Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Mowa nienawiści

Belferblog - czw., 26/10/2017 - 19:49
Kadra pedagogiczna mojej szkoły została pouczona w sprawach związanych z mową nienawiści. Uczniowie też zostali przeszkoleni, chociaż w innym miejscu i czasie. Przyszli fachowcy i nam wyłożyli, co wolno, a czego nie wolno. Cała społeczność liceum została objęta tym szkoleniem, … Czytaj dalej →

Posiedzenie Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 17:51

Minister Anna Zalewska wzięła udział w pierwszym roboczym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w czwartek, 26 października br. w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu, w swoim wystąpieniu otwierającym podziękował zebranym za kontynuowanie debaty dotyczącej przygotowań do roku stulecia odzyskania niepodległości.

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin określający tryb pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 obejmujący m.in. uroczysty koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską „Powrócim pełni sławy” 9 listopada 2017 r., otwarcie wystawy „Wyspiański” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 w Muzeum Narodowym w Krakowie 27 listopada 2017 r. oraz koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 grudnia 2017 r.

Prezydent RP poinformował także o zaplanowanym na 5 grudnia 2017 roku posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia. Posiedzenie zwołane zostało w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 150. rocznicy urodzin jednego z ojców niepodległości – Józefa Piłsudskiego. Dziękując Marszałkom Sejmu i Senatu za przychylność dla tej inicjatywy, Prezydent zaprosił do udziału w Zgromadzeniu Narodowym wszystkich członków Komitetu.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 16:09

W piątek, 27 października o godz. 13:30 w hali widowiskowo-sportowej w Celestynowie k. Warszawy (ul. Hilarego Koprowskiego 1) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca Programu Szkolny Klub Sportowy z udziałem Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki oraz Wojciecha Jasińskiego – Prezesa PKN Orlen.

 • Przedstawicieli mediów prosimy o przybycie do godz. 13:00.
 • Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Serdecznie zapraszamy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Nauczyciel Kraju Ojczystego” – uroczysta gala w Ministerstwie Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 14:26

We wtorek, 24 października br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda ta przyznawana jest od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczególne wyróżnienie otrzymało w tym roku 23 nauczycieli.

Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży. Nagrodzonym, w imieniu minister edukacji, pogratulowała Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele oraz pedagodzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym turystom. W gronie wyróżnionych znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali młodzież wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Według PTTK nauczyciel kraju ojczystego to wybitny przewodnik. Zostać nim może każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej.

Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek ogniw PTTK, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę oświatową, rektora szkoły wyższej lub dyrektora szkoły.

Tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego” w tym roku otrzymali:

 1. Jadwiga Adamska
 2. Hanna Brange
 3. Aleksandra Brunat
 4. Dorota Dobrańska
 5. Barbara Dukat
 6. Urszula Górniak
 7. Jolanta Guzik
 8. Dariusz Knapski
 9. Ewa Kowalska
 10. Agnieszka Małgorzata Marjańska
 11. Maciej Zenon Maśliński
 12. Mirosław Mazur
 13. Kazimierz Rosół
 14. Zbigniew Rudziński
 15. Rafał M.Socha
 16. Celina Wacława Sordyl
 17. Jan Ślewa
 18. Anna Ślusarz
 19. Danuta Świątek
 20. Aneta Tokarska-Wojtasik
 21. Marek Tonia
 22. Leszek Warowny
 23. Elżbieta Wielgoszewska

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szkoła sukcesu czy porażki?

Belferblog - śr., 25/10/2017 - 19:04
Wprawdzie nie na podium, ale i tak udało nam się trafić do elitarnego grona szkół sukcesu w Łodzi. Okazało się, że wiedza i umiejętności naszych uczniów są większe na wyjściu ze szkoły niż na wejściu. Niestety, większość liceów ma wpływ … Czytaj dalej →

Deklaracja polsko-ukraińska o nauczaniu w języku ojczystym podpisana

MEN - aktualności - śr., 25/10/2017 - 13:52

W środę, 25 października minister Anna Zalewska poinformowała, że dzień wcześniej, w godzinach wieczornych między ministrami edukacji Polski i Ukrainy została podpisana Deklaracja w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym.

– Mam dobrą wiadomość. Wczoraj podpisaliśmy obustronną deklarację. Nauka języka polskiego i nauka w języku polskim będą odbywały się w szkołach polskich na Ukrainie bez zmian – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Deklaracja jest zwieńczeniem polsko-ukraińskich rozmów na temat ustawy oświatowej (uchwalonej przez ukraiński parlament we wrześniu br.), do których doszło we wtorek, 17 października br. w Kijowie.

W spotkaniu udział wzięły: Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Minister Oświaty i Nauki Ukrainy Liliji Hrynewycz. Ustalono wówczas, że podpisana zostanie wspólna deklaracja, która zagwarantuje prawa Polaków na Ukrainie do nauki w języku ojczystym, zgodnie z obowiązującymi umowami dwustronnymi.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jubileuszowa konferencja: 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 25/10/2017 - 13:32

Już od 25 lat program „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem. Z okazji tego jubileuszu Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE organizuje konferencję, która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Trzecie seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 25/10/2017 - 09:30

W dniach 24 i 25 października br. w Warszawie odbywa się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych, adresowane do przedstawicieli branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Gościem seminarium była Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej.

Seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 25/10/2017 - 08:56

24 i 25 października br. w Warszawie odbyło się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych adresowanych do przedstawicieli poszczególnych branż gospodarki. W Dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej. Zachęcała do współpracy wszystkich pracodawców przy tworzeniu podstawy programowej kształcenia w zawodach dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

– Liczymy na zaangażowanie ze strony pracodawców w zmienianie oblicza szkolnictwa zawodowego. Muszą oni współpracować ze szkołami – powiedziała we worek minister Anna Zalewska podczas seminarium z udziałem przedstawicieli branży transportowej. – Chcemy wykorzystywać doświadczenie pracodawców do przygotowywania podstaw programowych kształcenia w zawodach – zaznaczyła szefowa resortu edukacji.

Minister edukacji podkreśliła, jak ważnym ogniwem w systemie edukacji zawodowej są właśnie pracodawcy. To oni wspólnie ze szkołą mogą kształtować umiejętności praktyczne uczniów związane z danym zawodem. Szefowa MEN zachęcała uczestników spotkania do dyskusji o zmianach w edukacji zawodowej.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu: lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN wprowadzili uczestników seminarium w tematykę warsztatów branżowych, które odbywały się drugiego dnia spotkania. Omówili również najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podkreślili także znaczenie podstawy programowej, która określa obowiązkowy zakres treści dotyczący wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej. Podczas warsztatów branżowych rozmawiano także o zawodach kształconych w systemie szkolnym, zastanawiano się czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz w jaki sposób weryfikować umiejętności podczas egzaminu zawodowego, tak aby ułatwić absolwentowi szkoły możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Organizatorem seminarium było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl seminariów jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy

MEN - aktualności - wt., 24/10/2017 - 20:45

W środę, 25 października br., o godz. 9:30 w gmachu MEN (Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Tematem briefingu będzie podpisanie deklaracji w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy. Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Zawodowa Strefa” – konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 24/10/2017 - 18:46

Minister Anna Zalewska wzięła udział w konferencji „Zawodowa Strefa”, która odbyła się w poniedziałek, 23 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Konferencja „Zawodowa Strefa 2017” to jedno z najważniejszych spotkań poruszających zagadnienia kształcenia dualnego oraz szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. Gromadzi ona kluczowe szkoły, firmy i instytucje mające wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (LSSE), samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści, studenci oraz uczniowie.

Celem konferencji jest zacieśnianie współpracy między przedsiębiorcami, szkołami technicznymi, branżowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem kształcenia dualnego oraz szkolnictwa branżowego, a także technicznego.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że „Zawodowa Strefa” to doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się szkolnictwu zawodowemu. Przypomniała równiez dotychczasowe rozwiązania wdrożone w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Od 1 września funkcjonuje nowy typ szkoły – branżowa szkoła I stopnia, która docelowo będzie dwustopniowa. Absolwent szkoły I stopnia będzie mógł uczyć się w branżowej szkole II stopnia, a po jej ukończeniu zdać maturę i iść na studia. Zaktualizowaliśmy klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Wprowadziliśmy także nowe zawody. Razem z poszczególnymi branżami pracujemy nad podstawami programowymi do zawodów – mówiła szefowa MEN. – Dążymy do tego, aby to pracodawcy decydowali o tym, jakich pracowników potrzebują oraz w jaki sposób dobrze ich wykształcić. To właśnie pracodawcy mają również być egzaminatorami przedmiotów zawodowych – wskazywała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreślała również, że szkolnictwo zawodowe bez ścisłej współpracy z pracodawcami w obecnym świecie jest niemożliwe, a na zmiany oczekiwali pracodawcy oraz właściciele dużych i małych przedsiębiorstw.

– Bez dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu młodzi ludzi nie będzie rozwoju Polski. To od nas wszystkich zależy wzmocnienie szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla naszej krajowej gospodarki. Musimy być w tym razem. Sukces kształcenia zawodowego jest możliwy przy aktywnym udziale środowiska pracodawców – mówiła minister Anna Zalewska. – Wprowadzenie szkoły branżowej wynika z konieczności zmiany obrazu tej części szkolnictwa w społeczeństwie, podniesienia jego prestiżu i zaprezentowania jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej dla młodego człowieka – dodała.

Uczniowie szkół branżowych i technicznych przyszłością stref ekonomicznych

Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się seria spotkań uczniów szkół branżowych i technicznych ze studentami Politechniki Wrocławskiej oraz PWSZ w Legnicy. Przyszli inżynierowie przekazywali swoim młodszym kolegom zdobytą wiedzę i umiejętności oraz inspirowali ich do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, które w przyszłości zapewnią im pewne miejsce na ryku pracy.

Kolejny punkt programu stanowiła „Debata młodych”. Wzięli w niej udział uczniowie szkół należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego liderem jest LSSE.

– Dzięki praktykom poznaję i jednocześnie weryfikuję moje predyspozycje zawodowe, nauka w technikum daje szansę na lepszą przyszłość i zdobycie zawodu. Cieszę się, że mogę odbywać praktyki w nowoczesnych firmach. Moim zdaniem po zakończeniu nauki bez problemu znajdę dobrze płatna pracę – uczniowie wyliczali zalety nauki w szkołach branżowych i technicznych.

Placówki oświatowe położone w granicach LSSE i będące partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego kształcą nowoczesne kadry dla przemysłu. Szkoły branżowe, techniczne oraz uczelnie wyższe otwarte są na współpracę z inwestorami i stale dopasowują swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. To tutaj powstała idea powołania zawodu „technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija wiele zagranicznych firm, w tym m.in. Volkswagen Motor Polska.

Śladem koncernu poszły kolejne firmy ze strefy, które wspólnie ze szkołami m.in. w Legnicy, Chocianowie i Środzie Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich realizujących autorskie programy kształcenia. Uczniowie kształcą się w nich w zawodach, tj.: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, mechanik precyzyjny, monter mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik transportu drogowego. Pozostałe firmy wspierają szkoły poprzez organizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

W 2016 roku dzięki współpracy na rzecz kształcenia zawodowego 1382 uczniów mogło zrealizować zajęcia praktyczne i praktyki w firmach strefowych. Po ukończeniu szkoły trafiają do zakładów pracy, które dobrze poznali w trakcie edukacji. Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy zatem potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

Dziś LSSE to 21 kompleksów inwestycyjnych (podstref) w 18 gminach obejmujących ponad 1300 ha terenów inwestycyjnych. W firmach działających w LSSE pracuje dziś ponad 15 tys. osób. Dotychczasowe nakłady inwestycyjne przekroczyły 8 miliardów złotych.

Fot. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN - aktualności - wt., 24/10/2017 - 13:51

W poniedziałek, 23 października br., odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podczas którego członkowie odebrali z rąk wiceministra Macieja Kopcia akty powołania. W dalszej części omawiano harmonogram kolejnych wydarzeń, a także zakres pracy.

– Podjęli się Państwo ważnego zadania. Uczniowie i rodzice czekają na zmiany – powiedział wiceminister edukacji podczas spotkania Zespołu. – Państwa wiedza i doświadczenie pozwolą na opracowanie dobrych rozwiązań – dodał Podsekretarz Stanu w MEN.

Zespół zaczyna pracę między innymi nad opracowaniem propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji o pracach Zespołu tu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 listopada br. Eksperci będą rozmawiali o diagnozie funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczyciele się żalą

Belferblog - pon., 23/10/2017 - 18:05
Kiedy dziecko wraca ze szkoły i używa wulgarnego języka, to wiadomo, gdzie się tego nauczyło. Kiedy natomiast zaczyna ubolewać nad zarobkami rodzica – nauczyciela, to podejrzenie też pada na szkołę. Czyżby nauczyciele żalili się na lekcjach, iż za mało zarabiają? … Czytaj dalej →

Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową z dnia 14 lutego 2017 r.

MEN - aktualności - pon., 23/10/2017 - 10:06

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I/LUB KOMUNIKOWANIU SIĘ, W TYM NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM I AFAZJĄ OPRACOWANE NA ZLECENIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Rok dopuszczenia 2017 r.

 1. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katrzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 1, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze, współpraca: Aldona Ziębakowska, Marta Zdrajkowska (Kraina dźwięku i obrazu); Waldemar Lib, Wojciech Walat (elementy edukacji technicznej).
 2. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Matematyka. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katrzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik klasa 1 część 1 autorów: Jadwiga Hanisz, autor wierszy o liczbach Marcin Bryczyński.

XVII Kongres Gmin Wiejskich z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - sob., 21/10/2017 - 20:02

Podsumowanie stanu wdrażania reformy edukacji oraz finansowanie zadań oświatowych – to główne tematy dyskusji z udziałem Minister Edukacji Narodowej podczas XVII Kongresu Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej.

Minister Anna Zalewska w piątek, 20 października br. spotkała się z około 800 samorządowcami z całej Polski.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podziękowała uczestnikom kongresu za współpracę we wdrażaniu nowego ustroju szkolnego oraz w procesie dostosowywania szkół i placówek do nowego prawa oświatowego.

Minister edukacji poinformowała także o kończących się pracach nad nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nad projektem ustawy przygotowanej przez MEN pracuje obecnie parlament.

– Porządkujemy system finansów oświaty. To dopiero pierwszy etap zmian. Ustawa miała być większa, ale samorządy się nie zgodziły na nową filozofię subwencji. Obecna jest archaiczna, nieprzejrzysta, niesprawiedliwa – powiedziała szefowa MEN. Dodała również, że planowane są nowe regulacje, zgodnie z którymi przy podziale subwencji oświatowej punktem wyjścia będzie m.in. oddział klasowy, a nie jak obecnie uczeń.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że ze zmianami w systemie finansowania oświaty powiązane są nowe regulacje w ustawie – Karta Nauczyciela.

– Stabilizujemy pensum psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego. Nie może być tak, że w jednej gminie nauczyciel ma 18 godzin pensum, a w gminie obok 35 – powiedziała szefowa MEN.

Zgodnie z projektem ustawy ujednolicone zostanie pensum dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego – w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

Minister Edukacji Narodowej podkreśliła również, że podział subwencji oświatowej od 2019 roku promować będzie tzw. małe szkoły.

– Mała szkoła stanie się miejscem uczenia się dorosłych m.in. podstawowych kompetencji, które będą potrzebne za kilka lat. Szkoły te są również centrum życia nie tylko edukacyjnego, ale również kulturalnego i społecznego – mówiła szefowa MEN. – Do 2019 roku każda szkoła ma wyglądać tak samo. Ma mieć wykształconych nauczycieli i być dobrze wyposażona – obojętnie, czy jest w Warszawie czy w małej wsi – dodała minister Anna Zalewska.

Przypomniała również o założeniach rządowego programu „Aktywna tablica” oraz współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie doprowadzenia szerokopasmowego internetu do szkół i placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu minister Anna Zalewska podkreśliła, że po 17 latach istnienia gimnazjów tylko 25 proc. z nich ma pracownie przyrodnicze. W przypadku szkół podstawowych to jedynie 18 proc., a niecałe 20 proc. placówek wyposażonych jest w szerokopasmowy internet.

Organizatorem kongresu był Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ogólnopolski Konkurs Retoryki” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

MEN - aktualności - pt., 20/10/2017 - 14:49

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego.

Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie.

Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język.  Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu.

Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy konkurs@akademiaretoryki.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://akademiaretoryki.pl

Karta zgłoszeniowa: http://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny/

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 20/10/2017 - 13:23

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Drugie seminarium branżowe – branże: skórzano-obuwnicza i włókienniczo-odzieżowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 20/10/2017 - 12:50

W dniach 17 i 18 października 2017 r. odbyło się drugie z cyklu 12 seminariów branżowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister edukacji w XVII Kongresie Gmin Wiejskich

MEN - aktualności - czw., 19/10/2017 - 16:09

W piątek, 20 października 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w panelu poświęconym oświacie podczas drugiego dnia  XVII Kongresu Gmin Wiejskich (Centrum Kongresowe Ossa k. Rawy Mazowieckiej, Ossa 1 – sala kongresowa).

Podczas wydarzenia o godz. 10:20 przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej dotyczące zmian w systemie edukacji – wyzwań i kwestii finansowania zadań oświatowych.

W ramach udziału w Kongresie nie jest planowany briefing prasowy.

Udział mediów w Kongresie za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją. 

Kontakt dla mediów

 • Ze strony MEN Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628, mail: prasowe@men.gov.pl

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent