Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

I posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN

MEN - aktualności - pon., 02/10/2017 - 15:22

1 października br. rozpoczęła prace Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej drugiej kadencji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

– Zależy nam na Waszym głosie w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży. Reforma polskiej edukacji powinna uwzględniać uwagi uczniów, głównych odbiorców wdrażanych zmian – powiedział Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN, który otworzył I posiedzenie drugiej kadencji RDiM RP.

Wiceminister Maciej Kopeć wręczył powołania 32 uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Rady, którym został Piotr Wasilewski z Suwałk.

– Pierwszy rok pracy Rada ma już za sobą. Współpraca ta, była nowym i wartościowym doświadczeniem. Dlatego też, liczymy na kolejny rok owocnych obrad  – dodał wiceminister.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 r. Posiedzenia Rady będą zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Rada będzie wyrażała opinie i wypracowywała propozycje na posiedzeniach, jak i w trybie korespondencyjnym.

Rada ma charakter konsultacyjny. Zadaniem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej jest wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, a także tych związanych z planowanymi zmianami.

 

Projekt „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” – finał z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 02/10/2017 - 11:57

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w sobotę, 30 września br. uczestniczył w finale projektu edukacyjnego „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem”.

Sobotni finał to efekt dwutygodniowych warsztatów dla gimnazjalistów pochodzących z małych miejscowości na terenie całej Polski. Szkolenia zorganizowano na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W programie, współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej, wzięło udział 80 gimnazjalistów z 20 szkół, wykazujących szczególne uzdolnienia w zakresie chemii.

Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie zainteresowania młodzieży chemią już na poziomie szkoły gimnazjalnej. Skutkować powinno to większą liczbą chętnych do startu w Olimpiadzie Chemicznej, a następnie do studiowania chemii. Dotychczas w programie udział wzięli uczniowie z 56 szkół z miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował organizatorom wydarzenia za zaangażowanie w realizację programu. Słowa uznania skierował także do nauczycieli i wychowawców opiekujących się uczniami. Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że wspieranie uczniów zdolnych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tegoroczna edycja składała się z 24 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej (jakościowej i ilościowej) oraz organicznej, a także z 8 godzin lekcyjnych ćwiczeń rachunkowych, 6 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych z psychologii i gier dydaktycznych. Uczestnicy spotkali się także ze studentami, którzy byli laureatami Olimpiady Chemicznej i z sukcesem reprezentowali Polskę na Międzynarodowych Olimpiadach Chemicznych. Uczniowie mieli również okazję zwiedzić Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i wybrali się na spacer po warszawskiej starówce.

Podczas sobotniego finału odbył się również mecz chemiczny, w którym udział wzięli uczniowie ze szkół w Buczku, Opolu Lubelskim, Nadarzynie i Bartnikach. Uczniowie ze szkoły z Nadarzyna pokonali w nim młodzież z Buczka.

Fot. Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

Rada Dzieci i Młodzieży – II kadencja

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 16:29

1 października br. odbędzie się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisała dziś, 28 września br., minister Anna Zalewska.

Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

W skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz ich zastępcy, którzy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Pracami Rady kieruje jest Przewodniczący.

Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Poniżej przedstawiamy nowy skład Rady w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.:

1) województwo dolnośląskie

Małgorzata Kuśmierczyk – członek Rady,

Kornel Kowalski – zastępca członka Rady,

2) województwo kujawsko-pomorskie

Paweł Januchowski – członek Rady,

Mateusz Wróblewski – zastępca członka Rady,

3) województwo lubelskie

Miłosz Trąbka – członek Rady,

Mieszko Wnuk – zastępca członka Rady,

4) województwo lubuskie

Kacper Depta – członek Rady,

Nadia Oleszczuk – zastępca członka Rady,

5) województwo łódzkie

Szymon Adamiak – członek Rady,

Mateusz Marzec – zastępca członka Rady,

6) województwo małopolskie

Dawid Mik – członek Rady,

Kaja Gagatek – zastępca członka Rady,

7) województwo mazowieckie

Jakub Nowak – członek Rady,

Małgorzata Żuk – zastępca członka Rady,

8) województwo opolskie

Wiktoria Halupczok – członek Rady,

Karolina Gajęcka – zastępca członka Rady;

9) województwo podkarpackie

Mikołaj Samborski – członek Rady,

Zuzanna Szott – zastępca członka Rady,

10) województwo podlaskie

Piotr Wasilewski – członek Rady,

Paulina Putkowska – zastępca członka Rady,

11) województwo pomorskie

Kajetan Wuttkowski – członek Rady,

Liwia Maćkow – zastępca członka Rady,

12) województwo śląskie

Michał Borkowski – członek Rady,

Wiktor Radziejewski – zastępca członka Rady;

13) województwo świętokrzyskie

Edgar Kobos – członek Rady,

Weronika Trzos – zastępca członka Rady,

14) województwo warmińsko-mazurskie

Antonina Steffen – członek Rady,

Piotr Piórkowski – zastępca członka Rady,

15) województwo wielkopolskie

Anna Krzyżaniak – członek Rady,

Szymon Gładych – zastępca członka Rady,

16) województwo zachodniopomorskie

Szymon Górny – członek Rady,

Marianna Pietkiewicz – zastępca członka Rady.

Serdecznie witamy wszystkich nowych członków II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży.

Uwaga media. Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w Irlandii

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 15:24

W dniach 30 września i 1 października br. minister Anna Zalewska będzie przebywała z wizytą w Irlandii. Głównym celem wizyty są spotkania z Polonią i środowiskiem oświatowym.   

Szczegółowy harmonogram:

Sobota, 30 września br.

 • 10.00 – wizyta w Polskiej Akademii Wiedzy PAK (szkoła polska w Dublinie zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii), O’Connel Secondary School, North Richmond Street, Dublin 1.
 • 13.30 – posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy Ambasadorze RP w Dublinie pod przewodnictwem minister Anny Zalewskiej (bez udziału mediów).
 • 16.00 – uroczystość jubileuszu 5-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, Glashause Hotel Belgrad Square West Tallaght, Dublin 24.

Niedziela, 1 października br.

 • 9.30 – wizyta w Rotoath. Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym śmierć pilota dywizjonu 315 oraz zwiedzanie okolicznościowej wystawy.
 • 11.30 – spotkanie z uczniami, nauczycielami i kierownictwem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cavan i nadanie szkole imienia Ireny Sendlerowej.
 • 15.00 – spotkanie z Polonią w Navan.

Dodatkowych informacji udziela:

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach wystąpienia szkód w budynkach szkół i placówek spowodowanych przez...

MEN - aktualności - pt., 29/09/2017 - 13:31

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym uprzejmie informuje, że jednostki samorządu terytorialnego, w których powstały szkody w budynkach szkół i placówek w wyniku działania żywiołów w sierpniu br. mogą ubiegać się o wsparcie z utworzonego kryterium VIII „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”

Kryterium VIII. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Wysokość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pomniejsza się o kwotę odszkodowania.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia – meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru (państwowy inspektor nadzoru budowlanego, jednostka państwowej straży pożarnej) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokumenty powinny zawierać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz opis zniszczeń (szkód).

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ubiegała się i nie otrzymała pomocy z innych środków budżetu państwa na usuwanie szkód wymienionych we wniosku, składa wniosek według wzoru określonego w formularzu 6a wraz ze stosownym oświadczeniem.

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego ubiega się lub otrzymała wsparcie finansowe z innych środków budżetu państwa na usuwanie szkód wymienionych we wniosku, składa wniosek według wzoru określonego w formularzu 6b.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2017 r.

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wzory wniosków można pobrać pod adresem: https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2017.html

 

Uczeń z Polski nagrodzony srebrnym medalem w Konkursie UE dla Młodych Naukowców

MEN - aktualności - czw., 28/09/2017 - 16:35

We wtorek, 26 września br., w Tallinie odbyła się gala finałowa Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców – European Union Contest for Young Scientists (EUCYS). W stolicy Estonii Polskę reprezentowało trzech uczniów. Zostali oni wyłonieni w krajowej edycji konkursu organizowanej przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci.

Najlepszy z Polaków, Kamil Humański, zdobył srebrny medal, a dwaj pozostali uczniowie Aleksander Kostrzewa i Adam Klukowski otrzymali dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Uczeń szczecińskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I wywalczył nie tylko drugie miejsce, ale powrócił do kraju z biletem wstępu na ceremonię rozdania Nagród Nobla. Zaproszenie na tą uroczystość było wyróżnieniem od Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS).

Podczas gali finałowej konkursu Kamil Humański przedstawił projekt „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)”. Zaprezentował w nim występujące w Szwecji unikatowe skamieliny zwierząt, które są dwa razy starsze od skamielin dinozaurów.

Z kolei Aleksander Kostrzewa, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a obecnie student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawił swoje badania dotyczące lemura wari, kapucynki żółtobrzuchej i koczkodana diana. Jego projekt „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego” otrzymał drugą nagrodę Joint Research Center (JRC). Aleksander Kostrzewa będzie mógł odbyć staż w instytucie Ispra we Włoszech.

Specjalną nagrodę otrzymał także Adam Klukowski – uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie (obecnie studiujący w Oksfordzie). Jego projekt „Wielomiany z podłogami” został uhonorowany przez firmę Wolfram Research. W nagrodę Adam Klukowski otrzymał roczną licencję na pomocne w badaniach programy komputerowe „Mathematica” oraz „WolframAlphaPro”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 projektów z 39 krajów. Złote medale (pierwsze nagrody) zdobyli: Karina Movsesjan z Czech, Adam Jan Alexander Ohnesorge ze Szwajcarii oraz Danish Mahmood z Kanady, których uhonorowano nagrodą w wysokości 7 tys. euro. Trzej uczniowie nagrodzeni srebrnym medalem, w tym Kamil Humański, otrzymali po 5 tys. euro, zaś brązowi medaliści po 3,5 tys. euro.

Celem konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców organizowanego od 1989 roku jest rozwijanie zainteresowań młodych ludzi i zachęcanie ich do rozpoczęcia kariery naukowej, a także promowanie rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a od niedawna także humanistycznych i społecznych. W zawodach uczestniczą także uczniowie spoza Europy, m.in. z: Chin, Kanady, USA, Egiptu, Izraela czy Korei Południowej. Każdy kraj może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe oraz zaproszenia na staże naukowe w najbardziej prestiżowych ośrodkach badawczych.

Więcej informacji o polskiej edycji konkursu można znaleźć na stronie: Fundusz.org/konkurs

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

Fot. European Union Contest for Young Scientists

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik ochrony środowiska

MEN - aktualności - śr., 27/09/2017 - 15:17

Kwalifikacja R.7

Egzaminator:

 1. Helena Badecka
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja R.8

Egzaminator:

 1. Helena Badecka
  Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

O roli gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - śr., 27/09/2017 - 14:39

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 26 września br. wziął udział w konferencji „Gospodarka morska – tradycja i rozwój”, która odbyła się na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wtorkowa konferencja była inauguracją programu edukacyjnego, nad którym patronat objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ramach akcji do 40 szkół w regionie trafią specjalne pakiety edukacyjne. Mają one zachęcić młodych ludzi, by w przyszłości wybrali zawód związany z przemysłem stoczniowym czy żeglugą śródlądową. Celem programu jest również przybliżenie uczniom zachodniopomorskich szkół problematyki gospodarki morskiej i jej znaczenia dla rozwoju regionu.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu przypomniał, że wdrażana obecnie reforma edukacji dotyczy również zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Podkreślił, że od 1 września 2019 roku rozpocznie się kształcenie uczniów w 5-letnim technikum. Rok później rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.

– Wprowadzenie szkoły branżowej wynika z konieczności zmiany obrazu tej części szkolnictwa w społeczeństwie, podniesienia jego prestiżu i zaprezentowania jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej dla młodego człowieka – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Celem zmian w szkolnictwie zawodowym jest lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia – dodał wiceminister edukacji.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Minister Edukacji Narodowej wprowadził dwa nowe zawody do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego silnie związane z branżą morską – szkutnik i magazynier logistyk. Instytucje rynku pracy zgłaszały wówczas zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry do obsługi magazynów w małych i średnich przedsiębiorstwach, magazynach wielkopowierzchniowych, portach oraz terminalach wykonujących przeładunki towarów.

