Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Zakończenie I etapu realizacji zadań w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – informacja MEN

MEN - aktualności - wt., 09/01/2018 - 16:22

W związku z zakończeniem I etapu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przypominamy o konieczności zwrotu niewykorzystanej część dotacji do 15 stycznia 2018 r.

Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, a także doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”/ M. P. poz. 1250).

Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić (zgodnie z porozumieniem) na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze  72 1010 1010 0031 0222 3000 0000/2017 (wraz z adnotacją – numer porozumienia: MEN/2017/DWK ... /2017).

Odsetki bankowe od przekazanej dotacji oraz odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie należy przekazać na konto 22 1010 1010 0031 0222 3100 0000 (wraz z adnotacją – numer porozumienia MEN/2017/DWK ... /2017).

Odsetki nalicza się począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

Świąteczne spotkanie kolędowe w Domu Arcybiskupów Warszawskich

MEN - aktualności - wt., 09/01/2018 - 15:00

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w poniedziałek, 8 stycznia br. w spotkaniu kolędowym z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych Archidiecezji Warszawskiej.

Gospodarzem spotkania w Domu Arcybiskupów Warszawskich był Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Wiceminister edukacji wyraziła podziękowanie dla pedagogów, którzy z pasją i poświęceniem wypełniają swoją nauczycielską misję, nie szczędząc wysiłku wkładanego w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Przypomniała o istotnych zadaniach szkoły, do których należy umacnianie wspólnoty w najbliższym środowisku, opartej na współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Życzyła wszystkim obecnym, aby Nowy Rok 2018 sprzyjał realizacji wszystkich szlachetnych planów i zamierzeń.

Podczas poniedziałkowego spotkania obecni byli również przedstawiciele Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rusza egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

MEN - aktualności - wt., 09/01/2018 - 13:57

Jutro, 10 stycznia 2018 r. uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę po 1 września 2012 r., absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny zawodowy przystąpią do kolejnej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin składa się z dwóch części – testu pisemnego, który trwa 60 minut (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa) oraz testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w sposób odpowiedni do zadania egzaminacyjnego (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

 • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji zgodnie z klasyfikacją zawodów oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. jest przeprowadzany wyłącznie dla uczniów i słuchaczy szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I/ semestrze I tej szkoły od 1 września 2017 r.

Dla wszystkich zdających część pisemna odbędzie się 11 stycznia, a w dniach 12 stycznia-17 lutego 2018 r. będzie miała miejsce część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Natomiast 10 stycznia odbędzie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach o modelu „d”.

Do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 175 000 osób w 196 kwalifikacjach (z tego ponad  23 000 osób w 189 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu). Do części praktycznej przystąpi ponad 223 000 uczniów i absolwentów w 215 kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Szczecinie – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 08/01/2018 - 16:45

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 8 stycznia br. wziął udział w uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podczas uroczystości w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wręczono 121 nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach w Szczecinie, a także Świnoujściu oraz w powiatach: choszczeńskim, goleniowskim, gryfickim, gryfińskim, kamieńskim, łobeskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim, stargardzkim.

Uroczystość uświetnił występ uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie, wspierany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Korytowie. Artyści przedstawili kilka utworów przygotowanych w ramach przedsięwzięcia „Korytowo na ludowo”, którego celem było przybliżenie uczniom polskich tradycji i folkloru oraz integracja wielopokoleniowa.

Gospodarzem wydarzenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Elektroniczne narzędzie do wyznaczania, najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu (zgodnie z art. 10 ust. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w 2018 r.

MEN - aktualności - pt., 05/01/2018 - 16:00

W pliku znajduje się arkusz z instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi aplikacji prosimy zapoznać się z instrukcją i następnie postępować zgodnie z opisem. Aplikacja działa od wersji Excela 2007

Uwaga:

 1. Aplikacja nie wyznacza gmin i powiatów graniczących. Aplikację stosuje się na drugim etapie wyznaczania najbliższej gminy i najbliższego powiatu, tj. w momencie gdy w wyniku wyznaczania odpowiednio najbliższej gminy i najbliższego powiatu wśród gmin i powiatów graniczących nie znaleziono gminy lub powiatu prowadzącego szkołę danego typu.
 2. Aplikacja została przygotowana z użyciem danych z SIO wg. stanu na dzień 30 września 2017 r.

Uwagi i pytania prosimy zgłaszać na adres: aplikacje.dotacje@men.gov.pl

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

MEN - aktualności - pt., 05/01/2018 - 10:52

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych.

– Przed nami ważne wyzwania związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski. Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym z priorytetowych działań rządu. Podstawą sukcesu gospodarczego naszego kraju będą bez wątpienia przedsiębiorstwa tworzące i wykorzystujące innowacje. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają z kolei popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Jesteśmy przekonani, że gwarancją tego rozwoju jest przede wszystkim inwestycja w najmłodsze pokolenie – czytamy w liście.

Premier RP i szefowa MEN zaprosili pracodawców do bliższej współpracy przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

– U progu rewolucji przemysłowej 4.0 wykorzystajmy nasz wspólny potencjał i zachęćmy młodzież do wyboru szkół zawodowych jako atrakcyjnej ścieżki kształcenia. Pokażmy, że technika i branżowe szkoły są nie tylko miejscem zdobycia dobrego zawodu oraz wykształcenia, ale także szansą na własny rozwój osobisty – napisali Premier Mateusz Morawiecki i minister Anna Zalewska.

W liście przypomniano też, że reforma edukacji w szkolnictwie zawodowym to wprowadzenie dwustopniowych branżowych szkół, a wkrótce przywrócenie pięcioletnich techników. Dodatkowo podkreślono, że podstawą funkcjonowania tych szkół ma być bliska współpraca z pracodawcami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

MEN - aktualności - pt., 05/01/2018 - 09:36

Minister Anna Zalewska w czwartek, 4 stycznia br. wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek.

– Chcemy korzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy gotowi wdrożyć każde rozwiązanie, które będzie zachęcać młodzież do nauki zawodu –powiedziała minister Anna Zalewska.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

– Uważamy, że nie będzie dobrego kształcenia zawodowego dopóki nie będziemy mówić jednym językiem i rozumieć własnych celów: dyrektorzy szkół, samorządowców oraz biznes – podkreśliła wiceminister edukacji Marzena Machałek, przewodnicząca Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że członkowie Rady to liderzy, którzy będą promować dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców.

– Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla Ministra Edukacji Narodowej. Będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce – wskazała wiceszefowa MEN.

Rada Dyrektorów będzie mogła zapraszać do udziału w jej pracach w charakterze doradców – ekspertów i specjalistów z rynku. Rada ma podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.

Członkami Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych zostali:

 • Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Przewodnicząca Rady;
 • Urszula Martynowicz – dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Wiceprzewodnicząca Rady;
 • Małgorzata Banasik-Rusak – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,
 • Lucyna Brodziak – dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy,
 • Piotr Cymanowski – dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
 • Marian Deręgowski – dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
 • Elżbieta Galus – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie,
 • Teresa Horst – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
 • Ewa Kaliszuk – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie,
 • Sławomir Kasprzak – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie,
 • Ryszard Kaźmierczak – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi,
 • Marian Klimczak – dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
 • Marek Kolarski – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,
 • Stefania Kramarzewska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie,
 • Tomasz Lampkowski – dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie,
 • ks. Zenon Latawiec – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
 • Bronisława Jolanta Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
 • Dorota Makara – dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
 • Krzysztof Maliszewski – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Planistycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu,
 • Janusz Matuszewski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu,
 • Jacek Misiuk – dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie,
 • Elżbieta Moskal – dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
 • Tadeusz Najdora – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Leszek Naumowicz – dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,
 • Jan Orłowski – dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
 • Maria Peć – zastępca dyrektora w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie,
 • Jacek Pietroszek – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,
 • Ryszard Pyssa – dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
 • Marian Ramut – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu,
 • Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku,
 • Józef Sokolik – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Joanna Sokół – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,
 • Adam Tomaszewski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,
 • Wiesława Topolnicka-Krępuła – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie,
 • Elżbieta Urbańska-Golec – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu,
 • Urszula Więcek – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie Koźlu,
 • Maria Witomska-Rynkowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie,
 • Ireneusz Wiśniewski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Roman Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy,
 • Lucyna Wojnowska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,
 • Renata Wypasek – dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku,
 • Zbigniew Zalas – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25,
 • Sławomir Zieliński – zastępca dyrektora w Zespole Szkół Nr 34 im. Mieszka I w Warszawie,
 • Joanna Żebrowska – drektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach.

Marsz Żywych 2018 – ruszył nabór uczestników

MEN - aktualności - wt., 02/01/2018 - 15:37

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Marszu Żywych 2018”. Serdecznie zachęcamy szkoły zainteresowane udziałem swoich uczniów – termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 stycznia 2018 r.

Aby zgłosić udział swojej szkoły należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: marsz.zywych@men.gov.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu danej grupy do udziału w „Marszu Żywych 2018” (wraz z szczegółowymi informacjami oraz programem wizyty) zostanie przesłana do jej opiekuna (na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym) – w terminie do 26 stycznia 2018 r. Przypominamy o obowiązku posiadania przez uczestników Marszu ważnych legitymacji szkolnych.

Szkołom zakwalifikowanym do udziału w wydarzeniu proponujemy także wizytę w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w okresie od 12 lutego do 31 marca 2018 r. Szkoły nie ponoszą kosztów biletu do Muzeum, jedynie dojazdu uczniów do i z Muzeum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca również nauczycieli i uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych do pogłębiania wiedzy historycznej w tym zakresie przez korzystanie z oferty edukacyjnej Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.muzeumulmow.pl.

Tegoroczny „Marsz Żywych” odbędzie się 12 kwietnia br. Przewiduje się, że weźmie w nim udział ok. 11 tysięcy osób z ponad 40 krajów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów.

Szczegółowych informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej – Koordynator programu „Marsz Żywych”, tel. 22 34 74 312, e-mail: marsz.zywych@men.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia nadesłane po 14 stycznia 2018 r. lub te, które nie zawierają pełnych danych i informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, nie będą rozpatrywane.

Projekt „Marsz Żywych 2018” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Dzięki uczestnictwu w Marszu młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów, spotykają się również z polskimi rówieśnikami oraz polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski. Druga cześć wydarzenia realizowana jest w Izraelu. Po raz pierwszy Marsz Żywych zorganizowano w 1988 roku.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

„Nauczyciel – Innowator” – nagrodzeni w konkursie MEN

MEN - aktualności - pt., 29/12/2017 - 16:22

Wybraliśmy najlepszych nauczycieli – laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Nauczyciel-Innowator”. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w lutym.

Wyróżnieni w konkursie to ci przedstawiciele kadry pedagogicznej, którzy przygotowali najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Lista nagrodzonych:

         Województwo            Imię i nazwisko laureata                          Nazwa szkoły

Dolnośląskie Katarzyna Zaradna  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielenicach Kujawsko-pomorskie Grażyna Jaźwińska  Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Śniadeckiego w Żninie Lubelskie Aleksandra Luchowska-Bartnik  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama  Mickiewicza w Zamościu Lubuskie Ewa Elżbieta Bernatowicz-Biłko Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie Łódzkie Katarzyna Kasprzyk Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Małopolskie Joanna Przybyłowska Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie Mazowieckie Adrianna Niesłuchowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Opolskie Agnieszka Kret Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie Podkarpackie Ewelina Sowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie Podlaskie Magdalena Gorzęba Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy Pomorskie Renata Krzemińska Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej Śląskie Katarzyna Krywult Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Bestwinie Świętokrzyskie Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce Warmińsko-Mazurskie Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie Wielkopolskie Marta Ratajczyk Szkoła Podstawowa w Rososzycy Zachodniopomorskie Agnieszka Włodarczyk Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

Konkurs został ogłoszony 29 listopada br. Uczestniczyć w nim mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Laureaci konkursu z poszczególnych województw otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdanie nagród i wręczenie tytułów nastąpi w lutym 2018 r. podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

Nowe akty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. – informacja MEN

MEN - aktualności - pt., 29/12/2017 - 13:56

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oświatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy wprowadzone w nowelizacjach rozporządzeń MEN. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Z pierwszym dniem nowego roku wejdą w życie zmienione rozporządzenia resortu edukacji dotyczące następujących kwestii:

 • Zmiany w egzaminie potwierdzającym klasyfikacje w zawodzie

Ujednolicone zostały niektóre przepisy dotyczące szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie. Uczniowie, słuchacze i absolwenci zarówno ci, którzy rozpoczęli naukę przed 2017 r., jak i po 2017 r., będą zdawali egzaminy na tych samych zasadach. Doprecyzowano przepisy dotyczące danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych, uregulowano kwestie składania deklaracji. Inne zmiany mają charakter porządkowy.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. (Dz.U. 2017, poz. 2416).

 • Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Wprowadziliśmy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dwa nowe zawody: monter stolarni budowlanej i technik informatyk. Zmiany w tym rozporządzeniu mają też charakter porządkujący. Ujednolicono nazewnictwo i uporządkowano numerację w tabelach dotyczących klasyfikacji.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U. 2017, poz. 2356).

 • Dotacja celowa za zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie określa tryb i sposób rozliczania dotacji. Dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz.U. 2017, poz. 2425).

 • Sposób podziału subwencji oświatowej w 2018 r.

Rozporządzenie zawiera szereg zmian w sposobie naliczania subwencji na rok 2018. Najważniejsze rozwiązania w rozporządzeniu to m.in.: doprecyzowanie sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji. Doprecyzowano niektóre wagi, inne zostały zmienione. Dodana została nowa waga „za zdany egzamin” dla uczniów w liceum dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Najważniejsze z nich to:

 • podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.,
 • planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,
 • zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmieniono zakres naliczania subwencji na uczniów tzw. małych szkół. Została zwiększona wartość wagi dla uczniów małych szkół z 0,18 na 0,2 (z 1 052 zł do 1 169 zł).

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. (Dz.U. 2017, poz. 2395).

 • Inne formy wychowania przedszkolnego (rodzaje, warunki tworzenia, sposób ich działania)

Lokal żłobka lub klubu dziecięcego będzie się mógł mieścić w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się inna forma wychowania przedszkolnego. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymagania zostają bez zmian. Co oznacza, że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal innej formy wychowania przedszkolnego, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Zmiany w rozporządzeniu mają charakter porządkujący. Zapisy należało dostosować do nowego stanu prawnego, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie przepis (art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) mówiący o tym, że formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami także w przypadku, gdy znajdują się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa. Głównym celem zmian jest zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz.U. 2017, poz. 2446).

 • Wymagania przeciwpożarowe dla oddziałów przedszkolnych

Lokal żłobka lub klubu dziecięcego będzie mógł się mieścić się w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się lokal oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej lub lokal przedszkola utworzonego w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymagania pozostają bez zmian. Oznacza to, że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal oddziału przedszkolnego lub przedszkola regulowanego tym rozporządzeniem, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Zmiany w rozporządzeniu mają charakter porządkujący. Przepisy zostały dostosowane do  nowego stanu prawnego, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie przepis (art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), zgodnie z którym formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami, także w przypadku, gdy znajdują się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. (Dz.U. 2017, poz. 2445).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 – weryfikacja zadań rzeczowych

MEN - aktualności - pt., 22/12/2017 - 13:28

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem platformy ePUAP zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia br. nr DWST-WSST.356.2889.2017.MN. , wraz z objaśnieniami źródeł danych.

W tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://strefasio.men.gov.pl/), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone następujące dokumenty:

 1. wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.,
 2. zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) z wyłączeniem liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych), ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r.
 3. objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów/wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST,
 4. informacje kontaktowe do sekretariatów departamentów merytorycznych MEN.

W przypadku dokonania korekt w liczbie uczniów (wychowanków, osób korzystających) szkół i placówek oświatowych ujętych w wykazach w poszczególnych pozycjach (wagach algorytmu), a także liczby etatów nauczycieli należy przekazać właściwemu kuratorowi oświaty pełną bazę danych SIO z naniesionymi korektami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r.

Zweryfikowane dokumenty należy przekazać do MEN, poprzez platformę ePUAP, wyłącznie w sytuacji:

 • konieczności dopisania szkół (placówek) pominiętych na wykazie,
 • wykreślenia z wykazu tych szkół, które nie powinny być subwencjonowane (w szczególności dotyczy to szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek, które nie będą dotowane w 2018 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego).

