Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Ambasador RFN w Ministerstwie Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - śr., 08/11/2017 - 16:36

Na prośbę strony niemieckiej Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej przyjęła dziś Rolfa Nikela Ambasadora RFN w Polsce.

Wysoko oceniając dotychczasową współpracę z polskim resortem edukacji narodowej Ambasador RFN w Polsce w szczególności poruszył kwestię funkcjonowania Fundacji Krzyżowa i wchodzącego w jej skład Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Obie strony podkreśliły znaczący dorobek Fundacji, dla której szczególne znaczenie miała polsko-niemiecka Msza Pojednania w Krzyżowej w roku 1989. Zgodzono się, że w Krzyżowej tkwi wielki potencjał, który powinien nadal sprzyjać polsko-niemieckiej współpracy, w tym w szczególności spotkaniom młodych Polaków i Niemców.

Minister Anna Zalewska zaprosiła Ambasadora do wspólnego udziału w organizowanej 20 listopada br. w Krzyżowej prezentacji 2 tomu podręcznika pn. „Europa. Nasza historia”, który powstał w ramach polsko-niemieckiego projektu. W wydarzeniu tym, obok Britty Ernst Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, weźmie również udział młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Młodzi przedstawiciele tych krajów realizują w Krzyżowej projekt wymiany szkolnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” – wspólna akcja Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Policji

MEN - aktualności - śr., 08/11/2017 - 16:12

We wtorek, 7 listopada br. Mazowiecki Kurator Oświaty i I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podpisali deklarację współpracy w realizacji kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Tego dnia odbyła się również konferencja inaugurująca projekt.

Głównym celem akcji jest dostarczenie praktycznej, aktualnej i specjalistycznej wiedzy, która ułatwi szkołom wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów wychowawczo-profilaktycznych. Projekt będzie prowadzony w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Działania informacyjno-edukacyjne dla środowiska szkolnego realizowane są m.in. przez: organizację konferencji regionalnych, międzyszkolnych debat powiatowych, spotkań z radami pedagogicznymi i rodzicami, a także podejmowanie interaktywnych działań profilaktycznych (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe itp.).

Inicjatywa skierowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży: klas VII szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach kampanii w szkołach zostaną przeprowadzone badania w obszarze zagrożeń środkami odurzającymi. Opracowane wyniki będą wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych.

Kolejne konferencje regionalne poświęcone profilaktyce uzależnień substancjami psychoaktywnymi zaplanowano kolejno: w Płocku (8 listopada), Ciechanowie (16 listopada), Siedlcach (23 listopada) oraz Ostrołęce (29 listopada).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szybki i bezpieczny internet w szkołach –wyrównywanie szans edukacyjnych

MEN - aktualności - wt., 07/11/2017 - 21:51

Do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki czemu uzyskają one dostęp do bezpłatnego internetu o przepustowości minimum 100/100 Mb/s oraz możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Podczas wtorkowej konferencji w NASK zaprezentowano narzędzia cyfrowej edukacji, które będą wykorzystywane w OSE. W spotkaniu wzięła udział Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK oraz Rafał Lew-Starowicz zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Przedstawiciel ministerstwa edukacji podkreślił, że MEN w nowym prawie oświatowym kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Dyrektor Rafał Lew-Starowicz zaznaczył też, że szkoły uzyskają pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości OSE. Istotne jest tu również szkolenie nauczycieli, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz, jak dodał, kadra pedagogiczna w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe.

Do tej pory zasoby internetowe w większości szkół były wykorzystywane w niewielkim stopniu. W zakresie przeprowadzonych przez NASK PIB ogólnopolskich badań „Nastolatki 3.0” (w roku szkolnym 2015/2016) zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: „nigdy”. Prawie 61 proc. udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki oraz chemii, na lekcjach matematyki odsetek ten wynosi prawie 60 proc., na biologii – 55,8 proc., zaś na WOS – 57,3 proc. Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. Blisko 28 proc. uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a prawie 35 proc. na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (ponad 25 proc.).

Wśród szkół objętych pilotażem były szkoły z województwa podlaskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach i Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim. Uczniowie z tych szkół w trakcie konferencji prasowej wzięli udział w zajęciach on-line prowadzonych przez Annę Borkowską z NASK. Lekcja poświęcona była bezpiecznemu i świadomemu korzystaniu z sieci. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poruszenia w rozmowie z uczniami tematu odpowiedzialności za kształtowanie wspólnego, internetowego środowiska.

Podczas wtorkowej konferencji z uczestnikami połączył się również nauczyciel informatyki Maciej Matusik z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (woj. podkarpackie), który prowadził zajęcia w swojej klasie. Szkoła w Ropczycach jest jednym z najaktywniejszych uczestników kursów e-learningowych dostępnych w ramach IT Szkoły NASK.

O swoich doświadczeniach związanych z wykorzystywaniem zasobów on-line do uzupełniania edukacji szkolnej mówił Maciej Matusik, koordynator programu IT Szkoła w szkole w Ropczycach i jego uczennica Aldona Wiktor, która była laureatką konkursu Grand IT Test, organizowanego przez IT Szkołę NASK w roku szkolnym 2016/2017. Warto zaznaczyć, że dostęp do tych materiałów może mieć każdy – bezpłatnie. Aby skorzystać z zasobów IT Szkoły wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej.

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Połączenie szkół w ramach OSE będzie następowało stopniowo. W 2018 podłączonych zostanie 1,5 tys. placówek, w 2019 – 12,7 tys., a w 2020 – do 19,5 tys. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Konferencja z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - wt., 07/11/2017 - 10:12

Jutro, we wtorek, 7 listopada br. o godz. 10.00 Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w konferencji poświęconej rozwojowi sieci komputerowej dla polskich szkół w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego NASK, ul. Kolska 12, Warszawa.

W konferencji wezmą udział również: Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NASK oraz eksperci MEN i NASK.

Podczas spotkania przeprowadzone zostaną zajęcia on-line ze szkołami uczestniczącymi w pilotażowym etapie programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zaprezentowane będą również informacje dotyczące bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych on-line w ramach IT Szkoły NASK.

Eksperci NASK pokażą także najważniejsze aspekty bezpiecznych zachowań w internecie oraz najczęściej odnotowywane obecnie zagrożenia dla najmłodszych użytkowników.

Udział mediów przewidziany w całym spotkaniu.

 Szczegółowych informacji udzielają:

 • Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy MEN – tel. 783 920 628
 • Karol Manys Rzecznik Prasowy MC – tel. 694 444 486

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski

MEN - aktualności - wt., 07/11/2017 - 09:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV ogólnopolskim konkursie recytatorskim pn.: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

Udział w konkursie jest wyrazem pamięci o ofiarach zamordowanych w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników gali finałowej oraz ich opiekunów będzie edukacyjny wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w terminie 18-21 maja 2018r.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

Zgłoszenia należy przesłać na adresy e-mail koordynatorów eliminacji wojewódzkich do 2 marca 2018 r.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszenia

Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pt., 03/11/2017 - 16:37

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie, w Sangate Hotel, odbędzie się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaprosiliśmy przedstawicieli następujących branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Będzie to czwarte z cyklu 12 spotkań, których celem jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W dwóch poprzednich seminariach brali udział m.in. przedstawiciele transportu kolejowego, drogowego, fryzjerstwa i krawiectwa.

W każdym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, resortów związanych z daną branżą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program spotkania dostępny jest tu

Harmonogram spotkań można znaleźć tu.

Główne tematy

Podczas seminariów eksperci dyskutują o najważniejszych aspektach kształcenia zawodowego. Rozmowy dotyczą m.in. tego w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi i jak należy weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Ważnym elementem spotkań jest również omówienie głównych problemów dotyczących danej branży i jej potrzeb. Podczas tych dyskusji najcenniejszy jest właśnie głos pracodawców.

Fachowi pracownicy dla nowoczesnej gospodarki

Kształcenie zawodowe obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Oczekiwania wobec jakości wykształcenia pracowników stale rosną i dotyczą wszystkich sektorów. Działania, których celem jest rozwój umiejętności potrzebnych na rynku pracy (w ramach szkolnictwa zawodowego) odgrywają istotną rolę w przyjętej przez rząd Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dynamiczny rozwój przemysłu związany z „czwartą rewolucją przemysłową” wymaga odpowiednio przygotowanej kadry wykorzystującej nowoczesne technologie.

W nowym modelu kształcenia zawodowego główny nacisk położony jest na wzmocnienie współpracy z pracodawcami. Celem planowanych zmian ma być ścisłe współdziałanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcami, realizowane zarówno na poziomie centralnym – w ramach polityki oświatowej państwa, jak i na poziomie lokalnym, przy wykorzystaniu bezpośredniej współpracy pracodawców ze szkołami.

Cele seminariów branżowych

Głównym założeniem organizowanych spotkań w kształtowaniu polityki oświatowej państwa jest m.in.:
• upowszechnianie informacji o wprowadzanych i planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym,
• budowanie sieci współpracy podmiotów kluczowych dla kształcenia zawodowego i systemu kwalifikacji,
• zdiagnozowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół kształcących w zawodach,
• pozyskanie partnerów do trwałej współpracy w zakresie aktualizowania podstaw programowych kształcenia w zawodach,
• zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu,
• doskonalenie modelu finansowania szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych zawodów,
• doskonalenie modelu zewnętrznych egzaminów zawodowych w kierunku zwiększenia ich efektywności i rozpoznawalności na rynku pracy.

Główne korzyści dla pracodawców z udziału w seminariach branżowych to przede wszystkim:

• realny wpływ na zmiany w szkolnictwie zawodowym,
• poznanie potencjału szkolnictwa zawodowego, które kształci kadry na potrzeby danej branży,
• poznanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy ze szkołami,
• identyfikacja nowych zawodów i kwalifikacji, do których mógłby przygotowywać system szkolnictwa zawodowego,
• uzyskanie informacji o funduszach europejskich, z jakich mogą korzystać pracodawcy współpracujący ze szkołami,
• usprawnienie procesu doskonalenia pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją nowych kadr.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Europejski Tydzień Edukacji Globalnej – 18-26 listopada

MEN - aktualności - pt., 03/11/2017 - 12:35

Minister Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 18-26 listopada, będzie przebiegała pod hasłem Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!

W ramach obchodzonego już po raz 19. Tygodnia Edukacji Globalnej instytucje publiczne i prywatne mogą organizować spotkania dyskusyjne, akcje społeczne, gry terenowe, warsztaty, wykłady, wystawy, happeningi, pokazy filmów czy koncerty.

Tydzień Edukacji Globalnej jest okazją dla szkół, nauczycieli i przedstawicieli środowiska oświatowego do przekazania treści edukacji globalnej zawartych w podstawie programowej. To doskonała możliwość do zorganizowania ciekawych imprez szkolnych i włączenia uczniów w sprawy zrównoważonego rozwoju.

Głównym organizatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Grupa Zagranica. Więcej informacji na stronie http://teg.edu.pl/.

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Edukacji Globalnej!

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Dzień Zaduszny w gmachu MEN – pamięci ofiar katowni gestapo

MEN - aktualności - czw., 02/11/2017 - 23:29

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oddała dziś hołd wszystkim, którzy w trakcie wojny polegli w gmachu przy al. Szucha 25 (obecna siedziba MEN). To właśnie tutaj w trakcie II wojny światowej swoją siedzibę główną miało gestapo.

Przy składaniu wieńców i zapaleniu zniczy pod tablicą pamięci wiceminister edukacji towarzyszył Andrzej Kotecki kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Czwartkowa uroczystość jest nawiązaniem do powojennej tradycji, kiedy to 1 listopada warszawiacy nie tylko chodzili na cmentarze, ale przychodzili też pod gmach przy Szucha 25 i zapalali znicze. W ten sposób oddawali hołd tym, którzy tutaj zginęli.

W czasie niemieckiej okupacji w obecnym gmachu MEN znajdował się Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego, zwany potocznie gestapo. Obecnie w tym miejscu mieści się Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Miejsce to, jako świadectwo męki i bohaterstwa Polaków, jest udostępnione dla zwiedzających.

Wyniki otwartego konkursu ofert zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - czw., 02/11/2017 - 14:01

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

730-lecie Ząbkowic Śląskich – jubileusz miasta z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 01/11/2017 - 10:19

Minister Anna Zalewska wzięła udział w obchodach 730-lecia Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie). Z tej właśnie okazji w sobotę, 28 października br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, skąd uczestnicy przeszli pod Ratusz. Odsłonięto tam tablicę pamiątkową dedykowaną tym, którzy tworzyli historię miasta i przyczynili się do jego rozwoju. Następnie obchody przeniosły się do sali widowiskowej lokalnego ośrodka kultury, gdzie miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Szefowa MEN w swoim przemówieniu podkreśliła, że jubileusz miasta jest okazją do czasu podsumowań i zachęcania uczniów do poznawania swojej lokalnej ojczyzny.

– Liczę na to, że uczniowie ząbkowickich szkół będą uczyć się o przeszłości swojego miasta, jego bogactwie i wielokulturowości. Gwarantują to podstawy programowe i nauka metodą projektu – powiedziała szefowa MEN. – Zawsze myślcie o swoim mieście i jego przeszłości z dumą. Życzę, aby najświetniejsze lata były jeszcze przed wami – dodała.

Podczas obrad przemówienie wygłosił również burmistrz Marcin Orzeszek oraz zaproszeni goście. Wręczone zostały także nagrody w konkursach: „Pocztówka z Ząbkowic Śląskich” oraz „Moje miasto nocą”.

Po zakończonej części oficjalnej wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 2, a także kwartet smyczkowy Evviva l’arte. Krótki rys historyczny miasta przedstawił zebranym Kamil Pawłowski. Po sesji była okazja do obejrzenia wystawy pt.: „Ząbkowice Śląskie – miasto, którego już nie ma” w Ząbkowickim Ośrodku Kultury.

Fot. UM Ząbkowice Śląskie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Młoda Polka nagrodzona w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II

MEN - aktualności - wt., 31/10/2017 - 15:47

Otylia Korczak, uczennica ze Świątnik Górnych, zajęła drugie miejsce w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II w kategorii Junior Skywalkers.

Konkurs zakończył się pod koniec września i cieszył się dużą popularnością wśród uczniów europejskich, a szczególnie polskich szkół. Z 2829 nadesłanych prac z 31 krajów aż 528 było z Polski. Zgłoszenia konkursowe oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: Junior Skywalkers oraz Senior Skywalkers.

Ideą Odysseus II jest promowanie wśród młodych ludzi badań kosmicznych i technologii związanej z odkrywaniem przestrzeni kosmicznej. Założenia projektu są realizowane poprzez serię aktywności edukacyjnych łączących teoretyczne badania naukowe z eksperymentowaniem.

Projekt Odysseus II rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwać przez 3 lata. Finansuje go Unia Europejska w ramach programu Horizon 2020 Research and Innovation. Uczestniczy w nim 14 europejskich instytucji z 11 krajów. Na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii projekt koordynuje Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Źródło: cbk.waw.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inauguracja 35. roku Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 30/10/2017 - 15:48

W sobotę, 28 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zainaugurowała kolejny rok pracy z najzdolniejszymi uczennicami i uczniami z całej Polski.

W wydarzeniu wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Zarząd Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zdecydował się zaprosić w tym roku 539 nastolatków. 353 z nich to Młodzi Naukowcy, 150 – Młodzi Muzycy, a 36 – Młodzi Plastycy. 

Ponad 150 osób przyjęto do programu po raz pierwszy i to właśnie ta grupa została zaproszona na spotkanie inauguracyjne w Warszawie.

W powitaniu nowych stypendystów wzięło udział grono członków i współpracowników stowarzyszenia, w tym – wielu dawnych stypendystów, dziś już z doktoratami, habilitacjami, tytułami profesorskimi. 

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w swoim wystąpieniu zapewnił, że Ministerstwo Edukacji Narodowej konsekwentnie wspiera działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

Podczas sobotniego spotkania zaprezentowano najciekawsze dokonania stypendystów w minionym roku w formie krótkiego koncertu. O swoich badaniach opowiedziała znakomita młoda astronomka Zosia Kaczmarek z Torunia, dwukrotna zwyciężczyni Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej i paleobiolog Kamil Humański ze Szczecina, laureat EUCYS 2017 w Tallinnie.

Krótki koncert dla swoich nowych koleżanek i kolegów wykonali 19-letni flecista Daniel Mieczkowski z Warszawy i 14-letnia skrzypaczka Emilia Szłapa z Jaworzna.

Po spotkaniu na Zamku Królewskim nowi stypendyści wzięli udział w zajęciach z różnych dziedzin zorganizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Już w listopadzie ruszają warsztaty badawcze i seminaria zorganizowane dla wszystkich uczestników programu. Kolejne propozycje dla zdolnych uczniów: warsztaty badawcze, obozy naukowe, koncerty, wystawy i rozmaite projekty służące rozwojowi talentów, będą organizowane przez cały rok szkolny, a nawet nieco dłużej – do końca lata.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem, które powstało w 1981 roku. Zrzesza ono naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, artystów i studentów. Fundusz znany jest z nowatorskiego podejścia do pomocy uzdolnionym dzieciom przez organizację ogólnopolskich warsztatów w instytutach naukowych i szkołach wyższych oraz specjalnych obozów naukowych. Od 2006 roku Fundusz posiada status organizacji pożytku publicznego. Instytucja jest również organizatorem polskiego etapu konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szybki i darmowy internet w każdej szkole

MEN - aktualności - ndz., 29/10/2017 - 15:52

W piątek, 27 października 2017 r., Sejm RP przyjął projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z dostępem do szybkiego internetu.

Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Nauka często odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu. Bez szybkiego internetu nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z sieci na kilkunastu stanowiskach, płynne wyświetlanie treści multimedialnych czy streaming zajęć. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma to zmienić. Dzieci w szkołach będą miały szerokopasmowy internet, ale także dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie budowy OSE odpowiada za przygotowanie infrastruktury oraz dostarczenie narzędzi ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wspierających procesy edukacyjne. Zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest z kolei zapewnienie dostępu dla szkół do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Informacje o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej: https://www.gov.pl/cyfryzacja/bedzie-szybki-i-darmowy-internet-w-kazdej-szkole

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Posiedzenie nowej Rady Naukowej IBE z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 27/10/2017 - 16:38

W piątek, 27 października br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć uczestniczył w posiedzeniu inaugurującym kadencję Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych na lata 2017-2021.

Jestem przekonany, że Państwa dorobek naukowy przyczyni się do wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych – powiedział wiceminister Kopeć, wręczając nominacje nowym członkom Rady.

Podsekretarz Stanu w MEN dodał, że wyniki badań prowadzonych przez IBE są pomocne w realizowaniu polityki edukacyjnej państwa.

Funkcję przewodniczącego Rady Naukowej IBE na lata 2017-2021 powierzono prof. dr hab. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik. Zastępcami zostali wybrani: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski oraz dr Tomasz Greczyło. Obowiązki sekretarza będzie sprawowała mgr Katarzyna Trawińska-Konador.

Pozostali członkowie Rady Naukowej IBE na lata 2017-2021:

 1. dr Dorota Campfield,                                                                           
 2. prof. dr hab. Henryk Domański,
 3. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak,
 4. dr Agata Hącia,
 5. dr Radosław Kaczan,
 6. prof. dr hab. Barbara Kromolicka,
 7. prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
 8. dr Piotr Rycielski,
 9. dr hab. Anna Sajdak-Burska,
 10. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm

MEN - aktualności - pt., 27/10/2017 - 11:34

Sejm przyjął dziś przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek.

Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.

Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.

Uchwalona przez Sejm ustawa obejmuje następujące kwestie:

1) zmianę sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – uproszczenie systemu rozliczania dotacji;
2) naliczanie dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
3) udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
4) finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
5) czas pracy nauczycieli;
6) wynagradzanie (dodatek za wyróżniającą ocenę pracy, zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli) oraz uprawnienia nauczycieli o charakterze socjalnym;
7) urlopy nauczycieli;
8) awans zawodowy nauczycieli oraz ocenę ich pracy;
9) nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami;
10) uprawnienia związane z rodzicielstwem;
11) asystenta nauczyciela;
12) statusu nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego.

Prace nad przygotowaniem ustawy

Problemy w zakresie funkcjonującego dotychczasowego systemu finansowania zadań oświatowych, ukształtowanego około 20 lat temu, zgłaszane były od wielu lat przez różne środowiska realizujące zadania oświatowe, w tym przede wszystkim samorządy, podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz regionalne izby obrachunkowe.

Wiele z nich dotyczyło niejasnych lub budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów systemu finansowania oświaty oraz wysokiego stopnia skomplikowania niektórych rozwiązań. Wszystkie te problemy powodowały potrzebę zweryfikowania obecnego systemu finansowania zadań oświatowych i stworzenia spójnego zbioru przepisów w tym zakresie, który zostałby ujęty w jednym, nowym akcie prawnym. Wypracowane w projekcie ustawy rozwiązania odpowiadają na oczekiwane od wielu lat postulaty zgłaszane przez samorządy.

Do prac nad koncepcją finansowania zadań oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej włączyło wszystkie potencjalne grupy odbiorów proponowanych rozwiązań, tj. przede wszystkim przedstawicieli samorządów, organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe, dyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz kuratorów oświaty.

Od lutego 2017 roku przeprowadzono warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Miały one charakter ekspercki. Ich celem było wypracowanie wstępnych rozwiązań dotyczących finansowania oświaty we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Finansowanie zadań oświatowych było dyskutowane również w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przyjęta przez Sejm ustawa została skierowana do pracy w Senacie.

Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 17:51

Minister Anna Zalewska wzięła udział w pierwszym roboczym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w czwartek, 26 października br. w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu, w swoim wystąpieniu otwierającym podziękował zebranym za kontynuowanie debaty dotyczącej przygotowań do roku stulecia odzyskania niepodległości.

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin określający tryb pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 obejmujący m.in. uroczysty koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską „Powrócim pełni sławy” 9 listopada 2017 r., otwarcie wystawy „Wyspiański” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 w Muzeum Narodowym w Krakowie 27 listopada 2017 r. oraz koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 grudnia 2017 r.

Prezydent RP poinformował także o zaplanowanym na 5 grudnia 2017 roku posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia. Posiedzenie zwołane zostało w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 150. rocznicy urodzin jednego z ojców niepodległości – Józefa Piłsudskiego. Dziękując Marszałkom Sejmu i Senatu za przychylność dla tej inicjatywy, Prezydent zaprosił do udziału w Zgromadzeniu Narodowym wszystkich członków Komitetu.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 16:09

W piątek, 27 października o godz. 13:30 w hali widowiskowo-sportowej w Celestynowie k. Warszawy (ul. Hilarego Koprowskiego 1) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca Programu Szkolny Klub Sportowy z udziałem Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki oraz Wojciecha Jasińskiego – Prezesa PKN Orlen.

 • Przedstawicieli mediów prosimy o przybycie do godz. 13:00.
 • Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Serdecznie zapraszamy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Nauczyciel Kraju Ojczystego” – uroczysta gala w Ministerstwie Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 14:26

We wtorek, 24 października br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda ta przyznawana jest od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczególne wyróżnienie otrzymało w tym roku 23 nauczycieli.

Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży. Nagrodzonym, w imieniu minister edukacji, pogratulowała Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele oraz pedagodzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym turystom. W gronie wyróżnionych znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali młodzież wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Według PTTK nauczyciel kraju ojczystego to wybitny przewodnik. Zostać nim może każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej.

Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek ogniw PTTK, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę oświatową, rektora szkoły wyższej lub dyrektora szkoły.

Tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego” w tym roku otrzymali:

 1. Jadwiga Adamska
 2. Hanna Brange
 3. Aleksandra Brunat
 4. Dorota Dobrańska
 5. Barbara Dukat
 6. Urszula Górniak
 7. Jolanta Guzik
 8. Dariusz Knapski
 9. Ewa Kowalska
 10. Agnieszka Małgorzata Marjańska
 11. Maciej Zenon Maśliński
 12. Mirosław Mazur
 13. Kazimierz Rosół
 14. Zbigniew Rudziński
 15. Rafał M.Socha
 16. Celina Wacława Sordyl
 17. Jan Ślewa
 18. Anna Ślusarz
 19. Danuta Świątek
 20. Aneta Tokarska-Wojtasik
 21. Marek Tonia
 22. Leszek Warowny
 23. Elżbieta Wielgoszewska

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Deklaracja polsko-ukraińska o nauczaniu w języku ojczystym podpisana

MEN - aktualności - śr., 25/10/2017 - 13:52

W środę, 25 października minister Anna Zalewska poinformowała, że dzień wcześniej, w godzinach wieczornych między ministrami edukacji Polski i Ukrainy została podpisana Deklaracja w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym.

– Mam dobrą wiadomość. Wczoraj podpisaliśmy obustronną deklarację. Nauka języka polskiego i nauka w języku polskim będą odbywały się w szkołach polskich na Ukrainie bez zmian – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Deklaracja jest zwieńczeniem polsko-ukraińskich rozmów na temat ustawy oświatowej (uchwalonej przez ukraiński parlament we wrześniu br.), do których doszło we wtorek, 17 października br. w Kijowie.

W spotkaniu udział wzięły: Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Minister Oświaty i Nauki Ukrainy Liliji Hrynewycz. Ustalono wówczas, że podpisana zostanie wspólna deklaracja, która zagwarantuje prawa Polaków na Ukrainie do nauki w języku ojczystym, zgodnie z obowiązującymi umowami dwustronnymi.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe