Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Prawo

Kongres 590 w Rzeszowie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - pt., 17/11/2017 - 15:07

Perspektywy, współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – szanse i możliwości – to główne zagadnienia panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyła Marzena Machałek , wiceminister edukacji w ramach Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa.

Minister Marzena Machałek była gościem pierwszego dnia Kongresu, który odbył się 16 listopada br.

W dyskusji wzięli udział również pracodawcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – współorganizatora panelu – oraz ministerstwa edukacji zajmujący się kształceniem zawodowym.

Pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Wielu z nich wskazuje, że sytuacja ta wynika z niedostosowania kształcenia zawodowego do współczesnych wyzwań gospodarki. Jakie są obecne potrzeby edukacji zawodowej i rynku pracy? Jakich kompetencji poszukują przedsiębiorcy? Czy edukacja jest w stanie nadążyć za zmianami na tym rynku? O tych, kwestiach rozmawiali uczestnicy panelu.

Jednym z tematów spotkania była promocja najlepszych rozwiązań kształcenia zawodowego w Polsce poprzez europejskie zawody EuroSkilis. Rozmowy dotyczyły również również o tym jak staże i zawodowe praktyki zagraniczne, również te odbywające się w ramach programu Erasmus+, pomagają w budowaniu partnerstw międzynarodowych w zakresie kształcenia.

Druga edycja Kongresu 590 kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Bierze w nim udział około 3 tys. uczestników, przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Tegoroczny program złożony jest z siedmiu bloków tematycznych. Zagadnienia Kongresu 590 zostały dobrane w taki sposób, aby wspólnie porozmawiać i zastanowić się nad przyszłością polskiej gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, która podejmuje działania na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Kongresie: www.kongres590.pl.

Departament Informacji Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej – zapowiedź konferencji wojewódzkich

MEN - aktualności - pt., 17/11/2017 - 12:01

Kuratorzy Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizują konferencje dotyczące upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresatami konferencji są dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczyciele odpowiedzialni za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program każdej z konferencji obejmuje:

 • Istotę edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
 • Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dyskusję.
 • Prezentację dobrej praktyki z terenu województwa z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań przedszkola, szkoły czy placówki z udziałem uczniów.

Pierwsza z konferencji odbędzie się już 20 listopada w Szczecinie, kolejna 22 listopada w Olsztynie. Informacje o konferencjach w poszczególnych województwach dostępne są na stronach internatowych kuratoriów oświaty.

Województwo dolnośląskie

Województwo kujawsko–pomorskie

Województwo lubelskie

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

Województwo małopolskie

Województwo mazowieckie

Województwo opolskie

Województwo podkarpackie

Województwo podlaskie

Województwo pomorskie

Województwo śląskie

Województwo świętokrzyskie

Województwo warmińsko–mazurskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/11/2017 - 14:27

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, rola dyrektora szkoły w obliczu zmian w ustroju oświatowym oraz wdrażanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – to jedne z tematów II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Kołobrzegu.

W spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych, kadry kierowniczej oświaty oraz dyrektorami szkół uczestniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia przybliżył planowane zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Wskazał również, że konieczne jest również wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie doradztwa metodycznego, tak aby było ono wsparciem dla nauczyciela. Powiedział również, że kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone w oparciu o szkoły wyższe.

– Jesteśmy w wyjątkowym momencie, w którym obok reformy edukacji wprowadzane będą zmiany na poziomie szkolnictwa wyższego. Widać też ogromną mobilizację po stronie samorządów, aby wprowadzać w sposób uporządkowany zmiany w oświacie – wskazał wiceminister edukacji.

Celem dwudniowego kongresu w Kołobrzegu jest poszerzenie wiedzy na temat bieżących i przyszłych zmian w edukacji jak i wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska oświatowego na Pomorzu Zachodnim. Do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, instytucji pośredniczących finansowanie edukacji oraz jednostek zrzeszających przedsiębiorców.

Uczestnicy dwudniowego spotkania rozmawiać będą również o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zmianach w systemie kształcenia zawodowego, finansowaniu szkolnictwa niepublicznego oraz wsparciu uczniów zdolnych.

Organizatorem kongresu jest Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź – udział Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w MEN w Kongresie 590

MEN - aktualności - czw., 16/11/2017 - 13:44

16 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego – G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa

Wiceminister Marzena Machałek w czwartek 16 listopada br. weźmie udział w Kongresie 590.

O godz. 17.15 odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem pani minister Marzeny Machałek dotyczący szkolnictwa zawodowego pt. „Perspektywy współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami – szanse i możliwości”, (sala H, II piętro).

W spotkaniu wezmą udział również pracodawcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – współorganizatora panelu – oraz ministerstwa edukacji zajmujący się kształceniem zawodowym.

Pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Wielu z nich wskazuje, że sytuacja ta wynika z niedostosowania kształcenia zawodowego do współczesnych wyzwań gospodarki. Jakie są obecne potrzeby edukacji zawodowej i rynku pracy? Jakich kompetencji poszukują przedsiębiorcy? Czy edukacja jest w stanie nadążyć za zmianami na tym rynku? O tych, kwestiach będą rozmawiać uczestnicy panelu.

Jednym z tematów spotkania będzie promocja najlepszych rozwiązań kształcenia zawodowego w Polsce poprzez europejskie zawody EuroSkilis. Porozmawiamy również o tym jak staże i zawodowe praktyki zagraniczne, również te odbywające się w ramach programu Erasmus+, pomagają w budowaniu partnerstw międzynarodowych w zakresie kształcenia.

Druga edycja Kongresu 590 kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Weźmie w nim udział około 3 tys. uczestników, przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Tegoroczny program złożony jest z siedmiu bloków tematycznych. Zagadnienia Kongresu 590 zostały dobrane w taki sposób, aby wspólnie porozmawiać i zastanowić się nad przyszłością polskiej gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, która podejmuje działania na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Kongresie: www.kongres590.pl.

Przewidziany udział mediów w całym spotkaniu.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, email: biuro.prasowe@men.gov.pl.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej z wizytą w Kanadzie

MEN - aktualności - śr., 15/11/2017 - 09:27

W dniach 15-18 listopada br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie przebywała z wizytą w Kanadzie na zaproszenie kanadyjskiej Polonii.

Minister spotka się tam z organizacjami polonijnymi, nauczycielami, uczniami ze szkół polonijnych, polskiego przedszkola. W planie wizyty Szefowej MEN są również spotkania z władzami oświatowymi na poziomie prowincji i lokalnym poświęcone w szczególności rozwojowi szkolnictwa polskiego.

Minister edukacji w Edmonton spotka się z organizacjami i nauczycielami polonijnymi. W Austin O’Brien High School odwiedzi uczniów, którzy uczą się języka polskiego, jak również polskie przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki Niepokalanej Maryi. Przewidziane jest również spotkanie z uczniami i dyrekcją polskiej szkoły dwujęzycznej Św. Jana Pawła II.

Rozmowy z Polonią będą kontynuowane w prowincji Ontario, gdzie planowana jest m.in. wizyta w polskich szkołach (szkoła społeczna w Mississauga oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny w Toronto), a także spotkanie ze środowiskiem polonijnym. Minister Anna Zalewska odwiedzi również pensjonariuszy w polskim domu seniora Copernicus w Toronto.

Przewidziane jest także spotkanie z Minister Edukacji prowincji Ontario w Toronto Mitzie Hunter oraz dyrekcją Dufferin-Peel Catholic District School Board.

Ważnym punktem programu minister Anny Zalewskiej będzie udział w uroczystościach 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Szczegółowych informacji o wizycie udziela:
Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Praca 4.0 – konferencja z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - wt., 14/11/2017 - 21:52

W poniedziałek, 13 listopada br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym kształcenia zawodowego podczas konferencji „Praca 4.0” zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Celem dyskusji pn.”Reforma kształcenia zawodowego – Ustawa Nauka 2.0 – Kształcenie zawodowe na poziomie średnim i wyższym – Kompetencje Przemysłu 4.0” z udziałem szefowej MEN oraz pracodawców była diagnoza kluczowych działań niezbędnych dla rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

Szefowa MEN podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że konieczne było szybkie wprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Pomimo poprawy wskaźników gospodarczych w kraju i najniższego od 26 lat bezrobocia ogólnego, absolwenci dotychczasowych szkół kształcących w zawodach znajdowali się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – wskazywała minister Anna Zalewska. – Zasadnicza szkoła zawodowa nie spełniała swojej funkcji, a ponadto cieszyła się słabnącym z roku na rok zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum. Chcemy to zmienić – dodała.

Szefowa MEN powiedziała, że od 1 września br. uruchomiona została nowa dwustopniowa branżowa szkoła, która zapewnia pełną drożność kształcenia ogólnego i zawodowego. Umożliwia ona również uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zdanie egzaminu dojrzałości i ewentualne kontynuowanie nauki na studiach.
Minister Anna Zalewska podkreślała również, że obecnie głównym celem działań podejmowanych przez ministerstwo w zakresie szkolnictwa zawodowego jest ścisła współpraca z pracodawcami.

– W każdym tygodniu, jeśli nie w każdym dniu, spotykamy się z pracodawcami, prowadzimy rozmowy, korespondujemy i za każdym razem słyszymy wołanie o pomoc w pozyskaniu pracowników – mówiła minister Anna Zalewska.

Podczas panelu dyskutowano także o tworzeniu systemu współpracy firm z instytucjami edukacyjnymi oraz dualnym systemie szkolnictwa zawodowego. W trakcie dyskusji zaprezentowano również doświadczenia firm niemieckich i szwajcarskich, których system dualnego kształcenia oraz angażowanie się firm w praktyczne kształcenie osób młodych ma wieloletnią tradycję.

Punktem wyjścia do trwałego zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania są organizowane przez MEN seminaria branżowe, zmierzające do wypracowania rozwiązań systemowych, które realnie dopasują szkolnictwo zawodowe do potrzeb gospodarki.

Przypomnijmy, cykl 12 seminariów dla przedstawicieli 25 branż jest okazją do omówienia perspektyw rozwoju danej branży w Polsce oraz tego, w jaki sposób edukacja zawodowa może sprostować wyzwaniom stojącym przed tą branżą w kontekście przygotowania kadr.

Konferencję „Praca 4.0” skierowano do osób zarządzających firmami, działami HR, odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe oraz rekrutację. Podczas tegorocznej edycji konferencji tematem przewodnim był dialog z parterami i instytucjami publicznymi oraz wyzwania związane ze współpracą, a także relacjami B2B.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Monitorowanie w roku szkolnym 2017/2018

MEN - aktualności - pon., 13/11/2017 - 14:06

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam arkusze.

Szkoła w pierwszym roku wdrożonej reformy – dane z Systemu Informacji Oświatowej

MEN - aktualności - pon., 13/11/2017 - 13:14

Rok szkolny 2017/2018 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli.

– Nasze plany i prognozy się sprawdziły. Mamy wiarygodne dane od dyrektorów szkół. To jedyne rzetelne informacje dotyczące różnych aspektów systemu oświaty. Wynika z nich jasno, że wzrosła liczba etatów i nauczycieli w polskich szkołach – powiedziała Minister Edukacji Narodowej podczas konferencji.

Minister Anna Zalewska przedstawiała w poniedziałek dane z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Nauczyciele

O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. To o 17 768 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11 760 i wynosi obecnie 578 444. Liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach i placówkach. W przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycieli wynosi 84 324, tj. o 4 652 etatów więcej niż w ubiegłym roku. W szkołach i placówkach zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 7 107 etatów i wynosi aktualnie 494 119.

Z danych SIO wynika również, że o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich 595 201,7, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017.

Największy wzrost etatów o 3,4 proc. odnotowano w województwie mazowieckim (o 2 905,8). Na Mazowszu mamy ogółem 88 738,4 etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W województwie małopolskim nastąpił wzrost o 2,6 proc., zachodniopomorskim – o 2,5 proc., śląskim – o 2,1 proc., zaś w pozostałych województwach odsetek ten wyniósł od 1,9 proc. do 0,9 proc. (województwo opolskie). Dane te pokazują, że w żadnym z 16 województw nie zmniejszyła się liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Porównując wzrost etatów w największych miastach naszego kraju, okazuje się, że najwięcej jest ich w Opolu – wzrost o 6,3 proc. (154,5), następnie w Warszawie – o 4,8 proc. (1 344,9), Olsztynie – o 3,9 proc. (111,2), Lublinie – o 3,0 proc. (188,4). W pozostałych stolicach wzrost ten jest na poziomie od 2,5 proc. do 0,8 proc.

Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,10 proc. nauczycieli (6 564). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,2 p. proc. W roku szkolnym 2016/2017 na emeryturę odeszło 0,88 proc. nauczycieli (5 128). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,44 proc. (2 629) nauczycieli. W ubiegłym roku było to 0,37 proc. (2 173). Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,83 proc., a w roku szkolnym 2017/2018 – 0,96 proc. Pokazuje to, że reforma oświaty nie spowodowała istotnego zwiększenia liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

Przedszkola

W roku szkolnym 2017/2018 jest 1 359 830 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 60 692 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosła również liczba przedszkoli do 12 113. Mamy ich więcej o 351 niż w roku szkolnym 2016/2017. Ogółem wszystkich placówek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego) jest w tym roku szkolnym 21 940.

O 3,52 p. proc wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 84,60%. O 6,4 p. proc. wzrósł odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym, wynosząc ogółem 73,6% wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,1 p. proc. więcej w placówkach (ogółem 86,6 proc.), zaś 5-latków więcej o 2,6 p. proc., co oznacza ich odsetek na poziomie 93,3 p. proc. W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 91,24 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,24 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 75,41 proc. dzieci i jest to więcej o 3,83 p. proc. niż rok wcześniej.

6-latki w I klasach szkół podstawowych

Rodzice 94,6 proc. 6-latków zdecydowali, że ich dzieci będą się nadal uczyły w przedszkolu. Tylko 5,4 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Populacja dzieci 6-letnich według danych GUS wynosi 396 766, z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się jedynie 21 495 uczniów.

Gimnazja

Prawie 100 proc. budynków gimnazjów zostało przekształconych w inne typy szkół, do nich włączonych lub funkcjonuje jeszcze w systemie oświaty (99,3 proc). W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 7 630 gimnazjów. W roku szkolnym 2017/2018 jest 1 930 gimnazjów, z czego 915 samodzielnych, a 1 015 w zespołach. Ponadto mamy 5 645 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa II i III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.

W prawie oświatowym przewidziano kilka rozwiązań wygaszania gimnazjów. Samorządy mogą przekształcić je w inny typ szkoły lub włączyć do innego typu szkoły. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 129) określa szczegółowe warunki i terminy przekształceń. Ostatecznie, ten typ szkoły wygaśnie w roku 2019.

Szkoły ogółem

W roku szkolnym 2017/2018 w Polsce do 25 967 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 886 189 uczniów i słuchaczy.

Do 14 375 szkół podstawowych chodzi 2 657 929 uczniów:

 • do 1 930 gimnazjów711 394 dzieci (klasa II, III),
 • do 3 674 liceów ogólnokształcących – 617 039 uczniów,
 • do zasadniczej szkoły zawodowej – 101 594 uczniów (klasa II,III),
 • do 1 505 branżowych szkół I stopnia – 54 231 uczniów.
 • w 1890 technikach uczy się 503 154 uczniów.

Dodatkowo mamy 2 084 szkół policealnych, do których uczęszcza 230 322 słuchaczy. Natomiast do 509 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10 526 słuchaczy.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach. Jest to najbardziej wiarygodne źródło danych o oświacie, gdyż dane do systemu przekazują bezpośrednio dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce. Więcej informacji o SIO na www.sio.men.gov.pl.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Promujemy szacunek dla flagi RP i hymnu narodowego

MEN - aktualności - sob., 11/11/2017 - 00:03

Zachęcamy do zapoznania się z miniprzewodnikiem przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Święta Niepodległości. Zawiera on najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć np. każdy polski kibic.

W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

W przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada miniprzewodnik promujący szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP był rozdawany kibicom przed meczem Polska – Urugwaj. Najważniejsze wskazówki zaczerpnięte z publikacji zostały wyświetlone ponad 50-tysięcznej publiczności na telebimach Stadionu PGE Narodowy.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na stronie www.mswia.gov.pl

Miniprzewodnik MSWiA – wersja do czytania w formie elektronicznej [2.93 MB]

Mniprzewodnik MSWiA – wersja do druku [2.96 MB]. Wybierz format A3 lub A4. Po wydruku przytnij górną i dolną krawędź. Złóż zewnętrzne strony do środka.

Uwaga media: briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pt., 10/11/2017 - 14:50

W poniedziałek, 13 listopada br., o godz. 11.00 w gmachu MEN (ul. Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Tematem briefingu będzie prezentacja danych z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018. Minister Anna Zalewska przedstawi szczegółowe informacje zebrane w bazie SIO dotyczące między innymi liczby nauczycieli, uczniów, szkół i przedszkoli w obecnym roku szkolnym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

MEN - aktualności - czw., 09/11/2017 - 23:27

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. eksperci Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

– Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W części poradnika poświęconej edukacji pracownicy kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenie obowiązku szkolnego.

Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa „Za Życiem”. Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Szczególny nacisk kładzie się w nim na zwiększenie efektywności oraz dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolejne seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - śr., 08/11/2017 - 22:22

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie odbyło się czwarte z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do dyskusji na temat zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej.

Gościem seminarium była Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za udział w spotkaniu i zaprosiła ich do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego.

– Chcemy pokazać pracodawcom, że warto współpracować ze szkołami. Liczymy na to, że aktywnie włączą się oni w zmienianie szkolnictwa zawodowego. Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych fachowców – podkreślała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji mówiła również o tym, jak ważnym ogniwem w systemie edukacji zawodowej są właśnie pracodawcy, którzy wspólnie ze szkołą mogą kształtować umiejętności praktyczne uczniów związane z danym zawodem. Wiceminister edukacji zachęciła uczestników seminarium do dyskusji o zmianach w edukacji zawodowej, aby była ona spójna z rozwijającą się gospodarką kraju.

Podczas pierwszego dnia seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzili uczestników w tematykę warsztatów branżowych, które odbyły się 7 listopada br., a także omówili najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podkreślili też znaczenie podstawy programowej, która określa obowiązkowy zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych dla poszczególnych zawodów.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej. Podczas warsztatów rozmawiano o zawodach kształconych w systemie szkolnym. Dyskutowano o tym czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz jakie umiejętności kształtować i jak je sprawdzać na egzaminie zawodowym, aby ułatwić absolwentowi szkoły rozwój zawodowy oraz wejście na rynek pracy.

Propozycje zmian w zapisach zadań zawodowych, a także zakładanych efektów kształcenia uczniów w branżowej szkole I stopnia, w technikum lub w szkole policealnej zostaną wykorzystane do dalszych prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl spotkań organizowany jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w kolejnych seminariach.

Główne korzyści dla pracodawców z udziału w seminariach branżowych to przede wszystkim:

• realny wpływ na zmiany w szkolnictwie zawodowym,
• poznanie potencjału szkolnictwa zawodowego, które kształci kadry na potrzeby danej branży,
• poznanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy ze szkołami,
• identyfikacja nowych zawodów i kwalifikacji, do których mógłby przygotowywać system szkolnictwa zawodowego,
• uzyskanie informacji o funduszach europejskich, z jakich mogą korzystać pracodawcy współpracujący ze szkołami,
• usprawnienie procesu doskonalenia pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją nowych kadr.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie MEN.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ambasador RFN w Ministerstwie Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - śr., 08/11/2017 - 16:36

Na prośbę strony niemieckiej Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej przyjęła dziś Rolfa Nikela Ambasadora RFN w Polsce.

Wysoko oceniając dotychczasową współpracę z polskim resortem edukacji narodowej Ambasador RFN w Polsce w szczególności poruszył kwestię funkcjonowania Fundacji Krzyżowa i wchodzącego w jej skład Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Obie strony podkreśliły znaczący dorobek Fundacji, dla której szczególne znaczenie miała polsko-niemiecka Msza Pojednania w Krzyżowej w roku 1989. Zgodzono się, że w Krzyżowej tkwi wielki potencjał, który powinien nadal sprzyjać polsko-niemieckiej współpracy, w tym w szczególności spotkaniom młodych Polaków i Niemców.

Minister Anna Zalewska zaprosiła Ambasadora do wspólnego udziału w organizowanej 20 listopada br. w Krzyżowej prezentacji 2 tomu podręcznika pn. „Europa. Nasza historia”, który powstał w ramach polsko-niemieckiego projektu. W wydarzeniu tym, obok Britty Ernst Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia, weźmie również udział młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy. Młodzi przedstawiciele tych krajów realizują w Krzyżowej projekt wymiany szkolnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” – wspólna akcja Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Policji

MEN - aktualności - śr., 08/11/2017 - 16:12

We wtorek, 7 listopada br. Mazowiecki Kurator Oświaty i I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podpisali deklarację współpracy w realizacji kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Tego dnia odbyła się również konferencja inaugurująca projekt.

Głównym celem akcji jest dostarczenie praktycznej, aktualnej i specjalistycznej wiedzy, która ułatwi szkołom wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów wychowawczo-profilaktycznych. Projekt będzie prowadzony w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Działania informacyjno-edukacyjne dla środowiska szkolnego realizowane są m.in. przez: organizację konferencji regionalnych, międzyszkolnych debat powiatowych, spotkań z radami pedagogicznymi i rodzicami, a także podejmowanie interaktywnych działań profilaktycznych (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe itp.).

Inicjatywa skierowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży: klas VII szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach kampanii w szkołach zostaną przeprowadzone badania w obszarze zagrożeń środkami odurzającymi. Opracowane wyniki będą wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych.

Kolejne konferencje regionalne poświęcone profilaktyce uzależnień substancjami psychoaktywnymi zaplanowano kolejno: w Płocku (8 listopada), Ciechanowie (16 listopada), Siedlcach (23 listopada) oraz Ostrołęce (29 listopada).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szybki i bezpieczny internet w szkołach –wyrównywanie szans edukacyjnych

MEN - aktualności - wt., 07/11/2017 - 21:51

Do 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), dzięki czemu uzyskają one dostęp do bezpłatnego internetu o przepustowości minimum 100/100 Mb/s oraz możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Podczas wtorkowej konferencji w NASK zaprezentowano narzędzia cyfrowej edukacji, które będą wykorzystywane w OSE. W spotkaniu wzięła udział Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK oraz Rafał Lew-Starowicz zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Przedstawiciel ministerstwa edukacji podkreślił, że MEN w nowym prawie oświatowym kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Dyrektor Rafał Lew-Starowicz zaznaczył też, że szkoły uzyskają pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości OSE. Istotne jest tu również szkolenie nauczycieli, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz, jak dodał, kadra pedagogiczna w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe.

Do tej pory zasoby internetowe w większości szkół były wykorzystywane w niewielkim stopniu. W zakresie przeprowadzonych przez NASK PIB ogólnopolskich badań „Nastolatki 3.0” (w roku szkolnym 2015/2016) zapytano uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak często nauczyciele wykorzystują internet podczas lekcji. Odpowiedź, która pada najczęściej, to: „nigdy”. Prawie 61 proc. udziela takiej odpowiedzi w odniesieniu do lekcji fizyki oraz chemii, na lekcjach matematyki odsetek ten wynosi prawie 60 proc., na biologii – 55,8 proc., zaś na WOS – 57,3 proc. Częściej z internetu korzystają nauczyciele języków obcych i języka polskiego. Blisko 28 proc. uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a prawie 35 proc. na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, że na zajęciach z informatyki nauczyciel nigdy nie wykorzystał technologii czy zasobów internetowych (ponad 25 proc.).

Wśród szkół objętych pilotażem były szkoły z województwa podlaskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach i Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim. Uczniowie z tych szkół w trakcie konferencji prasowej wzięli udział w zajęciach on-line prowadzonych przez Annę Borkowską z NASK. Lekcja poświęcona była bezpiecznemu i świadomemu korzystaniu z sieci. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poruszenia w rozmowie z uczniami tematu odpowiedzialności za kształtowanie wspólnego, internetowego środowiska.

Podczas wtorkowej konferencji z uczestnikami połączył się również nauczyciel informatyki Maciej Matusik z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (woj. podkarpackie), który prowadził zajęcia w swojej klasie. Szkoła w Ropczycach jest jednym z najaktywniejszych uczestników kursów e-learningowych dostępnych w ramach IT Szkoły NASK.

O swoich doświadczeniach związanych z wykorzystywaniem zasobów on-line do uzupełniania edukacji szkolnej mówił Maciej Matusik, koordynator programu IT Szkoła w szkole w Ropczycach i jego uczennica Aldona Wiktor, która była laureatką konkursu Grand IT Test, organizowanego przez IT Szkołę NASK w roku szkolnym 2016/2017. Warto zaznaczyć, że dostęp do tych materiałów może mieć każdy – bezpłatnie. Aby skorzystać z zasobów IT Szkoły wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej.

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Połączenie szkół w ramach OSE będzie następowało stopniowo. W 2018 podłączonych zostanie 1,5 tys. placówek, w 2019 – 12,7 tys., a w 2020 – do 19,5 tys. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa, przy czym podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Konferencja z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - wt., 07/11/2017 - 10:12

Jutro, we wtorek, 7 listopada br. o godz. 10.00 Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w konferencji poświęconej rozwojowi sieci komputerowej dla polskich szkół w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego NASK, ul. Kolska 12, Warszawa.

W konferencji wezmą udział również: Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NASK oraz eksperci MEN i NASK.

Podczas spotkania przeprowadzone zostaną zajęcia on-line ze szkołami uczestniczącymi w pilotażowym etapie programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zaprezentowane będą również informacje dotyczące bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych on-line w ramach IT Szkoły NASK.

Eksperci NASK pokażą także najważniejsze aspekty bezpiecznych zachowań w internecie oraz najczęściej odnotowywane obecnie zagrożenia dla najmłodszych użytkowników.

Udział mediów przewidziany w całym spotkaniu.

 Szczegółowych informacji udzielają:

 • Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy MEN – tel. 783 920 628
 • Karol Manys Rzecznik Prasowy MC – tel. 694 444 486

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski

MEN - aktualności - wt., 07/11/2017 - 09:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV ogólnopolskim konkursie recytatorskim pn.: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

Udział w konkursie jest wyrazem pamięci o ofiarach zamordowanych w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Nagrodą główną dla wszystkich finalistów – uczestników gali finałowej oraz ich opiekunów będzie edukacyjny wyjazd do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” w terminie 18-21 maja 2018r.

Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

Zgłoszenia należy przesłać na adresy e-mail koordynatorów eliminacji wojewódzkich do 2 marca 2018 r.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszenia

Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pt., 03/11/2017 - 16:37

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie, w Sangate Hotel, odbędzie się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaprosiliśmy przedstawicieli następujących branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Będzie to czwarte z cyklu 12 spotkań, których celem jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców poszczególnych branż. W dwóch poprzednich seminariach brali udział m.in. przedstawiciele transportu kolejowego, drogowego, fryzjerstwa i krawiectwa.

W każdym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, resortów związanych z daną branżą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program spotkania dostępny jest tu

Harmonogram spotkań można znaleźć tu.

Główne tematy

Podczas seminariów eksperci dyskutują o najważniejszych aspektach kształcenia zawodowego. Rozmowy dotyczą m.in. tego w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi i jak należy weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów. Ważnym elementem spotkań jest również omówienie głównych problemów dotyczących danej branży i jej potrzeb. Podczas tych dyskusji najcenniejszy jest właśnie głos pracodawców.

Fachowi pracownicy dla nowoczesnej gospodarki

Kształcenie zawodowe obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Oczekiwania wobec jakości wykształcenia pracowników stale rosną i dotyczą wszystkich sektorów. Działania, których celem jest rozwój umiejętności potrzebnych na rynku pracy (w ramach szkolnictwa zawodowego) odgrywają istotną rolę w przyjętej przez rząd Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dynamiczny rozwój przemysłu związany z „czwartą rewolucją przemysłową” wymaga odpowiednio przygotowanej kadry wykorzystującej nowoczesne technologie.

W nowym modelu kształcenia zawodowego główny nacisk położony jest na wzmocnienie współpracy z pracodawcami. Celem planowanych zmian ma być ścisłe współdziałanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcami, realizowane zarówno na poziomie centralnym – w ramach polityki oświatowej państwa, jak i na poziomie lokalnym, przy wykorzystaniu bezpośredniej współpracy pracodawców ze szkołami.

Cele seminariów branżowych

Głównym założeniem organizowanych spotkań w kształtowaniu polityki oświatowej państwa jest m.in.:
• upowszechnianie informacji o wprowadzanych i planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym,
• budowanie sieci współpracy podmiotów kluczowych dla kształcenia zawodowego i systemu kwalifikacji,
• zdiagnozowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół kształcących w zawodach,
• pozyskanie partnerów do trwałej współpracy w zakresie aktualizowania podstaw programowych kształcenia w zawodach,
• zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu,
• doskonalenie modelu finansowania szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych zawodów,
• doskonalenie modelu zewnętrznych egzaminów zawodowych w kierunku zwiększenia ich efektywności i rozpoznawalności na rynku pracy.

Główne korzyści dla pracodawców z udziału w seminariach branżowych to przede wszystkim:

• realny wpływ na zmiany w szkolnictwie zawodowym,
• poznanie potencjału szkolnictwa zawodowego, które kształci kadry na potrzeby danej branży,
• poznanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy ze szkołami,
• identyfikacja nowych zawodów i kwalifikacji, do których mógłby przygotowywać system szkolnictwa zawodowego,
• uzyskanie informacji o funduszach europejskich, z jakich mogą korzystać pracodawcy współpracujący ze szkołami,
• usprawnienie procesu doskonalenia pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją nowych kadr.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Europejski Tydzień Edukacji Globalnej – 18-26 listopada

MEN - aktualności - pt., 03/11/2017 - 12:35

Minister Edukacji Narodowej zachęca do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 18-26 listopada, będzie przebiegała pod hasłem Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!

W ramach obchodzonego już po raz 19. Tygodnia Edukacji Globalnej instytucje publiczne i prywatne mogą organizować spotkania dyskusyjne, akcje społeczne, gry terenowe, warsztaty, wykłady, wystawy, happeningi, pokazy filmów czy koncerty.

Tydzień Edukacji Globalnej jest okazją dla szkół, nauczycieli i przedstawicieli środowiska oświatowego do przekazania treści edukacji globalnej zawartych w podstawie programowej. To doskonała możliwość do zorganizowania ciekawych imprez szkolnych i włączenia uczniów w sprawy zrównoważonego rozwoju.

Głównym organizatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Grupa Zagranica. Więcej informacji na stronie http://teg.edu.pl/.

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Edukacji Globalnej!

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Prawo