Organizatorzy konferencji „Gospodarka morska – tradycja i rozwój” podkreślali z kolei, że myśląc o przyszłych pracownikach tego sektora gospodarki, już teraz chcą ich zarazić fascynacją dla przemysłu morskiego. Stocznie, zmodernizowane i rozbudowywane porty oraz rybacy to istotna część gospodarki.

Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z zarządami Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecińskiego Parku Przemysłowego, Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego oraz MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga! Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w klasyfikacji budżetowej

MEN - aktualności - wt., 26/09/2017 - 14:51

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia ministra finansów.

Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej:

 • 80115 Technika;
 • 80116 Szkoły policealne;
 • 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

W rozdziałach tych należy klasyfikować dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w: technikach, szkołach policealnych oraz branżowych szkołach I i II stopnia, niebędących szkołami specjalnymi.

Bez zmian pozostał rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym powinny być klasyfikowane dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych odpowiednio w szkołach zawodowych specjalnych tj. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, technikum specjalnym, szkole policealnej specjalnej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkole branżowej I i II stopnia specjalnej.

Zmiany w dotychczasowych rozdziałach:

 • 80150 – od 1 stycznia 2018 r. w rozdziale tym, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, będzie tylko ewidencja środków w szkołach podstawowych.
 • 80152 – przeznaczony będzie do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

UWAGA! Nowe rozdziały należy już stosować do opracowania projektu ustawy budżetowej  na 2018 r. oraz projektów uchwał budżetowych.

Dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół klasyfikujemy odpowiednio w rozdziale 80110 Gimnazja i 80111 Gimnazja specjalne. Natomiast w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe należy ewidencjonować środki  w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia.

Zmiany w rozdziałach są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421).

Nauczanie języków obcych – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 26/09/2017 - 14:00

W poniedziałek, 25 września br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w konferencji „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”, która wpisuje się w polskie obchody Europejskiego Dnia Języków.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreślił, że rozwiązania wdrażane obecnie w systemie oświaty dotyczą nie tylko nowego ustroju szkolnego, ale również zmian programowych, w tym nowego podejścia do nauczania informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.

– Nie może być szkoły na miarę XXI wieku bez dobrego nauczania języków obcych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wzmacnia naukę języków obcych w szkołach – powiedział wiceminister edukacji.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił również, że nowego podejścia wymaga również system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Zmiany te w dużej mierze będą decydować o tym, w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość polskiej edukacji. Musimy postawić na kompetencje nauczycieli i ich rozwój zawodowy – wskazał Podsekretarz Stanu w MEN

Podczas poniedziałkowej konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN nie zabrakło refleksji na temat perspektyw w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków obcych. Uczestnicy i prelegenci zaprezentowali osiągnięcia, a także materiały wypracowane przez różne instytucje zajmujące się przygotowaniem nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Podczas konferencji odbyły się sesje plenarne i panele dyskusyjne, w czasie których rozmawiano o wymaganiom stawianym nauczycielom mu we współczesnej szkole.

Udział w konferencji wzięli m.in. nauczyciele języków obcych na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, lektorzy i organizatorzy kursów językowych, a także twórcy i organizatorzy form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Europejski Dzień Języków jednoczy prawie 800 milionów Europejczyków z 47 krajów wokół idei wielojęzyczności i różnorodności językowej. W Polsce, jak i w innych krajach UE, podejmuje się wiele inicjatyw w celu podniesienia jakości oraz skuteczności nauczania języków. Pracują nad tym teoretycy i nauczyciele praktycy. Oczekiwania wobec efektywności edukacji językowej cały czas rosną, a kadrze nauczycielskiej stawia się coraz wyższe wymagania.

Nadanie imienia Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 26/09/2017 - 13:35

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 25 września br. wzięła udział w uroczystości nadania imienia oraz nowego sztandaru Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Patronem placówki został patriota i bohater narodowy walczący zarówno w pierwszej, jak i drugiej Wojnie Światowej Wilhelm Orlik-Rückemann.

W poniedziałkowej uroczystości wziął udział również szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Wiceminister edukacji  została matką chrzestną przekazywanego sztandaru. Mszę świętą, podczas której poświęcono sztandar, celebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

– Misja Straży Granicznej ma niezwykłą wagę, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego. Patron Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Wilhelm Orlik–Rückemann był postacią niemal pomnikową. Był wielkim patriotą – powiedział szef MSWiA podczas dzisiejszej uroczystości.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że polska Straż Graniczna jest wszędzie tam, gdzie nasi partnerzy potrzebują pomocy. Wyraził swoją dumę z postawy funkcjonariuszy, którzy strzegą polskiej oraz zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Obecny na uroczystości wiceminister Jakub Skiba podkreślił, że to niezwykle istotne, że Straż Graniczna odwołuje się do tradycji polskiej przedwojennej formacji granicznej. Wiceszef MSWiA wspominał także postać Wilhelma Orlika-Rückemanna.

Wilhelm Orlik-Rückemann walczył zarówno w wojsku polskim, jak i KOP. Był jednym z głównych pionierów polskiej broni pancernej (w czasie wojny z Sowietami dowodził 1. Pułkiem Czołgów). W grudniu 1938 r. został zastępcą dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, a w  sierpniu 1939 r. jego dowódcą. Za swoją patriotyczną postawę był wielokrotnie odznaczany m.in.: Krzyżem  Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych – czterokrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Odznaką „Znak Pancerny” nr 243, Odznaką za Rany i Kontuzje, Krzyżem Oficerski Legii Honorowej (Francja).

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych otrzymał także nowy sztandar. Zgodnie z tradycją w jego drzewiec pamiątkowe gwoździe wbili m.in. Mariusz Błaszczak, Jakub Skiba oraz Andrew Orlik-Rückemann, wnuk patrona placówki w Lubaniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

70-lecie Zespołu Szkół w Strzegomiu – jubileusz z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pon., 25/09/2017 - 12:35

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w sobotę, 23 września br. wzięła udział w uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu połączonej z nadaniem szkole imienia Księcia Bolka II. W tym dniu szkoła otrzymała nowy sztandar.

W okolicznościom przemówieniu minister Anna Zalewska pogratulowała całej społeczności szkolnej tak znaczącego jubileuszu. Przypomniała również, że zmiany w oświacie dotyczą nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Technika to szczególne szkoły, które dają gwarancję przygotowania młodych ludzi do ich aktywnego udziału w rozwoju gospodarczym Polski – powiedziała szefowa MEN. – Mają to być szkoły nowoczesne, które nie tylko nauczą młodych ludzi niezbędnych kompetencji, ale również umiejętności brakujących na rynku pracy: współpracy, odpowiedzialności i rzetelności, cech poszukiwanych w każdym przedsiębiorstwie – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej powiedziała również, że jest mile zaskoczona decyzją młodych ludzi, że strzegomskie technikum będzie nosić imię historycznej postaci Księcia Bolka II – patrona, który każdego dnia będzie przypominał, że jesteśmy na ziemiach polskich.

– Polska szkoła będzie nowoczesna, ale również silnie zakorzeniona w przeszłości. Wiemy, że bez pamięci o przeszłości nie zbudujemy przyszłości – dodała szefowa MEN.
Na koniec swojego przemówienia minister edukacji życzyła wszystkim dobrej zabawy i co najmniej kolejnych 70 lat. Dokonała również odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia technikum oraz kamienia pamiątkowego z okazji 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu i I Zjazdu Absolwentów.

Po uroczystościach nadania imienia szkole odbyła się msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Adama Bałabucha. Po niej miała miejsce Akademia z okazji jubileuszu szkoły w Strzegomskim Centrum Kultury.

Zespół Szkół w Strzegomiu jest placówką publiczną w powiecie świdnickim w Gminie Strzegom. W skład zespołu wchodzą: technikum, dotychczasowe klasy zasadniczej szkoły zawodowej, branżowa szkoła I stopnia oraz szkoła policealna.

Obecnie w szkole uczy się 354 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik górnictwa odkrywkowego, technik ekonomista, technik handlowiec, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, stolarz, kamieniarz i ślusarz.

Fot. ZS Strzegom

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wizyta zastępcy ministra oświaty i nauki Ukrainy Romana Greba w MEN

MEN - aktualności - pt., 22/09/2017 - 09:57

W czwartek, 21 września br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć przyjął wiceministra oświaty i nauki Ukrainy Romana Greba. Spotkanie dotyczyło sytuacji oświaty mniejszości polskiej na Ukrainie w świetle przyjęcia 5 września przez Radę Najwyższą nowej ustawy o oświacie.

Wiceminister Roman Greba przybliżył zmiany wprowadzane w zakresie oświaty mniejszości narodowych na Ukrainie wraz z ich uzasadnieniem. Zadeklarował gotowość strony ukraińskiej do współpracy z partnerami zagranicznymi przy wdrażaniu tych zmian.

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć poinformował o monitorowaniu przez stronę polską prac nad projektem ustawy o oświacie. Projekt ustawy w obecnym brzmieniu zawiera niepokojące zapisy w zakresie nauczania w języku mniejszości narodowej. Zwrócił uwagę, że obecnie polskie szkoły na Ukrainie funkcjonują stabilnie, a ich uczniowie nie mają problemu z odpowiednią znajomością języka państwowego. Strona polska oczekuje utrzymania i rozwoju szkolnictwa mniejszości narodowej jako wyodrębnionej formy nauczania na każdym etapie edukacji.

Podczas spotkania poruszono także szereg kwestii dotyczących bieżącego funkcjonowania szkół polskich na Ukrainie: możliwości zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego, utrudnień biurokratyczno-finansowych dla kierowania nauczycieli z Polski, a także zapewnienia podręczników w języku polskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Edukacja historyczna – spotkanie szefowej MEN z członkami Fundacji From the Depths

MEN - aktualności - czw., 21/09/2017 - 16:25

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się w czwartek, 21 września br. z Jonnym Danielsem prezesem Fundacji From the Depths, która współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata.

W spotkaniu uczestniczyli również wiceminister edukacji Maciej Kopeć, a także amerykański aktor i producent telewizyjny Dean Cain oraz przedstawiciele Warsaw Institute.

Głównym tematem spotkania była edukacja historyczna. Minister Anna Zalewska mówiła m.in. o inicjatywach podejmowanych przez MEN na rzecz dialogu polsko-izraelskiego oraz nauczaniu historii.

– Istotne jest promowanie polskiej historii w świecie, opowiadanie o bohaterskich postawach i edukowanie młodzieży – wskazywała szefowa MEN.

Podkreślała również, że wdrażania obecnie reforma edukacji zakłada także wzmocnienie nauczania historii w szkołach. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o roli nowych mediów i sztuce filmowej w edukacji historycznej.

Fundacja From the Depths to organizacja non profit, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości pomiędzy Polakami i Żydami. Fundacja współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata, szczególnie z Europy Wschodniej. Założyciel i prezes Fundacji Jonny Daniels był inicjatorem oraz organizatorem obchodów 69. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

W kwietniu 2016 roku From the Depths ustanowiło odznaczenie im. Jana i Antoniny Żabińskich. Nagroda ta przyznawana jest Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej. Fundacja jest również partnerem Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, na rzecz którego świadczy bieżącą pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez IPN i MEN

MEN - aktualności - czw., 21/09/2017 - 14:38

Wczoraj, 20 września br. minister Anna Zalewska wzięła udział w finale ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych zorganizowanych wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

To efekt współpracy podjętej w ubiegłym roku przez obie instytucje.

Podczas uroczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy podsumowano projekt oraz wręczono jego uczestnikom certyfikaty.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła, że znajomość najnowszej historii Polski jest kluczowym elementem w przygotowywaniu młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

– W podstawie programowej podkreśliliśmy, że historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, a także formułowania oraz wypowiadania własnych opinii –  powiedziała minister Anna Zalewska. – Świętujemy powrót historii do szkół – podkreśliła szefowa MEN.

Przypomnijmy, że w szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowych zajęć historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne przedmioty z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona została z 2 godzin do 8.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że w szkołach potrzebni są nauczyciele, którzy swoją pasją będą zachęcali młodych ludzi do nauki historii i motywowali ich do pogłębiania wiedzy.

Szefowa MEN wskazała, że odpowiedzią na oczekiwania pedagogów chcących doskonalić swój warsztat i poznawać nowe metody pracy z uczniem, są szkolenia współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek dokonał podsumowania projektu i rocznej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przedstawił również plany dalszej współpracy w przyszłości. Prezes Jarosław Szarek podkreślał, że szkoła ma obowiązek wychowywania młodych ludzi w duchu patriotyzmu.

– W tych trudnych czasach, gdy rodzice nie mają czasu, szkoła ma ogromne zadanie współdziałania z rodziną, żeby wychować. Dobra szkoła musi wymagać – mówił szef IPN.

W finale Ogólnopolskiego projektu szkoleń uczestniczyli także: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, przedstawiciele IPN, a także dyrekcja, uczniowie i nauczyciele ZSO nr 1.

Celem pierwszego cyklu seminariów Między dwoma totalitaryzmami, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej, było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenia obejmowały sześć tematów dotyczących sytuacji Polski w latach 1937–1948.

Seminaria, prowadzone przez pracowników IPN oraz uznanych badaczy najnowszej historii Polski składały się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz części multimedialnej. Każdy uczestnik szkolenia mógł bezpłatnie korzystać z bazy materiałów źródłowych i historycznych opublikowanych na stronie Instytutu.

W szkoleniach zorganizowanych w roku szkolnym 2016/2017 wzięło udział 848 nauczycieli z całej Polski. W województwie kujawsko-pomorskim, w którego stolicy odbył się finał projektu, w seminariach uczestniczyło 91 osób.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sylwetkę Mariana Rejewskiego – absolwenta Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy (obecny Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1), który we współpracy z Henrykiem Zygalskimi Jerzym Różyckim złamał szyfr Enigmy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

 

Wizyta szefowej MEN w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nakle nad Notecią

MEN - aktualności - czw., 21/09/2017 - 14:30

Minister Anna Zalewska odwiedziła w środę, 20 września br. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle, który ucierpiał podczas sierpniowych nawałnic. Szefowa MEN spotkała się tam z przedszkolakami z okazji ich święta – Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

W czasie wizyty szefowa MEN podziękowała nauczycielom, rodzicom i samorządowcom za szybkie i skuteczne działania podjęte po nawałnicach. Dzięki ich wspólnym wysiłkom uczniowie mogli powrócić do szkoły i rozpocząć zajęcia lekcyjne.

– Jestem pod wrażeniem kompetencji samorządu i dyrektorów szkół, które ucierpiały i tego, jak poradzili sobie w tej sytuacji – powiedziała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że samorządy mogą ubiegać się o pieniądze z rezerwy 0,4 subwencji oświatowej na usuwanie szkód spowodowanych przez nawałnice. Środki z tej rezerwy będą przeznaczone na niezbędne remonty i naprawy w szkołach. Ponadto minister Anna Zalewska przypominała, że MEN przeznaczyło 5 mln zł na zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Usuwanie szkód w ZSP nr 3 w Nakle spowodowało tygodniowe opóźnienie w rozpoczęciu zajęć lekcyjnych. Jeszcze przed inauguracją roku szkolnego, na zaproszenie Prezydenta Kielc, 40 uczniów przebywało na koloniach w Kielcach. Podczas tygodniowego wypoczynku dzieci odbyły szereg wycieczek i zwiedzały zabytki Ziemi Świętokrzyskiej. Spotkały się także z Sekretarzem Stanu w MEN Marzeną Machałek. Ponadto na początku wrześnie grupa 34 uczniów z ZSP nr 3 przebywała na tygodniowym wypoczynku w Sosnowcu.

W wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych zostały zalane hole, sale lekcyjne i pomieszczenia piwniczne. Uszkodzeniu uległa także infrastruktura szkolna znajdująca się wokół budynku.

Obecnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nakle uczy się ponad 700 uczniów. W skład zespołu wchodzą: 3 oddziały przedszkolne, 18 klas szkoły podstawowej i 11 oddziałów gimnazjalnych.

Spotkanie szefowej MEN z przedszkolakami

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Minister Anna Zalewska spotkała się z dziećmi z Przedszkola nr 1, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Jest to pierwsza tego typu placówka w powiecie nakielskim. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, w których uczy się i bawi 74 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Minister Anna Zalewska złożyła życzenia przedszkolakom z okazji ich święta, aby czas spędzony w przedszkolu był dla nich pełen radości i zabawy.

20 września to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Został ustanowiony przez Sejm RP w 2013 r., by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka. W tym dniu dla wychowanków przedszkoli w całej Polsce są przygotowywane specjalne atrakcje i wydarzenia. W wielu placówkach odbywa się wtedy pasowanie na przedszkolaka nowo przyjętych podopiecznych. Dzieci uczestniczą także festynach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych przygotowanych z okazji ich święta.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 20/09/2017 - 16:32

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się we wtorek, 19 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Przedmiotem dwudniowych obrad Komisji była sytuacja mniejszości niemieckiej i romskiej z terenu województwa opolskiego oraz stan edukacji mniejszości narodowych i etnicznych.

W trakcie posiedzenia Komisji została przedstawiona Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zakresu i form realizacji przez szkoły i placówki  zapisów ustawowych związanych z umożliwianiem uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

W trakcie dyskusji wiceminister Maciej Kopeć zapewnił o pełnym wywiązywaniu się przez polski resort oświaty z postanowień prawa międzynarodowego w tym obszarze, w szczególności zapisów art. 14 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

Podczas wtorkowej wizyty w województwie opolskim, wiceminister edukacji uczestniczył również w konferencji pt. „Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej”, zorganizowanej przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślał, że MEN zależy na tym, aby nauka języków mniejszości była zorganizowana na wysokim poziomie. Omówił również przepisy zawarte w nowym, obowiązującym od 1 września br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W konferencji udział wzięli nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele mniejszości narodowych oraz władz samorządowych. Dyskutowano m.in. o kwestiach dotyczących organizacji nauczania języka mniejszości, w tym zasad organizacji oddziałów, tworzenia programów nauczania,  doboru podręczników i materiałów, które można wykorzystywać w nauce. Podczas konferencji zastanawiano się również, w jaki sposób uatrakcyjnić nauczanie języka mniejszości, aby  uczestniczyło w nim więcej uczniów także na wyższych etapach edukacji.

Życzenia z okazji Święta Przedszkolaka

MEN - aktualności - śr., 20/09/2017 - 08:00

Drogie Dzieci,

niech dzisiejsze Święto Przedszkolaka będzie pełne radości i zabawy.

Rozwijajcie swoje zainteresowania, uczcie się i z uśmiechem na twarzy poznawajcie otaczający Was świat.

Życzę, aby najbliższe miesiące spędzone w ukochanym przedszkolu były wspaniałą przygodą, a dla Waszych nauczycieli czasem  dydaktycznych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Spełnienia wszystkich marzeń!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Ogólnopolski finał wspólnego projektu MEN i IPN – zapowiedź

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 16:48

W środę, 20 września 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w gali finału ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

Wydarzenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy.

Uroczystość organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

W wydarzeniu udział weźmie także dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Program wizyty dostępny dla mediów:

13.00-13.10 – rozpoczęcie uroczystości oraz wystąpienie:

 • Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej
 • dr Jarosława Szarka Prezes IPN
 • Józefa Ramlau Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego
 • Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

13.40-13.50 – podsumowanie – ewaluacja bydgoskiego cyklu szkoleń – prezentacja multimedialna.

13.50-14.10 – uroczystość wręczenia certyfikatów. Występ chóru „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy.

14.20 – zakończenie uroczystości.

14.25 – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sylwetkę Mariana Rejewskiego – ucznia szkoły.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy. Udział mediów możliwy podczas całej uroczystości.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe