Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Subskrybuj Kanał Ośrodek Rozwoju Edukacji
ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 45 minut 34 sekundy temu

Z gośćmi z Norwegii o kształceniu zawodowym i jego wpływie na rynek pracy

9 godzin 39 minut temu

20 listopada 2017 r. odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkanie z szefami departamentów oraz doradcami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) ośmiu okręgów wschodniej Norwegii. Celem wizyty było lepsze poznanie organizacji i funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Uczestników wizyty interesowała szczególnie współpraca pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami, a także zapewnienie jakości kształcenia oraz wpływ migracji wykwalifikowanych pracowników na politykę zawodową i rynek pracy.

Relacja z jubileuszowej konferencji programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

pon., 20/11/2017 - 10:00

14 listopada 2017 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji konferencja „25 lat programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie – korzyści i perspektywy dalszego rozwoju”, która została zorganizowana przez Zespól ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki. Głównym celem konferencji było podsumowanie dorobku programu w Polsce, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i upowszechnienia oraz wspólne świętowanie jubileuszu.

Piąte seminarium branżowe dla branży rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej

pt., 17/11/2017 - 08:48

Piąte z 12 seminariów branżowych odbyło się w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2017 r. W spotkaniu dla branż rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej uczestniczyli Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Zaproszenie na VI seminarium branżowe

czw., 16/11/2017 - 08:54

Zapraszamy do udziału w seminarium dla branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, które odbędzie się w dniach 21–22 listopada 2017 r. w Warszawie. Spotkanie jest jest kolejnym krokiem w procesie zmian w kształceniu zawodowym prowadzonych we współpracy z pracodawcami. Więcej informacji w Programie seminarium i Zaproszeniu.

Zaloguj się! Rusza nowy kurs e-learningowy

śr., 15/11/2017 - 09:27

15 listopada rozpoczynamy kolejną edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”.

Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

wt., 14/11/2017 - 15:25

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Uczeń ze SPE – poradnik dla dyrektorów

pon., 13/11/2017 - 10:51

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. 

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

pt., 10/11/2017 - 12:36

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Uczeń ze SPE – zmiany w prawie oświatowym

czw., 09/11/2017 - 15:42

W dniach 7–8 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej – zmiany w prawie oświatowym”. Zostało ono zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

99 lat temu Polska odzyskała niepodległość

czw., 09/11/2017 - 12:24

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po trwających 123 lata zaborach Polska wróciła na mapę Europy.

Seminarium branżowe dla branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej

śr., 08/11/2017 - 12:03

W dniach 6–7 listopada 2017 r. odbyło się czwarte z 12 seminariów branżowych dla branży administracyjno-ekonomiczno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Marzeny Machałek – sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia reformy kształcenia zawodowego i zwróciła uwagę na dużą rolę pracodawców w jego organizacji. Podkreśliła, że kształcenie zawodowe powinno być prowadzone praktycznie, aby uczeń w procesie edukacji nabywał tych umiejętności, które są oczekiwane na wymagającym rynku pracy.

Kształcenie specjalne – propozycje arkuszy

śr., 08/11/2017 - 09:06

Zachęcamy do zapoznania się z  propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutycznego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego – zapraszamy do udziału

pon., 06/11/2017 - 11:38

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie, w Sangate Hotel, odbędzie się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaprosiliśmy przedstawicieli następujących branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Czytaj więcej

II spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z kuratoriów oświaty

czw., 02/11/2017 - 09:58

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował w dniach 30-31 października 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty.

92. rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza

wt., 31/10/2017 - 08:16

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – będący symbolicznym pomnikiem – został odsłonięty 2 listopada 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Zostały w nim złożone szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z Cmentarza Obrońców Lwowa. Wyboru trumny z ciałem żołnierza dokonała Jadwiga Zarugiewiczowa, matka Konstantego Zarugiewicza (oddział Orląt Lwowskich), który poległ w bitwie pod Zadwórzem.

Jubileuszowa konferencja: 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

śr., 25/10/2017 - 13:32

Już od 25 lat program „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem. Z okazji tego jubileuszu Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE organizuje konferencję, która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Trzecie seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

śr., 25/10/2017 - 09:30

W dniach 24 i 25 października br. w Warszawie odbywa się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych, adresowane do przedstawicieli branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Gościem seminarium była Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej.

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

pt., 20/10/2017 - 13:23

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Drugie seminarium branżowe – branże: skórzano-obuwnicza i włókienniczo-odzieżowa

pt., 20/10/2017 - 12:50

W dniach 17 i 18 października 2017 r. odbyło się drugie z cyklu 12 seminariów branżowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zmiany w prawie oświatowym

czw., 19/10/2017 - 16:03

18 października 2017 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Strony