Bożonarodzeniowe życzenia Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pt., 22/12/2017 - 10:36

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę całemu środowisku polskiej oświaty dużo zdrowia, wiele radości i pomyślności. Niech ten najpiękniejszy czas w roku upłynie w dobrej, serdecznej atmosferze w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzę Państwu również zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Aby Nowy Rok 2018 obfitował w wiele szczęśliwych chwil oraz pozwolił na spełnienie marzeń.

Świąteczny czas to także doskonała okazja, aby przekazać podziękowania za całoroczny trud i poświęcenie. Dziękuję, że każdego dnia są Państwo blisko swoich podopiecznych pomagając im zrozumieć otaczający ich świat.

Najserdeczniejsze życzenia kieruję również do kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów – przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju. Niech nadchodzące Święta i Nowy Rok upłyną w spokoju, ciepłej i serdecznej atmosferze, a radość i nadzieja towarzyszą Państwu każdego dnia.

Zdrowych i spokojnych Świąt!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

MEN - aktualności - pt., 22/12/2017 - 09:37

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od pracy dla nauczycieli, ani dniami ich urlopu wypoczynkowego (urlop przysługuje nauczycielom w okresie ferii letnich i zimowych). W trakcie przerwy – w dni robocze – nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły (w ramach realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy wynikającego z przepisów Kodeksu pracy). Dyrektor decyduje zatem o zaplanowaniu zadań dla nauczycieli w trakcie przerwy świątecznej. Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych.

Natomiast dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Marsz Żywych 2018 – informacja o naborze uczestników

MEN - aktualności - czw., 21/12/2017 - 15:00

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nabór uczestników „Marszu Żywych 2018” będzie przeprowadzony w dniach 2-14 stycznia 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.men.gov.pl. Już dziś serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Szkołom zakwalifikowanym do udziału w Marszu proponujemy wizytę w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w okresie od 12 lutego do 31 marca 2018 r. Szkoły nie ponoszą kosztów biletu do Muzeum, jedynie dojazdu uczniów do i z Muzeum.

Przyszłoroczny Marsz Żywych odbędzie się w czwartek, 12 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz program wizyty zostaną przekazanie zakwalifikowanym szkołom w terminie do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej – Koordynator Programu „Marsz Żywych”, telefon: (22) 3474 312.

Wyjaśnienia MEN w sprawie organizacji jasełek w szkołach i placówkach oświatowych

MEN - aktualności - czw., 21/12/2017 - 14:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej reaguje na każde sygnały ze strony zaniepokojonych rodziców i opiekunów dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W każdej takiej sytuacji staramy się indywidualnie zapoznać się ze stanem faktycznym spraw zgłaszanych do MEN. Pragnę dodać, że do dyspozycji rodziców i opiekunów są również kuratorzy oświaty w każdym województwie.

Jednocześnie warto zauważyć, że:

Preambuła ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe wskazuje, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Ponadto podstawa programowa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) ) wskazuje, że kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Podstawa programowa wskazuje również, że działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Warszawa, 19 grudnia 2017 r.

Polska i Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja w Warszawie z udziałem ekspertów MEN

MEN - aktualności - czw., 21/12/2017 - 09:34

Funkcjonowanie Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w projekcie Eurodoradztwo oraz przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w projekcie Europass, jak również system uznawania kwalifikacji zawodowych w UE oraz potwierdzanie efektów uczenia się w systemie oświaty – to główne tematy konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji, która odbyła się 20 grudnia br. w Warszawie, uczestnicy mieli okazję uzyskać informację na temat działań Punktu Koordynacyjnego do spraw Polskiej Ramy Kwalifikacji i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, funkcjonującego w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym także utworzonej strony internetowej punktu http://prk.men.gov.pl. Ważnym aspektem wydarzenia była możliwość nawiązania współpracy między osobami i instytucjami, dla których zagadnienia związane z ramami kwalifikacji są istotne.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele kuratoriów oświaty, wojewódzkich urzędów pracy, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ministerstw.

Wieloletnia praca ekspertów pozwoliła na opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – jednego z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia ona również porównywanie ich ze sobą oraz odnoszenie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Polska Rama Kwalifikacji, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk uniwersalnych (pierwszego stopnia), również charakterystyk poziomów PRK drugiego stopnia.

Minister Edukacji Narodowej jest ministrem koordynatorem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zaś na mocy uchwały nr 1/2016 Międzyresortowego Zespołu ds. uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, od dnia 1 października 2016 r., pełni funkcję Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Oznacza to, że koordynuje i nadzoruje on cały obszar zmian związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W MEN systemem kwalifikacji zajmuje się Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Zintegrowany System Kwalifikacji funkcjonuje w Polsce od prawie dwóch lat. Jest on narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, a jego cel to zwiększenie jej dostępności oraz wyższa jakość kwalifikacji możliwych do uzyskania w Polsce. Przez przypisanie kwalifikacjom objętym ZSK poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) możliwe będzie wzajemne odniesienie się tych kwalifikacji do siebie oraz do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na wprowadzenie ZSK czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Zintegrowany System Kwalifikacji to nowe możliwości dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie.

W systemie tym ważne są konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym, a także społecznym. Łatwiej będzie wybrać odpowiedni kurs czy szkolenie, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, potwierdzić dyplomem to, czego nauczyliśmy się w trakcie kariery zawodowej. Jednocześnie dzięki ZSK pracodawcy uzyskują nie tylko nowe narzędzia oceny kandydatów na pracowników i planowania zarządzania zespołem, ale również konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018 ogłoszony

MEN - aktualności - śr., 20/12/2017 - 16:10

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na dofinansowanie zadań.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia on podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego w danej szkole.

Informacje odnośnie naboru na realizację zadań w ramach „Programu SKS” w 2018 r.:

– Kwota w naborze na 2018 rok wynosi 54 525 000 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
– Minister sportu wyłoni 16 wojewódzkich operatorów programu i jednego operatora krajowego.
– Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r.
– Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2018 r.
– Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło 289904 uczestników, 12738 nauczycieli z 9732 szkół.

Celem programu jest:

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zapraszamy do składania wniosków.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Betlejemskie Światło Pokoju w MEN

MEN - aktualności - wt., 19/12/2017 - 16:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyjęła od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

Podczas uroczystości w gmachu MEN, która odbyła się 19 grudnia br. obecni byli pozostali członkowie kierownictwa ministerstwa oraz pracownicy resortu.

Szefowa MEN dziękując harcerzom podkreśliła, że przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju związane jest z chrześcijaństwem, ale także symbolizuje wzajemną przyjaźń i życzliwość między wszystkimi ludźmi.

– Mam nadzieję, że Betlejemskie Światło Pokoju trafi do każdej szkoły i placówki oświatowej – zarówno w kraju, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Dziękujemy harcerzom za ich braterską pomoc i gotowość do czynienia dobra każdego dnia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej, miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej każdego roku uczestniczy w tej akcji.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów, a jego przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ruszyła rejestracja na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

MEN - aktualności - wt., 19/12/2017 - 15:40

Inspirująco, merytorycznie i energicznie ‒ tak zapowiada się atmosfera podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+, najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego. Już 12 stycznia 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piąta edycja tego wydarzenia.

Tego dnia zostanie przeprowadzonych 16 sesji tematycznych, które poprowadzą eksperci z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Uczestnicy spotkania poznają ofertę Programu, zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, realizacji projektów oraz ich rozliczania. Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego po raz pierwszy odbędą się także Targi Dobrych Praktyk, które będą doskonałą okazją by poznać interesujące projekty zrealizowane przez beneficjentów oraz wymienić się doświadczeniami.

Na wszystkie sesje obowiązuje rejestracja. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/ogolnopolski-dzien-informacyjny-2018/

Rejestracja będzie trwać do wyczerpania limitu miejsc. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu na miejsce wydarzenia.

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

MEN - aktualności - wt., 19/12/2017 - 15:17

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875), poniżej zamieszczona została aplikacja do rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa za rok 2017.

Wzór rozliczenia wersja 1.xls

Uwaga!
Do rozliczenia dotacji za rok 2017 zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) stosować się będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875).

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe