Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkoła podstawowa

AWARIA LINII TELEFONICZNEJ

Centralna Komisja Egzaminacyjna - czw., 11/12/2014 - 15:54

Uprzejmie informujemy, że ze względu na awarię telefonii stacjonarnej, nie będzie możliwości

Read More...

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 09/12/2014 - 13:40

Strona w budowie

 

Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język polski (poziom podstawowy arkusze z diagnozy

Read More...

Próbny sprawdzian

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 09/12/2014 - 11:26

Strona w budowie

Część 1. Język polski i matematyka

Cześć 2. Język obcy nowożytny

 

 

Read More...

Dzień wolny 10 listopada 2014 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna - sob., 08/11/2014 - 10:40

Informuje, że 10 listopada br. (poniedziałek) Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie nieczynna (w myśl art. 130 § 2 K.p. za święto przypadające w sobotę 1

Read More...

Kandydat na opiekuna nie zapłaci za zaświadczenie o niekaralności

Nowe prawo oświatowe - śr., 05/11/2014 - 08:53

Zmiana obejmie wolontariuszy - zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby te muszą przedstawiać taką informację organizatorowi wypoczynku. Obecnie koszt jej wydania wynosi 50 zł.

"Dyrektor Szkoły" radzi, jak zorganizować wolontariat w szkole>>

Szkolenia egzaminatorów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna - śr., 05/11/2014 - 08:09

Informujemy, że zapisy na szkolenie dla egzaminatorów z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o

Read More...

Przykładowe arkusze

Centralna Komisja Egzaminacyjna - pon., 03/11/2014 - 09:30

A.33 ‎Obsługa podróżnych w portach i terminalach (część pisemna część praktyczna)‎
A.54 ‎Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (część pisemna

Read More...

MF: państwo nie dopłaci do nauczycielskich wynagrodzeń

Nowe prawo oświatowe - pon., 20/10/2014 - 15:11

To samorząd powinien płacić za zatrudnianie pedagogów
W wersji projektu noweli: ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, przekazanej do uzgodnień międzyresortowych, znalazł się zapis uchylający art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom średnich wynagrodzeń może odbywać się wyłącznie ze środków własnych jednostki samorządu.

Kongres Edukacja i Rozwój także dla samorządowców>>

Celem zmiany było umożliwienie wypłat dodatkowych środków dla nauczycieli ze środków unijnych, jednak resort finansów uznał, że zmiana idzie za daleko. W opinii do projektu wskazał, że zmiana da jednostkom samorządu terytorialnego podstawę prawną do wystąpienia z roszczeniami o zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych. Dlatego też - nowela nie uchyli przepisu - a doprecyzuje, że dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli będą mogły pochodzić ze środków UE.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>

Resort finansów na straży Karty Nauczyciela
To nie jedyna zmiana dotycząca pieniędzy na nauczycielskie wynagrodzenia, której żądał resort finansów.
Jednym z założeń projektu jest zmiana zasad organizowania zajęć finansowanych przez UE. Po nowelizacji z nauczycielem chcącym prowadzić takie lekcje nie będzie trzeba zawierać dodatkowej umowy. Ustawa doprecyzuje, że zajęcia dodatkowe nie będą wliczane do pensum, a stawka będzie równa tej, którą nauczyciel otrzymuje za godziny ponadwymiarowe.

Zajęcia finansowane przez UE będą płatne jak godziny ponadwymiarowe>>

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", to resort finansów nalegał, by wynagrodzenia nauczycieli za tego rodzaju zajęcia nie były wliczane do średniej i nie miały wpływu na obowiązek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, czyli tzw. czternastki.
– Okazuje się, że już nawet minister finansów jest strażnikiem Karty nauczyciela. Nikt nie chce zmieniać tych przepisów – komentuje w "DGP" Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Według niego dzielenie tych pieniędzy w odrębnym trybie wciąż będzie przysparzało więcej problemów niż korzyści.

Źródło: serwis Prawo Oświatowe/ABC, "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 20 października 2014 r.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie może być ustalane dowolnie>>

 

Wolontariusz na koloniach dostanie zaświadczenie o niekaralności za darmo

Nowe prawo oświatowe - pt., 10/10/2014 - 21:34

W piątek za uchwaleniem poselskiego projektu zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym głosowało 439 posłów, czterech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Od końca maja po zmianie ustawy o oświacie kandydaci na wychowawcę lub kierownika kolonii, obozu lub innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży muszą przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z KRK o niekaralności. Zwolnieni z takiego obowiązku są tylko ci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
Czytaj: Przestępstwo na szkodę małoletniego wykluczy z pracy na koloniach>>>

Wnioskodawcy - posłowie PO - przekonywali, że najczęściej młode osoby, które są wolontariuszami np. na obozach harcerskich powinny być zwolnione z opłat za uzyskanie zaświadczenia z KRK.

Według danych Związku Harcerstwa Polskiego takich wolontariuszy na obozach ZHP jest rocznie ok. 6,5 tys., a jak szacują wnioskodawcy projektu łącznie w skali kraju dotyczy to ok. 26 tys. osób. "Maksymalne zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w związku z projektowaną regulacją może wynieść około 520-780 tys. zł" - ocenili wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.(PAP)

Informatory

Centralna Komisja Egzaminacyjna - pt., 10/10/2014 - 14:21

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr

Read More...

Informatory

Centralna Komisja Egzaminacyjna - pt., 10/10/2014 - 14:20

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr

Read More...

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkoła podstawowa