Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Rekrutacja na kurs on-line: „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 10.

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 10.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielnie przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Termin

2015-01-12 – 2015-02-22

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Liczy się kolejność zapisów na kurs oraz przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza), z zastrzeżeniem, iż nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.
 • Do udziału w kursie zapraszamy jedną osobę z placówki, z wyłączeniem publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 20

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: p.czajka@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Piotr Czajka

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Repozytorium KNO

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 12:33

Informacja dotycząca korzystania z kursów KNO.

Polska meblami stoi - zawodowcy dla zawodowców

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 10:54

 

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt "Polska meblami stoi - zawodowcy dla zawodowców" adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracujących lub współpracujących ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz placówkami kształcenia ustawicznego.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i instruktorów do pracy z młodzieżą z uwględnieniem oczekiwań i potrzeb pracodawców, aktualizacja wiedzy z zakresu techniki i organizacji w 30 wybranych zawodach. Udział w projekcie jest okazją do pogłebienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne szkolenia i kontakt z renomowanymi firmami. Przewidziane są szkolenia (seminaryjne lub e-learningowe) z jednego wybranego tematu oraz obejmujące 80 godzin praktyki, realizowanej w nowoczesnych firmach.    

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski do końca września 2015 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: www.edu.refa.poznan.pl. Kontakt: rekrutacja@refa.pl.

 

 

 

 

"Wyklikaj szkołę zawodową" - ankieta

KOWEZiU - wt., 09/12/2014 - 14:37

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziecie Państwo informację i zaproszenie do wypełnienia ankiety, która przyczyni się do opracowania interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce. 

Głównymi adresatami mapy szkół będą uczniowie i ich rodzice. Ankiety zostały zamieszczone w strefie dla zalogowanych na stronie Systemu Informacji Oświatowej i będą dostępne dla dyrektorów do 16 grudnia br. Więcej...

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 09/12/2014 - 13:40

Strona w budowie

 

Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język polski (poziom podstawowy arkusze z diagnozy

Read More...

Próbny sprawdzian

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 09/12/2014 - 11:26

Strona w budowie

Część 1. Język polski i matematyka

Cześć 2. Język obcy nowożytny

 

 

Read More...

Rekrutacja na kurs stacjonarny: „Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”

KOWEZiU - czw., 04/12/2014 - 09:41

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”, realizowany w formie stacjonarnej w Gdańsku.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł

„Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”

Organizator

Projekt systemowy KOWEZiU "Edukacja dla pracy etap 2"

Rodzaj formy doskonalenia

kurs stacjonarny

Status

Rekrutacja 2014-12-03 10:00:00 - 2014-12-10 10:00:00

 

Adresaci

 • doradcy zawodowi
 • pedagodzy
 • psycholodzy
Kadra:
 • gimnazjum

Cel

Doskonalenie umiejętności doradców zawodowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Termin

2014-12-11 – 2014-12-11

Miejsce

Gdańsk (szczegóły dotyczące dokładnego miejsca szkolenia zostaną podane zrekrutowanym uczestnikom). 

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-03 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Liczba miejsc: 30

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Monika Perkowska

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Doskonalenie procesu wdrażania PPKZ - szkolenia

KOWEZiU - wt., 02/12/2014 - 11:14

Zapraszamy kadrę zarządzającą, nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników kształcenia praktycznego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach do udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Zmiany w kształceniu zawodowym dotykają wielu sfer pracy i organizacji szkół. Dlatego też konieczne jest systematyczne monitorowanie oraz wspieranie szkół w ich wdrażaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, KOWEZiU zaoferowało różne formy wsparcia. W projekcie „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” organizowane są szkolenia, które mają na celu wspieranie szkół w procesie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników kształcenia praktycznego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach. Jesteśmy przekonani, że doskonalenie kadry zarządzającej i nauczycieli w oparciu o wyniki z monitorowania będzie nie tylko odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, ale przyczyni się również do rozwoju nowoczesnego i efektywnego kształcenia zawodowego.

Tematyka, harmonogram szkoleń oraz informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl (W związku z chwilowymi problemami z funkcjonowaniem strony zapraszamy na http://szkolenia-polska.pl/web/pmp3/).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Za organizację szkoleń w imieniu KOWEZiU odpowiadają wyłonione w postępowaniu przetargowym firmy: PM GROUP LAAX oraz MDDP. 

Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na szkolenia dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych

KOWEZiU - wt., 02/12/2014 - 11:14

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Zmiany w kształceniu zawodowym dotykają wielu sfer pracy i organizacji szkół. Dlatego też konieczne jest systematyczne monitorowanie oraz wspieranie szkół w ich wdrażaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół KOWEZiU zaoferował różne formy wsparcia. W projekcie systemowym „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego są organizowane szkolenia, które mają na celu wspieranie szkół w procesie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników kształcenia praktycznego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach.

Jesteśmy przekonani, że doskonalenie kadry zarządzającej i nauczycieli w oparciu o wyniki z monitorowania będzie nie tylko odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, ale przyczyni się również do rozwoju nowoczesnego i efektywnego kształcenia zawodowego.

Tematyka, harmonogram szkoleń oraz informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl

Serdeczni zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Za organizację szkoleń odpowiadają:

 • PM GROUP LAAX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok
 • MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp. k., al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Nauczyciel Roku 2014: Uczenie to mój żywioł

KOWEZiU - śr., 26/11/2014 - 09:29

Rozmowa z Panią Barbarą Halską, nauczycielką przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzoną w konkursie tygodnika „Głos Nauczycielski” i Ministerstwa Edukacji Narodowej tytułem Nauczyciel Roku 2014.

Więcej...

 

Informacja o szkoleniach dla rad pedagogicznych

KOWEZiU - pt., 21/11/2014 - 14:47

Zamieszczamy informację o szkoleniach dla rad pedagogicznych, organizowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach .

Termin i adres szkoleń w poszczególnych miastach:

Miasto

Adres szkolenia

Nazwa hotelu

Temat szkolenia

Termin szkolenia

Chełm

al. Armii Krajowej 50

Kamena

Planowanie procesu dydaktycznego

 

2-3 grudnia 2014

Godz. 15:00 -19:00 w pierwszym
i drugim dniu

Kraków

ul. Krzywa 7

Atrium

Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

 

26-27 listopada 2014

Godz. 15:00 -19:00 w pierwszym
i drugim dniu

Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 7

Partner

Planowanie procesu dydaktycznego

 

26-27 listopada 2014

Godz. 15:00 -19:00 w pierwszym
i drugim dniu

Piła

al. Piastów 15

Gromada

Aktywizujące metody nauczania

 

2-3 grudnia 2014 Godz. 15:00 -19:00 w pierwszym
i drugim dniu

Wodzisław Śląski

ul. Jastrzębska 9

Amadeus

Planowanie procesu dydaktycznego

 

26-27 listopada 2014 r.

Godz. 15:00 -19:00 w pierwszym
i drugim dniu

 

Jak zapobiegać opuszczaniu szkół przez młodzież?

KOWEZiU - czw., 13/11/2014 - 14:02

Dnia 25 listopada 2014 r. Fundacja Instytut Badań Nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, w ramach projektu "Rapport", organizuje debatę „Jak zapobiegać opuszczaniu szkół przez młodzież?”

 

Rekrutacja na konferencja: „Przygotowanie doradców zawodowych na studiach podyplomowych” - edycja 1.

KOWEZiU - śr., 12/11/2014 - 11:07

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na konferencję „Przygotowanie doradców zawodowych na studiach podyplomowych”.Tytuł

„Przygotowanie doradców zawodowych na studiach podyplomowych” - edycja 1.

Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
projekt Edukacja dla Pracy etap 2

Rodzaj formy doskonalenia

konferencja

Status

Rekrutacja 2014-11-12 10:00:00 - 2014-11-19 10:00:00

 

Adresaci

 • doradcy zawodowi
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • CKZiU

Cel

Konferencja jest adresowana do uczelni wyższych prowadzących kształcenie w zakresie poradnictwa zawodowego oraz do doradców zawodowych z sektora edukacji.

Jednym z głównych celów konferencji jest wypracowanie wskazań do ramowego programu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania będą m.in. organizacja doradztwa zawodowego w systemie oświaty, zadania doradcy zawodowego w szkole, organizacja i przykłady dobrych praktyk prowadzenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Termin

2014-11-21 – 2014-11-21

Miejsce

 

Hotel Mercure Warszawa Centrum

ul. Złota 48/54

00-120 Warszawa

 

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-11-12 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2014-11-19 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2014-11-19

Liczba miejsc: 100

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: edp2@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

konferencja bezpłatna

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Joanna Saska-Dymnicka

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Dzień wolny 10 listopada 2014 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna - sob., 08/11/2014 - 10:40

Informuje, że 10 listopada br. (poniedziałek) Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie nieczynna (w myśl art. 130 § 2 K.p. za święto przypadające w sobotę 1

Read More...

Rekrutacja na konferencja: „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”

KOWEZiU - pt., 07/11/2014 - 11:28

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na konferencję „Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł

„Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”

Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rodzaj formy doskonalenia

konferencja

Status

Rekrutacja 2014-11-07 10:00:00 - 2014-11-24 10:00:00

 

Adresaci

 • dyrektorzy
 • przedstawiciele organów prowadzących
 • kuratorzy oświaty
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • PDN
 • ODDiZ
 • CKZiU

Cel

Konferencja odbywa się w ramach upowszechniania projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach i ma na celu prezentację wyników monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które zostało przeprowadzone w 2014 roku.

Termin

2014-12-04 – 2014-12-04

Miejsce

 

Toruń

 

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja)

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-11-07 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2014-11-24 godz. 10.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Program

Program konferencji

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 listopada 2014 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację o miejscu konferencji.

W razie pytań i wątpliwości w sprawie konferencji prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Mrozkowiak lub Piotrem Czajka - tel. (22) 844 07 40.

Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na seminarium: „Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

KOWEZiU - śr., 05/11/2014 - 14:53

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na seminarium „Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym”.

Tytuł

„Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Organizator

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Rodzaj formy doskonalenia

seminarium

Status

Rekrutacja 2014-11-05 10:00:00 - 2014-11-25 10:00:00

 

Adresaci

 • dyrektorzy
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • CKZiU

Cel

Celem spotkania jest przybliżenie idei Europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk w działaniach na rzecz jakości.

W programie seminarium znalazły się wystąpienia przedstawicieli szkół zawodowych, przedsiębiorstw i innych instytucji zajmujących się ww. problematyką. Treść wystąpień oraz dyskusja będzie dotyczyć m.in. zapewniania jakości kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, jakości kształcenia zawodowego, Total QualityManagement w działalności firmy, Polskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.

Termin

2014-12-02 – 2014-12-02

Miejsce

 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa ul. Górczewska 8

 

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-11-05 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2014-11-25 godz. 10.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Uczestnikom nie zwracamy kosztów przejazdu

Program

Program seminarium

Osoba do kontaktu

Anna Krajewska

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

KOWEZiU - śr., 05/11/2014 - 14:21

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie zaprasza szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w III edycji  konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, którego dwie poprzednie edycje były przeprowadzone pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”.

 

Adresaci konkursu:
Szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży prowadzące kształcenie zawodowe.

Cel konkursu:
Wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Czas trwania konkursu: listopad 2014 – czerwiec 2015

Aby wziąć w nim udział szkoła powinna przesłać formularz zgłoszenia do 16 stycznia 2015 r. do godz. 14.00 według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Brzozowski
tel. 22/844 18 68 wew. 148
e-mail: a.brzozowski@koweziu.edu.pl

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe