katowicach. Udział w nim wzięli przedsiębiorcy reprezentujący branżę górniczo-wiertniczą i hutniczo-odlewniczą.

Wiceszefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła, że kluczową rolę w systemie szkolnictwa zawodowego muszą pełnić pracodawcy.

– Ponad 9 mld wydajemy na kształcenie zawodowe i prawie 40 proc. uczniów po tych szkołach zostaje bezrobotnymi. System nie działa i pieniądze w wielu przypadkach są marnowane. Naprawiamy kształcenie zawodowe. Konsekwentnie powtarzamy, że nie da się tego dokonać zza biurka ministerstwa. Możemy inspirować, wspierać, pokazywać, tworzyć razem z pracodawcami odpowiednie ramy prawne – podkreśliła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Pracodawcy muszą mieć świadomość, że nie wystarczy inwestować w nowe technologie, ale też w młodych ludzi – dodała wiceminister edukacji.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN wskazała, jak ważne jest zmienienie świadomości o wyborze drogi zawodowej zarówno uczniów, jak i postrzegania szkół zawodowych.

– Wierzę, że wspólnie przygotujemy kadrę dla potrzeb naszej gospodarki. Wierzę, że szkoła branżowa to będzie takie miejsce, gdzie spotkają się potrzeby gospodarki, ale też oczekiwania młodych ludzi – powiedziała wiceszefowa MEN. – Można być świetnych fachowcem, kucharzem, energetykiem i mieć wysoki status społeczny. Musimy przywrócić rangę kształceniu branżowemu i technicznemu. Tu wielką rolę ma ministerstwo, ale też pracodawcy – dodała.

Podczas seminarium w Katowicach potencjał i kierunki rozwoju branż: górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z głównym kierunkiem zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, zasadami egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwościami włączenia pracodawców w system egzaminowania. Z kolei przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji omówiła szczegółową strukturę podstawy programowej.

Tematem wtorkowej rozmowy był również Zintegrowany System Kwalifikacji i możliwości włączenia kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego rejestru kwalifikacji.

W seminarium w Katowicach uczestniczyła również Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz Mariusz Trepka Wicewojewoda Śląski.

W drugim dniu seminarium odbyła się dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w przygotowanych projektach podstawy programowej kształcenia w zawodach, która wejdzie w życie od 1 września 2019 roku.

Ostatnie seminarium branżowe zaplanowane zostało w Warszawie. Tam o przyszłości szkolnictwa zawodowego chcemy rozmawiać z przedstawicielami branży drogowo-inżynieryjno-instalacyjnej oraz budowlanej.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału zainteresowanych pracodawców. Szczegóły wydarzenia.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach – posiedzenie z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 16/01/2018 - 15:45

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 16 stycznia br. uczestniczyła w obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Wtorkowe posiedzenie w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim poświęcone było przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wdrażanych zmian w tym zakresie.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, że kształcenie zawodowe powinno zapewnić dobrą ofertę odpowiadającą potrzebom rynku pracy, być atrakcyjne pod względem programowym oraz tworzone i realizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami.

– Musimy wspólnie działać, aby szkolnictwo odtworzyć. Naszym zadaniem jest zmiana myślenia o szkolnictwie zawodowym. Nie da się kształcenia zawodowego uzdrowić bez wsparcia pracodawców – podkreśliła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Wprowadziliśmy już pierwszy etap zaplanowanych zmian. Zmodyfikowaliśmy podstawy programowe kształcenia w zawodach. Chcemy w ten proces włączyć pracodawców. Rozumiemy, że inne potrzeby mają duże przedsiębiorstwa, inne zaś rzemieślnicy – dodała wiceminister edukacji.

Wiceszefowa MEN zaznaczyła, że kształcenie zawodowe powinno kłaść duży nacisk na naukę praktyczną, ale z zachowaniem odpowiedniej proporcji elementów praktycznych i teoretycznych w zawodach. Wskazała tu na kluczową rolę pracodawców.

– Jeśli jest dobra wola samorządu, dyrektora szkoły i pracodawcy to podstawy programowe są na tyle elastyczne, aby przygotować program nauczania dostosowany do lokalnego rynku pracy – dodała wiceminister edukacji.

Udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządu województwa, rządu, pracodawców i partnerów społecznych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 16/01/2018 - 13:13

30 stycznia 2018 r. w godzinach 9–16 odbędzie się w Warszawie spotkanie podsumowujące cykl seminariów branżowych. Ich celem było wypracowanie zmian w szkolnictwie zawodowym na podstawie wniosków i praktycznych wskazówek pracodawców. Podczas spotkania odbędzie się także podsumowanie V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” oraz wręczenie statuetek zwycięskim szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom.

Seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 16/01/2018 - 08:28

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym dla polskich edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, które odbędzie się w dniach 11–20 marca 2018 r. w Jerozolimie (Izrael).

Uwaga media: seminarium branżowe w Katowicach z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - pon., 15/01/2018 - 22:21

Jutro, we wtorek, 16 stycznia 2018 r. o godz.16:00 Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN weźmie udział w seminarium branżowym skierowanym do przedstawicieli branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej.

Miejsce: Katowice, Park Hotel Diament, ul. Wita Stwosza 37,
Termin: 16 stycznia 2018 r. o godz.16:00.

Uwaga media: udział dziennikarzy na zasadzie Foto Opp

Dodatkowych informacji udziela:
• Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Seminaria branżowe organizowane przez MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej od października 2017 r. do stycznia 2018 zaplanowało cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Podczas spotkań odbywają się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiają się kluczowe kwestie związane z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Chcemy dowiedzieć się, jakie pojawiają się główne problemy dotyczące funkcjonowania danej branży, jakie są jej potrzeby. W warsztatach uczestniczą przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Program seminarium w Katowicach

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczyciel na etacie pielęgniarki

Belferblog - pon., 15/01/2018 - 18:08
Uczennica źle się poczuła, więc poprosiła, abym pozwolił jej wyjść z lekcji do pielęgniarki. Problem w tym, że pielęgniarki nie ma. Jak masz szczęście, to wygrasz w totolotka. To samo można powiedzieć o trafieniu na pielęgniarkę. Podobno niektórym się zdarza. …

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent