Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


MEN - aktualności

Subskrybuj Kanał MEN - aktualności
Zaktualizowano: 24 minuty 32 sekundy temu

Kształcenie uczniów w szkołach kolejowych – spotkanie szefowej MEN w Polskich Liniach Kolejowych

pon., 18/12/2017 - 21:46

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w poniedziałek, 18 grudnia br. z przedstawicielami spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz reprezentantami szkół kształcących uczniów na kierunkach kolejowych.

Głównym tematem dyskusji była promocja kształcenia zawodowego oraz możliwości pozytywnych zmian w procesie nauki i zdobywania doświadczeń praktycznych przez uczniów, którzy chcą podjąć pracę w branży kolejowej.

– Dziękuję za deklarację aktywnej współpracy z Państwa strony. Nie wyobrażamy sobie zmian w szkolnictwie zawodowym bez udziału przedstawicieli konkretnych branż, takich jak m.in. kolejowa – powiedziała minister Anna Zalewska. – Musimy wspólnie przekonać młodych ludzi, którzy już wkrótce będą decydować o wyborze swojej ścieżki kariery, aby brali pod uwagę kształcenie na kierunkach zawodowych. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w tym zakresie ze strony MEN – dodała minister edukacji.

Zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracuje z 35 szkołami w całej Polsce kształcącymi na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. PLK podczas praktyk zapewniają uczniom możliwość zdobycia doświadczenia u boku wykwalifikowanych pracowników. Szkolne pracownie dydaktyczne wyposażane są w sprzęt, który wspomaga zdobywanie i utrwalanie umiejętności. Zarządca infrastruktury kolejowej wspiera również przyszłych kolejarzy także finansowo – to jeden z elementów współpracy patronackiej z placówkami oświatowymi, który uruchomiono w czerwcu 2010 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

47. rocznica Grudnia ‘70 – uroczystości w Szczecinie z udziałem wiceministra Maciej Kopcia

pon., 18/12/2017 - 11:06

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 17 grudnia br. pod bramą Stoczni Szczecińskiej. Poprzedziła je Msza Święta w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Stanisława Kostki.

Udział w wydarzeniu wziął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, szef Urzędu ds. Osób Represjonowanych i Kombatantów Jan Kasprzyk, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.

– Nasza wolność mierzy się krzyżami miłosierdzia, ale też krzyżami wartości i krzyżami wolności – mówił premier Mateusz Morawicki podczas uroczystości w Szczecinie.- Jesteśmy tym krzyżom winni wierności i wykonanie ich testamentu, a wykonanie to wolna, silna i sprawiedliwa Polska – dodał szef rządu.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska szefowa Kancelarii Prezydenta RP. – Bohaterowie szczecińskiego grudnia mają trwałe miejsce w panteonie Polaków zasłużonych dla naszej niepodległości – wskazał w liście Prezydent.

Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych, była też salwa honorowa i składanie kwiatów pod tablicą i pomnikiem upamiętniającym ofiary Grudnia 70’. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Anioła Wolności na placu Solidarności.

Wydarzenia Grudnia 1970 w Szczecinie

17 grudnia 1970 roku, na wieść o ogłoszeniu przez ówczesne władze państwowe podwyżek cen żywności, w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie wybuchł strajk. Stoczniowcy wyszli na ulice. Dołączali do nich pracownicy innych zakładów oraz mieszkańcy Szczecina.

Demonstranci przeszli do centrum miasta pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, chcąc rozmawiać z przedstawicielami władz partii. Ponieważ nie spełniono ich postulatu, manifestanci podpalili gmach komitetu. W odpowiedzi milicja i wojsko zaczęły strzelać w kierunku tłumu. Zginęło wówczas 16 osób, ponad 100 zostało rannych. Ciała zabitych chowano po kryjomu w nocy. W pochówku mogła uczestniczyć jedynie najbliższa rodzina.

Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu znalazły swoje miejsce w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w projekcie nowej podstawy programowej do 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Więcej informacji na www.grudzien70.ipn.gov.pl.

Fot. KPRM / Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

pt., 15/12/2017 - 16:59

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. ponad poziom 5% podwyżki w związku z planowaną likwidacją dodatku mieszkaniowego).

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zmiany służące poprawie jakości kształcenia szkół dla dorosłych (dot. liceów ogólnokształcących i szkół policealnych) poprzez wprowadzenie nowego sposobu finansowania tych szkół – wprowadzenie subwencji w części za uczestnictwo w zajęciach a w części za zdany egzamin.

Wprowadzono zróżnicowanie wag algorytmu ze względu na kosztochłonność kształcenia w zawodach, tj. wyodrębniono 4 nowe wagi ze zróżnicowaniem ze względu na koszt kształcenia w zawodach w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych).

Ponadto w algorytmie na 2018 r. m.in. uwzględniono:

• nową wagę obejmującą uczniów nauczanych indywidualnie nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
• zmianę finansowania kształcenia w dwóch zawodach w szkołach policealnych (technik administracji i BHP),
• urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów i słuchaczy szkół policealnych i liceów ogólnokształcących,
• podwyższenie wagi dla małych szkół podstawowych oraz zmianę definicji małej szkoły aby mogła obejmować 7 i 8 klasy,
• dostosowanie wag do zmian wynikających z rozporządzenia zmieniającego warunki organizacyjne nauki języka mniejszości oraz języka regionalnego,
• urealnienie kwot subwencji naliczanej na uczniów szkół artystycznych, (uzupełniających szkół muzycznych I i II stopnia).

Podpisane 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

 

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów – uroczystość w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

czw., 14/12/2017 - 14:48

W czwartek 14 grudnia br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Gospodarzem uroczystości w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego była Magdalena Zarębska – Kulesza Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Podczas spotkania dyplomy odebrało 64 stypendystów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i miasta Świnoujście.

Pozostali wyróżnieni odebrali swoje dyplomy podczas uroczystości, które odbyły się 27 listopada w Szczecinie oraz 1 grudnia w Koszalinie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przyszłość szkolnictwa zawodowego – seminarium we Wrocławiu z udziałem wiceminister edukacji

czw., 14/12/2017 - 01:03

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uczestniczyła w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Dziewiąte z kolei spotkanie adresowane było tym razem do przedstawicieli branży teleinformatycznej oraz elektryczno-elektronicznej i energetycznej

Organizatorem dwudniowego seminarium, które odbyło się w dniach 11-12 grudnia br. we Wrocławiu było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę w kształceniu zawodowym odgrywają pracodawcy. – Tylko dobra, zorganizowana współpraca szkół i pracodawców może zapewnić efektywną edukację zawodową. Dobre i trafne kształcenie nie będzie możliwe bez dobrze zorganizowanego doradztwa – mówiła Marzena Machałek. – Rozmawiajmy o tym, jakie powinny być zawody przyszłości, czego i jak uczyć oraz w jaki sposób sprawdzać umiejętności uczniów. Wspólnie wypracujmy dobre zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego – dodała wiceszefowa MEN.

Robert Król, Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji omówił potencjał i kierunki rozwoju branży, nawiązał do nowych zawodów podyktowanych nowoczesnymi technologiami. Podkreślił zapotrzebowanie na profesje z branży elektronicznej i informatycznej, łącząc je z kształceniem zawodowym na poziomie branżowym i średnim. Przedstawił statystyki aktualnego zapotrzebowania na specjalistów w branży.

Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki – Janusz Pilitowski, radca ministra, w swoim wystąpieniu wykazał, jak dużą rolę w rozwoju przemysłu odgrywa dzisiaj cyfryzacja. Zaznaczył ogromne potrzeby kształcenia zawodowego w branży elektrycznej i energetycznej oraz możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej, które są jednocześnie wyznacznikiem rozwoju energetyki w Polsce.

Ewa Kowalczuk, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, zaprezentowała zawody, dla których ministrem właściwym jest Minister Rozwoju. W swoim wystąpieniu podkreśliła szybki postęp techniczny w zawodach elektronicznych i mechatronicznych, a jednocześnie ich duży stopień trudności oraz wielość treści związanych z uprawnieniami prawnymi, charakterystycznymi dla tych zawodów.

ABC kształcenia zawodowego oraz zmiany w systemie tego kształcenia omówili Piotr Bartosiak, wicedyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Emilia Maciejewska, naczelnik wydziału w tym departamencie. W swoim wystąpieniu omówili zawody i liczbę uczących się w kierunku elektryczno-elektronicznym, energetycznym, mechatronicznymj oraz teleinformatycznym. Przedstawiciele MEN zaakcentowali zasady wprowadzenia nowych zawodów do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów, jak również możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Wskazali prawne podstawy organizacji i finansowania zajęć praktycznych, a także możliwości realizacji kształcenia zawodowego w formie praktycznej. Szczegółową strukturę podstawy programowej zaprezentowała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zasady egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania przedstawił Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych omówiła natomiast ogólne zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji i możliwości włączenia kwalifikacji rynkowej do zintegrowanego rejestru kwalifikacji.

W drugim dniu seminarium odbyła się dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w przygotowanych projektach podstawy programowej kształcenia w zawodach, która wejdzie w życie od 1 września 2019 roku.

Kolejne seminarium branżowe zaplanowane zostało w dniach 9-10 stycznia 2018 roku w Poznaniu. Tam o przyszłości szkolnictwa zawodowego chcemy rozmawiać z przedstawicielami branży motoryzacyjnej i mechanicznej.

Już dziś zapraszamy do udziału zainteresowanych pracodawców. Szczegóły wydarzenia.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

„Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” – konferencja w Senacie RP z udziałem wiceministra edukacji

wt., 12/12/2017 - 23:50

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji pn. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Celem wydarzenia zorganizowanego we wtorek, 12 grudnia br. w Senacie RP było wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako Roku dla Niepodległej.

Udział w konferencji wzięli nauczyciele, pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni oraz osoby związane ze środowiskiem oświatowym. Obecny był także Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP oraz przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr.

Wiceminister edukacji podczas dyskusji przypomniał, że w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej bieżący rok szkolny ogłosiła „Rokiem dla Niepodległej”. Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił także, że w nowej podstawie programowej wzmocnione zostało nauczanie historii w szkołach.

W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 do 8.

Wiceszef MEN mówił również o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związanych z „Rokiem dla Niepodległej”. Niektóre działania MEN będzie realizował wspólnie z resortem kultury w ramach rządowego programu „Niepodległa” na lata 2017–21.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektami historyczno-kulturowymi i społecznymi zrealizowanymi przez szkoły zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi („Znaki wiary i pamięci”, „Gmina Korycin i jej mieszkańcy w pożółkłych fotografiach” czy „Skarby naszego regionu”), Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach („Tę historię warto zachować – wspomnienia mieszkańców gminy Będzino”) i ks. Zbigniewa Krasa w Lipnicy Murowanej (ustalenie autorstwa pieśni „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”).

Organizatorem wydarzenia była Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.

Fot. Kancelaria Senatu RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Przypomnijmy Bohaterów Niepodległości! – konkurs Instytutu Pamięci Narodowej

pon., 11/12/2017 - 16:11

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Cel przedsięwzięcia to zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do udziału w konkursie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Mogą w nim uczestniczyć także rodzicie z dziećmi.

Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” jest zebranie informacji (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odznaczenia) i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Efekty swojej pracy uczniowie powinni zaprezentować społeczności szkolnej lub lokalnej w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga.

Aby ułatwić młodym ludziom poszukiwanie bohaterów niepodległości Instytut Pamięci Narodowej przygotował bazę osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości http://niezwyciezeni1918-2018.pl/

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Stulecie Odzyskania Niepodległości – inauguracja obchodów w Stróży

pon., 11/12/2017 - 08:36

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w sobotę, 9 grudnia br. wzięła udział w inauguracji obchodów stulecia odzyskania niepodległości, która miała miejsce w Stróży (gmina Dobra) w województwie małopolskim. W ramach wydarzenia Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął m.in. ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości”.

W uroczystościach wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Stróża została wybrana przez Instytut Pamięci Narodowej nieprzypadkowo – to tu w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka, która stała się zapleczem kadrowym dla przyszłych Legionów Polskich. Ukończyło ją wielu późniejszych oficerów Wojska Polskiego, a jednym z wykładowców był Józef Piłsudski.

W 1933 roku na ścianie gmachu Szkoły Oficerskiej w Stróży odsłonięto tablicę w hołdzie dla czynu strzeleckiego. To właśnie przed nią podczas sobotnich uroczystości prezydent złożył kwiaty. Wraz z Minister Edukacji Narodowej, Prezesem IPN oraz dyrektorem miejscowej szkoły podstawowej (mieści się w historycznym budynku Szkoły Oficerskiej) dokonał też odsłonięcia pomnika upamiętniającego rocznicę powstania szkoły, w której kształcono kadry przyszłej polskiej armii.

– Jestem onieśmielona tym miejscem. Ta „mała wielka” szkoła to cała historia niepodległej Rzeczypospolitej – powiedziała minister Anna Zalewska.

W trakcie uroczystości zaprezentowany został ogólnopolski projekt edukacyjny IPN „Akademia Niepodległości”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do ojczyzny.

– Chciałbym, aby obchody 100-lecia odzyskania niepodległości odbywały się nie tylko w wielkich miastach, nie tylko w Warszawie, nie tylko w parlamencie, nie tylko na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, ale żeby odbywały się we wszystkich polskich miastach, miasteczkach, wioskach, wszędzie tam, gdzie mieszkamy – apelował prezydent Andrzej Duda.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę plenerową „Ojcowie Niepodległości”, przygotowaną przez szczeciński oddział Instytutu. Wystawa prezentuje sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego – osób o różnych poglądach politycznych, różniących się przynależnością społeczną i religią, urodzonych pod różnymi zaborami, a mimo to potrafiących zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu, jakim była niepodległość.

Fot. Kancelaria Prezydenta / Grzegorz Jakubowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

III Forum Przemysłowe w Karpaczu – dyskusja o szkolnictwie zawodowym z udziałem wiceminister edukacji

ndz., 10/12/2017 - 00:01

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w sobotę, 9 grudnia br. uczestniczyła w III Forum Przemysłowym w Karpaczu, podczas którego spotkało się blisko 700 gości, w tym przedstawicieli pracodawców, zarówno z Polski jak i z zagranicy, administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów.

Wiceminister edukacji uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego pt. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”. Była również gościem specjalnym panelu odnoszącego się do tematu kreowania klimatu inwestycyjnego przez samorządy.

Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany należy wprowadzić w systemie kształcenia zawodowego, aby realnie wpłynęły one na sytuację na rynku pracy. Zastanawiano się także nad tym czy wprowadzenie dualnego systemu kształcenia jest obecnie najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom gospodarki.

Wiceminister Marzena Machałek podczas debaty wskazała, że koncepcja kształcenia zawodowego musi być wypracowana wspólnie z firmami i pracodawcami. Wiceszefowa MEN dodała także, że firmy muszą aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

– Spotykamy się z firmami, aby opracować standardy w zawodach branżowych. To pracodawcy powinni pisać podstawy programowe kształcenia w zawodach – wskazała wiceminister edukacji.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN powiedziała, że system kształcenia zawodowego powinien rozwijać się w takim kierunku, aby reagować na zmiany zachodzące w gospodarce i biznesie.

– Musimy być przygotowani na zawody przyszłości oraz na szybkie w nich kształcenie. Musimy zmodernizować to co robimy i zmienić świadomość osób odpowiadających za kształcenie zawodowe, w tym nauczycieli, samorządowców i pracodawców – mówiła Marzena Machałek. – Potrzebujemy pracodawców w kształceniu zawodowym. Jesteśmy przygotowani na te zmiany. Dwa ostatnie lata to praca nad budową szkolnictwa branżowego. System jest otwarty na kształcenie dualne. Potrzebujemy tylko większej otwartości i odwagi ze strony samorządów. Mamy dwupokoleniowe luki w zawodach – dodała wiceminister edukacji.

Podczas dyskusji mówiono również o tym, czy dualny system może być przykładem dobrej praktyki prowadzącej do zmniejszania bezrobocia w Europie oraz jaka powinna być rola pracodawców w systemie szkolnictwa branżowego.

W trakcie dyskusji z samorządowcami i ekspertami podczas panelu pt. „Jak przyciągnąć inwestorów. Kreowanie klimatu inwestycyjnego przez samorządy” wiceminister edukacji podkreśliła, że każdy samorządowiec powinien odpowiedzieć na pytanie, czemu mają służyć inwestycje w regionie.

– Przede wszystkim powinny one koncentrować się na poprawie jakości życia lokalnej społeczności. Tylko wtedy ma to sens. Prorozwojowe inwestycje to takie, w których pracodawcy i inwestorzy czują się związani ze społecznością gminy czy powiatu. Inwestują oni nie tylko w miejsca pracy, ale też w inne dziedziny życia społecznego – wskazała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Ważna jest synergia, mobilność i wizja różnych działań przedstawicieli samorządów. Muszą mieć one program, w którym rozumieją co jest ważne dla społeczeństwa. Inwestycja w ludzi jest równie ważna. Bardzo istotne jest także kształcenie zawodowe. Nie będzie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju regionalnego bez dobrego kształcenia zawodowego – powiedziała wiceminister edukacji.

Podczas III Forum Przemysłowego odbyło się w sumie kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, miastem gospodarzem – Karpacz, a partnerem – województwo dolnośląskie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Inauguracja obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości – uroczystość z udziałem szefowej MEN

pt., 08/12/2017 - 18:17

Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości, których częścią będą liczne inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Niepodległości” – zostaną oficjalnie zainagurowane w sobotę, 9 grudnia br. w Stróży (gmina Dobra) w województwie małopolskim. W uroczystościach wezmą udział Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Stróża jako miejsce uroczystości została wybrana nieprzypadkowo – w tej miejscowości, z inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego, w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka, stanowiąca zaplecze kadrowe dla przyszłych Legionów Polskich. Ukończyło ją wielu zasłużonych Polaków. Jednym z wykładowców był sam Piłsudski, legenda zbrojnej walki o niepodległość.

W trakcie uroczystości zaprezentowany zostanie ogólnopolski projekt edukacyjny IPN „Akademia Niepodległości”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

40 Zjazd ZHP – uroczystość z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

pt., 08/12/2017 - 15:15

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w piątek, 8 grudnia br. w 40 Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. Przez najbliższe trzy dni około 180 delegatów decydować będzie o najważniejszych sprawach Związku. Wybrane zostaną także nowe władze oraz przewidziano szeroką dyskusję o kierunkach rozwoju ZHP.

Podczas piątkowej uroczystości w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, wiceminister edukacji wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej 15 zasłużonym instruktorom i wychowawcom. Wielu innych działaczy ZHP otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas swojego przemówienia wiceminister edukacji pogratulował wszystkim nagrodzonym i odznaczonym. Podkreślił również, że współpraca szkół oraz placówek oświatowych z organizacjami harcerskimi stanowi istotne uzupełnienie ich działalności wychowawczej i opiekuńczej.

– Ponadto nowe prawo oświatowe wprost wskazuje organizacje harcerskie jako te, które wspierają system oświaty – wskazał wiceminister Maciej Kopeć.

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest największą polską organizacją harcerską. Powstał w 1918 r. z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych (połączenie organizacji z trzech zaborów). Organizacja jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka przez stawianie wyzwań.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Być jak Ignacy – zapraszamy do udziału w II edycji programu

pt., 08/12/2017 - 15:00

Minister Edukacji Narodowej zachęca uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w II edycji programu „Być jak Ignacy”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej oraz promowanie działań edukacyjnych opartych na doświadczaniu. Organizatorem i pomysłodawcą akcji jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Rozpoczęła się II edycja programu „Być jak Ignacy”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie stworzą naukowe koła zainteresowań. Ich zadaniem jest przybliżenie oraz popularyzowanie wiedzy o najbardziej znanych polskich naukowcach i wynalazcach. Uczestnictwo w programie ma pokazać uczniom, że nauka może być fascynującą przygodą i sposobem rozwijania ich zainteresowań.

W tegorocznej edycji programu młodzi ludzie poza postacią Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego w Europie i wynalazcy lampy naftowej, będą mogli poznać także dokonania m.in.: Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Kazimierza Prószyńskiego, Stefana Drzewieckiego.

Zwycięzcy programu otrzymają tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego” oraz atrakcyjne nagrody.

W ramach programu „Być jak Ignacy” Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przygotowała: scenariusze zajęć, filmy edukacyjne z przykładami eksperymentów, platformę internetową oraz grę przygodową i komiksy nawiązujące do postaci Ignacego Łukasiewicza.

Szkoły, które są zainteresowane uczestnictwem w akcji, mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem strony: https://bycjakignacy.pl/

Organizatorzy zapraszają również do śledzenia profilu programu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/bycjakignacy/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

„Nauczyciel-Innowator” – zapraszamy do udziału w konkursie

pt., 08/12/2017 - 14:15

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów.

Zasady konkursu

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 15-minutowego) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie „Aktywna tablica”. Ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie oryginalne materiały filmowe, które nie były zgłaszane w innych konkursach i publikowane przy okazji innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać także szkoły podstawowe, które nie biorą udziału w programie „Aktywna tablica”.

Uczestnictwo w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Termin i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 22 grudnia br. na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium. Komisja konkursowa, powołana przez kuratora oświaty, wyłoni spośród wszystkich nadesłanych filmów jednego laureata.

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 grudnia br. Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Zgłoszenia konkursowe

Poprawnie przygotowane zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

 1. tytuł filmu;
 2. link do strony, na której znajduje się film;
 3. imię/imiona i nazwisko osoby zgłoszonej do konkursu „Nauczyciel-Innowator”;
 4. pełną nazwę szkoły, w której jest zatrudniony zgłoszony nauczyciel;
 5. informację dotyczącą nauczanego przedmiotu, stanowisko pracy;
 6. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej film do konkursu;
 7. uzasadnienie (maksymalnie 2000 znaków), dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien trzymać tytuł „Nauczyciela-Innowatora”;
 8. skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do filmu (Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Regulaminu),
 9. skan zgody/zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Polska oświata na Białorusi – rozmowy wiceministra edukacji w Mińsku

czw., 07/12/2017 - 16:29

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w dniach 6-7 grudnia br. przebywał z wizytą w Republice Białorusi.

Podczas wizyty w Mińsku wiceminister edukacji spotkał się z przedstawicielami polskiego środowiska oświatowego na Białorusi. Rozmowy w Ambasadzie RP w Mińsku dotyczyły aktualnej sytuacji szkolnictwa polskiego w tym kraju. Spotkanie odbyło się również z udziałem Ambasadora Konrada Pawlika.

W czwartek, 7 grudnia br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN współprzewodniczył pierwszemu posiedzeniu Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Edukacji Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska podkreśliła znaczenie systemowych rozwiązań w zakresie oświaty mniejszości narodowych oraz zaapelowała o niewprowadzanie do białoruskiego Kodeksu Edukacji zmian pogarszających sytuację szkolnictwa polskiego na Białorusi.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pracodawcy zmieniają szkolnictwo zawodowe – seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

czw., 07/12/2017 - 13:24

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej uczestniczyła w seminarium branżowym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Ósme z kolei spotkanie adresowane było tym razem do przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Odbyło się ono w dniach 5–6 grudnia 2017 r. w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania był Karol Okrasa.

W dwudniowym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele pracodawców oraz właściwych resortów: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem cyklu seminarium branżowych jest jest wypracowanie konkretnych, korzystnych zmian w szkolnictwie zawodowym, w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W każdym spotkaniu, obok pracodawców i instytucji związanych z daną branżą, uczestniczą przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz MEN.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za udział w seminarium i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego. Wskazała również, że jednym z najważniejszych filarów wdrażanej reformy edukacji jest odbudowa szkolnictwa zawodowego.

– Nie uda nam się tego zrobić bez wsparcia pracodawców. Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych fachowców – mówiła wiceminister Marzena Machałek. – Priorytetem działań MEN są zmiany w szkolnictwie branżowym, które zapewnią wykształcenie nowoczesnych kadr dla nowoczesnej gospodarki. Szkolnictwo zawodowe ma w Polsce ogromny potencjał. Jego uczniowie stanowią 58% ogółu uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – podkreśliła.

W dyskusji z pracodawcami oraz ekspertami uczestniczył Karol Okrasa, absolwent technikum gastronomiczno-hotelarskiego a zarazem jeden z najbardziej cenionych kucharzy w Polsce. Mówił on między innymi o tym, w jaki sposób przygotowywać młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia pracy. Wspominając własne doświadczenia życiowe i zawodowe podkreślił jak ważna jest w tym rola pracodawców, którzy muszą być wzorem dla młodych ludzi i dawać im szanse własnego rozwoju i zdobycia doświadczenia.

– Szkoła ma stwarzać uczniom podstawy do nauki i ich inspirować, ale to u pracodawcy musi przebiegać praktyka zawodowa. To właśnie pracodawcy muszą pokazać uczniom jak ważna jest ich praca i że jest to najpiękniejszy zawód świata. Młodzi ludzie muszą nam uwierzyć, że to ma sens – wskazał Karol Okrasa.

Uczestnicy seminarium wysłuchali również prezentacji o kształceniu zawodowym dotyczących

 • ABC kształcenia zawodowego oraz zmian w systemie tego kształcenia – przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • zasad egzaminowania w zakresie zawodu i kwalifikacji oraz możliwości włączenia pracodawców w system egzaminowania – Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • szczegółowej struktury podstawy programowej – Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji;
 • ogólnych zasad zintegrowanego systemu kwalifikacji – przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych.

W drugim dniu seminarium odbyła się ożywiona dyskusja na temat zawodów oraz zakresu treści w podstawach programowych kształcenia w zawodach, które będą realizowane od 1 września 2019 r.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Już dziś zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnych seminariach. Najbliższe odbędzie się 11-12 grudnia we Wrocławiu i adresowane jest do przedstawicieli branży teleinformatycznej, elektryczno-elektronicznej i energetycznej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Prezentacja wyników międzynarodowego badania PIRLS 2016 z udziałem wiceministra edukacji

wt., 05/12/2017 - 16:02

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył we wtorek, 5 grudnia br. w prezentacji wyników międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu PIRLS 2017. Wyniki zaprezentowano w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata. Polscy uczniowie radzą sobie równie dobrze z tekstami literackimi, jak i użytkowymi. Wykazują oni większe umiejętności związane z  interpretowaniem, a także ocenianiem tekstu niż z wyszukiwaniem informacji i bezpośrednim wnioskowaniem.

Pełny wynik badania dostępny tu.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował naukowcom i pracownikom Instytutu Badań Edukacyjnych za przeprowadzenie badania. Podkreślił również, że polska szkoła jest obecnie w trakcie istotnych zmian, a wyniki badań będą bardzo pomocne
w wypracowywaniu kolejnych dobrych rozwiązań w systemie edukacji.

– Badania prowadzone przez IBE, w tym te międzynarodowe pokazują, w jakim miejscu na mapie edukacyjnej Europy i świata obecnie znajduje się polska szkoła – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Patrząc na wyniki badania, możemy powiedzieć, w jakim miejscu znajdują się polscy uczniowie w klasie IV. Trudno te wyniki przyrównywać do wyników z lat ubiegłych ze względu na inną próbę badawczą. Cieszy nas na pewno fakt, że jest to wysoki wynik. Cieszy również to, że mamy do czynienia z dosyć wąską grupą tych, którzy mają problemy i dość szeroką tych, którzy mają bardzo dobre wyniki – powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Po zakończeniu prezentacji dotyczącej wyników OIRLS 2016 obyło się seminarium poświęcone dokładniejszej analizie rezultatów badania.

O badaniu

PIRLS (Międzynarodowe badanie postępów w czytaniu, Progress in International Reading Literacy Study) to badanie osiągnięć uczniów dziesięcioletnich w czytaniu tekstów literackich i użytkowych. Badanie  jest organizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Oceniania Osiągnięć Szkolnych (IEA) i odbywa się co pięć lat od 2001r.

W 2016 r. w Polsce badanie objęło klasę czwartą szkoły podstawowej. W poprzednich odsłonach badania (w 2006 i 2011 roku) udział wzięli uczniowie klasy trzeciej. Zmiana klasy wynikała z reformy wieku obowiązku szkolnego w Polsce. W 2016 roku trzecioklasiści byliby za młodzi, by przystąpić do testu. Ponieważ uczniowie badani w ubiegłym roku byli starsi (w 2011 mieli średnio 9,9 lat, a w 2016 – 10,7 lat) i kształceni o rok dłużej, porównanie wyników PIRLS 2016 z PIRLS 2011 nie dostarcza informacji o zmianach efektywności kształcenia w Polsce.

Badanie PIRLS przeprowadzono w Polsce od połowy kwietnia do końca maja 2016 roku w indywidualnym, dogodnym dla każdej szkoły terminie. Objęło ono reprezentatywną próbę 4 413 uczniów z 246 oddziałów ze 148 wylosowanych do badania szkół podstawowych. Za przygotowanie i przeprowadzenie badania w Polsce odpowiadał Instytut Badań Edukacyjnych.

Test osiągnięć w czytaniu składał się z sześciu tekstów literackich i sześciu informacyjnych, do których odnosiło się 179 pytań. Ponieważ tak długiego testu nie byłoby w stanie wykonać żadne dziecko, podzielono go na 16 zeszytów testowych. W każdym zamieszczono jeden tekst literacki i jeden użytkowy oraz odnoszące się do nich pytania. Każde dziecko pracowało nad jednym takim zeszytem.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rejs Niepodległości – weź udział w wyjątkowym konkursie

wt., 05/12/2017 - 13:01

Masz 18-26 lat i marzysz o wielkiej przygodzie? Kochasz żeglować i uwielbiasz dalekie podróże? Odczuwasz dumę z bycia Polakiem i z entuzjazmem opowiadasz o swojej ojczyźnie? Jeśli twierdząco odpowiedziałeś na wskazane pytania – konkurs „Rejs Niepodległości” jest adresowany do ciebie. Na zwycięzców czeka niezwykły rejs żaglowcem Dar Młodzieży na jednym z odcinków podróży dookoła świata!

Laureaci konkursu „Rejs Niepodległości” wezmą udział w jednym z odcinków podróży dookoła świata. Dodatkowo nagrodzeni w konkursie spotkają się z Papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. Wydarzenie to będzie zwieńczeniem rejsu i ostatnim etapem podróży.

Impulsem do organizacji przedsięwzięcia jest setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, którą będziemy obchodzić w 2018 r. Konkurs to nie tylko okazja na przeżycie niezapomnianej przygody, ale także szansa dla młodych ludzi na zaprezentowanie się w roli „Młodego Ambasadora” swojej ojczyzny i promowanie Polski za granicą.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest adresowany do obywali Polski w wieku 18-26 lat. Uczestnicy za pośrednictwem aplikacji „Rejs Niepodległości” na portalu Facebook mogą przysłać zdjęcia lub krótkie filmy (do 2 minut), na których zaprezentują się w roli „Młodego Ambasadora” i przedstawią piękno swojej „małej ojczyzny”. Filmy i zdjęcia mogą prezentować krajobrazy przyrodnicze, przestrzenie społeczne lub kulturowe, z którymi młodzi ludzie czują się szczególnie związani i za ich pośrednictwem chcieliby promować nasz kraj.

O zakwalifikowaniu do II etapu będzie decydowała liczba głosów uzyskana w głosowaniu internetowym, które potrwa do 3 stycznia 2018 r. (do godz. 23.59). Materiały konkursowe można przesyłać do 29 grudnia br. Szczegóły są dostępne na stronie https://www.facebook.com/RejsNiepodleglosci

W „Rejsie Niepodległości” wezmą udział laureaci konkursu oraz przedstawiciele młodzieży z wybranych krajów świata, do których zawinie polski żaglowiec. Rejs pod banderą biało-czerwoną uświetni setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie będzie służył promocji naszego kraju. Jego idea jest także twórczym rozwinięciem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i próbą wykorzystania ich olbrzymiego potencjału.

Symboliczna inauguracja wydarzenia odbędzie się w Krakowie 3 maja 2018 r., w mieście-gospodarzu ostatnich Światowych Dni Młodzieży. „Dar Młodzieży” wypłynie z Gdyni z Iskrą Bożego Miłosierdzia na pokładzie – znakiem ŚDM Kraków 2016.

Rejs będzie miał formę morskiej sztafety ze zniczem olimpijskim: młodzi ludzie poniosą polską flagę oraz Iskrę Bożego Miłosierdzia – zarówno w sensie dosłownym, jak i duchowym – dookoła świata, zawijając do portów na różnych kontynentach. „Rejsowi Niepodległości” będą towarzyszyły wydarzenia i spotkania upowszechniające wiedzę o naszym kraju.

W styczniu 2019 r. żaglowiec przybije do Panamy, gdzie pod polską banderą nastąpi uroczyste przekazanie Iskry Bożego Miłosierdzia gospodarzom 34. Światowych Dni Młodzieży. Załoga żaglowca weźmie udział w Wydarzeniach Centralnych ŚDM. W ten sposób Polska ponownie stanie się jednym z bohaterów duchowego i kulturowego wydarzenia rozpoznawalnego na całym świecie. Powrót „Daru Młodzieży” do Polski jest planowany w marcu 2019 r.

Organizatorami „Rejsu Niepodległości” są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni, Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Rejs Niepodległości – weź udział w wyjątkowym konkursie

wt., 05/12/2017 - 13:00

Masz 18-26 lat i marzysz o wielkiej przygodzie? Kochasz żeglować i uwielbiasz dalekie podróże? Odczuwasz dumę z bycia Polakiem i z entuzjazmem opowiadasz o swojej ojczyźnie? Jeśli twierdząco odpowiedziałeś na wskazane pytania – konkurs „Rejs Niepodległości” jest adresowany do ciebie. Na zwycięzców czeka niezwykły rejs żaglowcem Dar Młodzieży na jednym z odcinków podróży dookoła świata!

Laureaci konkursu „Rejs Niepodległości” wezmą udział w jednym z odcinków podróży dookoła świata. Dodatkowo nagrodzeni w konkursie spotkają się z Papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. Wydarzenie to będzie zwieńczeniem rejsu i ostatnim etapem podróży.

Impulsem do organizacji przedsięwzięcia jest setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, którą będziemy obchodzić w 2018 r. Konkurs to nie tylko okazja na przeżycie niezapomnianej przygody, ale także szansa dla młodych ludzi na zaprezentowanie się w roli „Młodego Ambasadora” swojej ojczyzny i promowanie Polski za granicą.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest adresowany do obywali Polski w wieku 18-26 lat. Uczestnicy za pośrednictwem aplikacji „Rejs Niepodległości” na portalu Facebook mogą przysłać zdjęcia lub krótkie filmy (do 2 minut), na których zaprezentują się w roli „Młodego Ambasadora” i przedstawią piękno swojej „małej ojczyzny”. Filmy i zdjęcia mogą prezentować krajobrazy przyrodnicze, przestrzenie społeczne lub kulturowe, z którymi młodzi ludzie czują się szczególnie związani i za ich pośrednictwem chcieliby promować nasz kraj.

O zakwalifikowaniu do II etapu będzie decydowała liczba głosów uzyskana w głosowaniu internetowym, które potrwa do 3 stycznia 2018 r. (do godz. 23.59). Materiały konkursowe można przesyłać do 29 grudnia br. Szczegóły są dostępne na stronie https://www.facebook.com/RejsNiepodleglosci.

W „Rejsie Niepodległości” wezmą udział laureaci konkursu oraz przedstawiciele młodzieży z wybranych krajów świata, do których zawinie polski żaglowiec. Rejs pod banderą biało-czerwoną uświetni setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednocześnie będzie służył promocji naszego kraju. Jego idea jest także twórczym rozwinięciem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i próbą wykorzystania ich olbrzymiego potencjału.

Symboliczna inauguracja wydarzenia odbędzie się w Krakowie 3 maja 2018 r., w mieście-gospodarzu ostatnich Światowych Dni Młodzieży. „Dar Młodzieży” wypłynie z Gdyni z Iskrą Bożego Miłosierdzia na pokładzie – znakiem ŚDM Kraków 2016.

Rejs będzie miał formę morskiej sztafety ze zniczem olimpijskim: młodzi ludzie poniosą polską flagę oraz Iskrę Bożego Miłosierdzia – zarówno w sensie dosłownym, jak i duchowym – dookoła świata, zawijając do portów na różnych kontynentach. „Rejsowi Niepodległości” będą towarzyszyły wydarzenia i spotkania upowszechniające wiedzę o naszym kraju.

W styczniu 2019 r. żaglowiec przybije do Panamy, gdzie pod polską banderą nastąpi uroczyste przekazanie Iskry Bożego Miłosierdzia gospodarzom 34. Światowych Dni Młodzieży. Załoga żaglowca weźmie udział w Wydarzeniach Centralnych ŚDM. W ten sposób Polska ponownie stanie się jednym z bohaterów duchowego i kulturowego wydarzenia rozpoznawalnego na całym świecie. Powrót „Daru Młodzieży” do Polski jest planowany w marcu 2019 r.

Organizatorami „Rejsu Niepodległości” są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni, Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Zaangażuj się w pomoc innym – poradniki wolontariatu MEN

wt., 05/12/2017 - 09:54

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji przygotowaliśmy dwa poradniki wolontariatu opracowane na zlecenie MEN przez CARITAS Polska.

„Poradnik wolontariat szkolny” przeznaczony jest dla uczniów. Ma charakter przewodnika, który prowadzi ucznia po zagadnieniach wolontariatu. Tłumaczy, czym jest, jakie są jego zalety i przedstawia zadania ucznia angażującego się w wolontariat.

„Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców” przybliża zasady organizacji szkolnego wolontariatu zgodnie z zapisami prawa oświatowego. W poradniku znalazły się informacje m.in. o: Radzie wolontariatu, obowiązkach dyrektora i opiekuna wolontariatu czy współpracy szkoły z organizacjami  pozarządowymi. Broszura zawiera także przykładowy scenariusz zajęć oraz ćwiczenia dla uczniów różnych grup wiekowych. Poradnik ma zachęcić młodych ludzi do aktywności wolontariackiej i przedstawia korzyści płynące z angażowania się w tę formę pomocy innym.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami oraz aktywnego włączania się w działania wolontariatu szkolnego i w swoich lokalnych społecznościach.

Poradnik wolontariat szkolny

Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców

Życzenia od minister edukacji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

wt., 05/12/2017 - 09:04

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza serdecznie dziękuję wszystkim Wolontariuszom za ich dobrowolną i bezinteresowną pracę.

Dziękuję za szacunek i pomoc drugiemu człowiekowi, wrażliwość na potrzeby innych, kreatywność i otwartość na świat.

Życzę dalszych sukcesów w podejmowaniu działań na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Strony