Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Życzenia z okazji Święta Przedszkolaka

MEN - aktualności - śr., 20/09/2017 - 08:00

Drogie Dzieci,

niech dzisiejsze Święto Przedszkolaka będzie pełne radości i zabawy.

Rozwijajcie swoje zainteresowania, uczcie się i z uśmiechem na twarzy poznawajcie otaczający Was świat.

Życzę, aby najbliższe miesiące spędzone w ukochanym przedszkolu były wspaniałą przygodą, a dla Waszych nauczycieli czasem  dydaktycznych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Spełnienia wszystkich marzeń!

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Ogólnopolski finał wspólnego projektu MEN i IPN – zapowiedź

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 16:48

W środę, 20 września 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w gali finału ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

Wydarzenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy.

Uroczystość organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

W wydarzeniu udział weźmie także dr Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Program wizyty dostępny dla mediów:

13.00-13.10 – rozpoczęcie uroczystości oraz wystąpienie:

 • Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej
 • dr Jarosława Szarka Prezes IPN
 • Józefa Ramlau Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego
 • Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

13.40-13.50 – podsumowanie – ewaluacja bydgoskiego cyklu szkoleń – prezentacja multimedialna.

13.50-14.10 – uroczystość wręczenia certyfikatów. Występ chóru „Primo” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy.

14.20 – zakończenie uroczystości.

14.25 – uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sylwetkę Mariana Rejewskiego – ucznia szkoły.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy. Udział mediów możliwy podczas całej uroczystości.

Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Salony Maturzystów

Belferblog - wt., 19/09/2017 - 15:47
Na Salonie Maturzystów w Łodzi nie ma już wolnych miejsc. Można będzie wprawdzie wejść i pospacerować między stoiskami różnych uczelni, ale na spotkania z przedstawicielami OKE nie ma co liczyć. Wszystkie miejsca dawno temu zostały zarezerwowane. Uczniowie masowo chcą spotkać … Czytaj dalej →

Edukacja zdrowotna w szkołach i placówkach – spotkanie z szefową MEN

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 13:50

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś, 19 września br., z prof. Piotrem Hoffmanem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Posłem na Sejm RP Grzegorzem Raczakiem, kardiologiem, współautorem podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Głównym tematem wtorkowej rozmowy w MEN było bezpieczeństwo uczniów w szkole. Omawiano również działania szkół w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Przypomnijmy, że kwestie dotyczące udzielania pierwszej pomocy zostały wyraźnie podkreślone w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Wskazaliśmy w niej, że nauka pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Dodatkowo podkreśliliśmy, że już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia, m.in.: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy oraz podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.

W warunkach i sposobach realizacji przedmiotu wskazane zostało także, aby podczas zajęć związanych z rozwijaniem umiejętności dotyczących podstaw pierwszej pomocy zwracano szczególną uwagę na zdobywanie wiedzy praktycznej. Chodzi tu szczególnie o rozpoznawanie niebezpieczeństw i właściwe reagowanie na nie. Istotne jest również kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który rozpoczyna zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie do niej przygotowany już w najmłodszych klasach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy na spotkanie międzysieciowe!

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 19/09/2017 - 13:00

W terminie 2–4 października 2017 r. odbędzie się międzysieciowe spotkanie uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji”. Celem spotkania będzie przybliżenie zmian zachodzących w systemie edukacji dotyczących diagnozy funkcjonalnej i programów wychowawczo-profilaktycznych.

Odznaczenia im. Antoniny oraz Jana Żabińskich – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 19/09/2017 - 11:29

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj, 18 września br. wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczenia im. Antoniny i Jana Żabińskich dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej. Od dwóch lat to szczególne wyróżnienie przyznaje organizacja From The Depths.

Odznaczenia wręczane są tym Polakom, którzy ze względów formalnych nigdy nie otrzymali ich od Instytutu Yad Vashem.

W tym roku wyróżniono siostry franciszkanki z klasztoru Maryi, które na czele z ówczesną matką przełożoną Matyldą Getter uratowały około 300 Żydów. Liczba ocalonych przez siostry stale wzrasta, gdyż nadal zgłaszają się osoby uratowane lub ich rodziny. Z listy ponad stu sióstr zaangażowanych w ratowanie Żydów tylko kilka zostało odznaczonych medalem Yad Vashem, reszta z nich nigdy nie została uhonorowana.

Podczas uroczystości wyróżniono również Natalię Jakoniuk wraz z rodziną oraz brytyjskiego posła Daniela Kawczyńskiego wraz z rodziną. Odebrał on nagrodę w imieniu brata swojego dziadka Jana Kawczyńskiego, zamordowanego wraz z żoną i córką za ukrywanie Żydów podczas wojny. W ubiegłym roku nagrodę otrzymali Ryszard Żabiński, rodzina Skoczylasów oraz Natalia Borkiewicz.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że dzięki odznaczeniom im. Antoniny i Jana Żabińskich możemy oddać nagrodzonym należą im wdzięczność oraz szerzyć informacje o heroicznej postawie Polaków w czasie II Wojny Światowej. Przypominano, że podczas wojny Polska była jedynym krajem europejskim, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci.

Warto podkreślić, że o postawie Polaków ratujących Żydów uczniowie będą mogli dowiedzieć się na lekcjach historii. Informacje na ten temat zawarto zarówno w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, jak i w projekcie podstawy dla nowego liceum i technikum.

Poniedziałkowa uroczystość odbyła się na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie Jan Żabiński wraz żoną Antoniną w latach 1943-1945 ukrywali i uratowali ponad 300 Żydów z warszawskiego getta.

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, delegacje z Wielkiej Brytanii, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Obecni byli również odznaczeni tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

From the Depths to organizacja non profit, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości między Polakami i Żydami. Fundacja współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata, szczególnie z Europy Wschodniej.

Fot.Michał Józefaciuk / Senat RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Nowa Ukraińska Szkoła 2”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 18/09/2017 - 13:57

Od podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2” rozpoczęło się dziś seminarium szkoleniowe w Sulejówku. Umowę podpisała Barbara Rudzińska-Mękal – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Roman Shyyan – Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego. W dniach 18–23 września autorzy Modelowego Ramowego Programu Oświatowego i Wzorcowego Programu Nauczania dla klas 1–4 szkoły początkowej będą wypracowywać nowe materiały dla Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.

Informacja o kształceniu obywateli polskich przybywających z zagranicy

MEN - aktualności - pon., 18/09/2017 - 10:20

Warunki podejmowania nauki przez uczniów – obywateli polskich przybywających z zagranicy są określone przepisami:

– art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1655/1) – w odniesieniu do przedszkoli oraz szkół działających w nowym ustroju szkolnym

oraz

– art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1634/1) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji. Wyjątek stanowią szkoły policealne, gdzie warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych.

Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów będących obywatelami polskimi oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są organizowane przez 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne mogą tworzyć oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy. Wprowadzenie tej formy organizacyjnej ma na celu wspomóc efektywność kształcenia osób, które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty.

Środki potrzebne na wdrożenie opisanych wyżej rozwiązań znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Przewidziano ułatwienia dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy przybyli
z zagranicy i  przystępują do egzaminów zewnętrznych.

Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów.

Od roku szkolnego 2018/19 ułatwienia te będą obowiązywały także w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

Przydatne materiały dotyczące wspierania uczniów przybywających z zagranicy są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4365-wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (http://powroty.otwartaszkola.pl/) .

 

Unieważnienie konkursu „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”

MEN - aktualności - pon., 18/09/2017 - 09:52

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Na podstawie art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”.

Komunikat o unieważnieniu konkursu umieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne.

Wolontariusz Roku contra Nauczyciel Roku

Belferblog - ndz., 17/09/2017 - 16:16
Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się ze współorganizowania konkursu Nauczyciel Roku, a w zamian ogłosiło własny konkurs. Właśnie ruszyła pierwsza edycja (info tutaj). Nauczyciel Roku ma tradycję 16-letnią. Organizuje go Głos Nauczycielski, pismo ZNP (info tutaj). Do tej pory związkowi udawało … Czytaj dalej →

Rocznica agresji ZSRR na Polskę

Ośrodek Rozwoju Edukacji - ndz., 17/09/2017 - 08:24

17 września 1939 roku o godzinie czwartej rano, bez wypowiedzenia wojny, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji, wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski. Wypełniły tym samym tajny pakt Ribbentrop–Mołotow, na mocy którego Polska miała zostać podzielona między ZSRR a III Rzeszę.  Wschodnich rubieży Rzeczypospolitej broniły szczupłe siły Korpusu Ochrony Pogranicza, które uległy jednak lepiej uzbrojonemu i liczniejszemu wrogowi.

Prawda o 500 plus dla nauczycieli

Belferblog - pt., 15/09/2017 - 18:26
Najnowszy numer „Głosu Nauczycielskiego” został poświęcony całej prawdzie o dodatku 500 plus dla belfrów (zob. okładkę). Teoretycznie będzie on dla wszystkich, a praktycznie dla nikogo, chyba że zostaną spełnione pewne warunki. Na razie jest jak zwykle. Ludzie dowiedzieli się z … Czytaj dalej →

Zaproszenie na briefing prasowy

MEN - aktualności - pt., 15/09/2017 - 15:22

W poniedziałek, 18 września 2017 r., Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w konferencji „Kształcenie zawodowe w kontekście Industry 4.0”, która odbędzie się w ramach II Festiwalu Nauki.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, przy współpracy z Polską Agencją Kosmiczną. Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

O godz. 11.45 w sali G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbędzie się briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Temat briefingu: Kształcenie profesjonalnych kadr dla nowoczesnej gospodarki.

W spotkaniu udział weźmie także Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Program wizyty dostępny dla mediów:

11.45 – 12.05 – briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego oraz Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty

12.30 – 14.30 – konferencja „Kształcenie zawodowe w kontekście Industry 4.0” (sala kongresowa)

 • Nowa rewolucja przemysłowa – INDUSTRY 4.0 – Marek Darecki, Prezes Pratt&Whitney Rzeszów
 • Nowe programy nauczania i możliwości ich modyfikacji w ramach współpracy z gospodarką – Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
 • Kompetencje miękkie w ramach INDUSTRY 4.0 – Anna Filipow, Kontekst HR
 • Panel dyskusyjny
 • Podsumowanie konferencji. Zakończenie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.
Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Dodatkowych informacji udzielają:

Justyna Sadlak, Biuro prasowe MEN, kom. 667 633 553

Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego, tel. 17 867-12-52

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki otwartego konkursu ofert zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - pt., 15/09/2017 - 13:48

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 15/09/2017 - 12:55

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do kasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku.

Kryterium dochodowe w stypendium szkolnym

MEN - aktualności - pt., 15/09/2017 - 11:36

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (zwane też „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2017 r. wynosi – 514 zł.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ww. ustawy, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj.:

 • stypendium szkolnego;
 • zasiłku szkolnego
 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego jak wyżej nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) tzw. 500+, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –

 • za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2)   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –

 • za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1)   przychodu;

2)   kosztów uzyskania przychodu;

3)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4)   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach;

5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6)   należnego podatku;

7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości (w 2017 r.) – 288 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1)   kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2)   kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

Terroryści w szkole

Belferblog - czw., 14/09/2017 - 18:20
Dzieci przechodzą obowiązkowe szkolenie, jak powinny zachować się podczas ataku terrorystycznego. Jeśli znajdują się w sali lekcyjnej, powinny koniecznie opuścić rolety. Niestety, w wielu pomieszczeniach czegoś takiego nie ma. W moim liceum rolet nie ma w pokoju nauczycielskim. Nie ma … Czytaj dalej →

Kongres Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 14/09/2017 - 16:00

Jak zwiększyć innowacyjność gospodarki? Jak budować połączenia między biznesem a sektorem naukowym? Jak dopasować edukację do potrzeb rynku pracy? Między innymi nad tymi kwestiami debatowali uczestnicy Kongresu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

MEN - aktualności - czw., 14/09/2017 - 15:04

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do kasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku.

Materiały edukacyjne są przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu i komunikowaniu się i/lub komunikowani, w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM).

Materiały są dostępne w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefasio.men.gov.pl/login.

Po zalogowaniu się do SIO należy wybrać zakładkę „Adaptacje” i zaakceptować regulamin.

Materiały można filtrować wg klasy, rodzaju, słów kluczowych czy też przedmiotu.

Udostępnienie materiałów edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania nauczycieli, uczniów i  rodziców. To kolejne rozwiązanie MEN, które ułatwia dostęp do edukacji uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do korzystania!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 14/09/2017 - 13:01

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowymz udziałem Minister Anny Zalewskiej.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent