Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Bezsens podstawy programowej

Belferblog - 50 minut 14 sekund temu
Nauczanie w Polsce polega na wbijaniu uczniom do głów jak największej porcji informacji. Uczniowie kują na potęgę. Żadna reforma tego nie zmieniła. Lektura podstaw programowych opublikowanych niedawno przez MEN upewnia, że w tej dziedzinie pójdziemy tą samą drogą. Treści programowe … Czytaj dalej →

Wizyta wiceminister edukacji w Kijowie

MEN - aktualności - pt., 09/12/2016 - 16:21

– Cieszymy się, że możemy współpracować z Ukrainą, która jest naszym ważnym partnerem i sąsiadem – powiedziała w Kijowie wiceminister edukacji.

Wczoraj Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN przebywała z wizytą w stolicy Ukrainy. Spotkała się tam z Lilią Hrynewycz Ministrem Oświaty i Nauki Ukrainy oraz wiceministrem Pavlo Khobzeyem.

Wizyta wiceminister edukacji w Kijowie związana była z konferencją podsumowującą projekty zrealizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowane przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekty te polegały na udzieleniu wsparcia eksperckiego w związku z reformami oświatowymi na Ukrainie.

W swoim przemówieniu, wiceminister Marzenna Drab podkreśliła, że potwierdzeniem tego, że współpraca polsko-ukraińska rozwija się w dobrym kierunku jest m.in. uruchomienie w tym roku Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Z kolei przedstawiciele strony ukraińskiej dziękowali Polsce za nasz wkład w reformowaniu systemu oświaty.

Wiceminister Marzenna Drab podkreśliła również, że bardzo ważnym aspektem dotychczasowej współpracy obu krajów w dziedzinie edukacji jest kierowanie wsparcia dla projektów młodzieżowych.

– Uruchomienie systemowego wsparcia dla współpracy młodego pokolenia Polaków i Ukraińców sprzyjać będzie poznawaniu kultury i historii obu narodów oraz rozwojowi dobrego sąsiedztwa – powiedziała Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas czwartkowej wizyty w Kijowie, wiceminister edukacji złożyła także życzenia świąteczne przedstawicielom organizacji polonijnych z okręgu kijowskiego podczas przyjęcia polonijnego w Ambasadzie RP w Kijowie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prekonsultacje – dziś do końca dnia czekamy na Państwa opinie

MEN - aktualności - pt., 09/12/2016 - 14:40

Dziś, w piątek 9 grudnia br. do końca dnia (do godz. 23:59) czekamy na Państwa opinie dotyczące projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz ramowych planów nauczania.

Przypominamy, że po zakończeniu prekonsultacji – jeszcze w grudniu – projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz ramowych planów nauczania zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Przewidujemy, że do połowy lutego projekty rozporządzeń mają zostać odpisane przez Ministra Edukacji do końca lutego.

Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do przesyłania opinii dziś do godziny 23:59.

Zgłaszać je można mailem na adresy:

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792

Szczegółowe informacje na temat obu zaprezentowanych projektów znajdują się tu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podsumowanie programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 09/12/2016 - 11:18

„Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie, ochrona przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami to jedne z najważniejszych zadań szkoły. Na szczególne podkreślenie zasługuje rola wychowania i kształtowania postaw społecznych” – takie przesłanie Minister Edukacji Anny Zalewskiej usłyszeli uczestnicy konferencji podsumowujących realizację trzyletniego programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przewidzianą na lata 2014–2016.

Reforma edukacji w Wieluniu i Łodzi – wizyta wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 08/12/2016 - 18:42

Rozmowy z nauczycielami, dyrektorami szkół i rodzicami – to główne tematy wczorajszej wizyty Macieja Kopcia Podsekretarza Stanu w MEN w województwie łódzkim.

Podczas spotkań w Wieluniu, wiceminister edukacji podkreślał, że reforma wprowadzana będzie stopniowo, a jej założenia w dużym stopniu opierają się na decyzjach podejmowanych przez poszczególne samorządy.

– Tam, gdzie samorząd rozmawia z nauczycielami i rodzicami  proces wprowadzania zmian będzie przebiegał w spokojny i harmonijny sposób – podkreślił Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

– Dzięki reformie edukacji samorządy mają szansę zmodyfikować obecną sieć szkół, by wyglądała ona racjonalnie i placówki były bliżej uczniów – dodał.

Wiceminister edukacji podkreślił również, że obwody szkół mogą być zmniejszone, w związku, z czym odległość szkoły dla uczniów będzie mniejsza.

Podczas spotkania w Gimnazjum nr 1 rozmawiano m.in. o zaprezentowanych w minioną środę projektów podstaw programowych, przygotowaniach samorządów do wprowadzenia reformy systemu edukacji, w tym nowej struktury szkół.

Po wizycie w szkole, wiceminister edukacji spotkał się w Urzędzie Miasta Wielunia z samorządowcami z powiatów wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego. Obecni byli również dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas popołudniowego spotkania z dyrektorami łódzkich gimnazjów w gmachu urzędu wojewódzkiego, wiceminister edukacji przedstawił harmonogram wdrażania reformy oświaty, warianty przekształceń szkół oraz sytuację nauczycieli z Łodzi w nowym ustroju szkolnym.

Wiceminister edukacji podkreślał, że zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia.

– Mamy pełen obraz tego, co w kwestii reformy edukacji dzieje się w regionie łódzkim. Podczas spotkań nie widać było niepokoju, czy nerwowej atmosfery. To pozytywny sygnał – podsumował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prezydent o reformie edukacji

Belferblog - czw., 08/12/2016 - 18:30
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie reformy edukacji. W TVN powiedział m. in.: „Zawsze będzie problem i zawsze będą protestowali ci, którzy tracą funkcje. Podchodzę do sprawy spokojnie” (zob. cały wywiad). Podejście Prezydenta do reformy nie spodobało się Sławomirowi Broniarzowi. … Czytaj dalej →

Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.

MEN - aktualności - czw., 08/12/2016 - 16:37

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nią, już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Większe wsparcie dla sześciolatków związane jest ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast – jak dotychczas – trzech.

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją zniesiona zostanie również możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na sześciolatka, będzie zależała od tego, w jakiej placówce się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w szkole.

Z myślą o dzieciach sześcioletnich, zaproponowano, aby w algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2017 wprowadzić nowe wagi. Ich wartości dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana.

I tak w przypadku:

1.dziecka sześcioletniego w przedszkolu szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 4 089 zł;

2.dziecka sześcioletniego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego (np. punkty przedszkolne) szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 3 650 zł.

Z kolei w przypadku dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców zostanie, oprócz powyższych kwot, naliczona dodatkowa kwota subwencji w wysokości ok. 861 zł.

W projekcie algorytmu podziału subwencji oświatowej na rok 2017 zaproponowano nową   wagę dotyczącą dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej. Średnia kwota subwencji na dziecko w tym przypadku wyniesie ok. 1 346 zł.

Informacja w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Fot. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Godzina kodowania w MEN

MEN - aktualności - czw., 08/12/2016 - 16:14

W czwartek w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach ogólnoświatowej akcji „Hour of Code” odbyła się pokazowa lekcja kodowania.

Udział w niej wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

W programie spotkania zaplanowano programowanie z robotem Photon oraz warsztaty dla dzieci z druku 3D. Specjaliści zaprezentowali uczniom, w jaki sposób przebiega cały proces opracowywania, projektowania i wydruku w technologii trójwymiarowej. Pokazali również dzieciom przykłady zastosowania tych rozwiązań w praktyce.

Godzina Kodowania jest globalną akcją, w której udział biorą dziesiątki milionów uczniów z ponad 180 krajów. Z założenia każdy, bez względu na wiek może zostać organizatorem Godziny Kodowania i wziąć w niej udział.

Wtorkowe warsztaty wpisują się w realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pilotażowy program nauki programowania w szkołach.

Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania, w szczególności przetestowanie dostępnych rozwiązań służących nauce programowania oraz uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej,

Do 15 września br. do udziału w programie pilotażowym wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne zgłosiło się 1 592 szkół.  Chcemy, aby od 1 września 2017 roku nauka programowania była realizowana na każdym etapie kształcenia w ramach nowej podstawy programowej.

W dziedzinie informatyzacji szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji przy realizacji programu, którego celem jest dostarczenie do wszystkich polskich szkół nowoczesnej, spełniającej europejskie standardy infrastruktury internetowej. Do 1 września 2018 r. chcemy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, doprowadzić do tego, aby wszystkie szkoły, nawet te najbardziej oddalone, były podłączone do sieci, okablowane w środku i wyposażone w niezbędny sprzęt.

Godzina Kodowania jest organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week). To wydarzenie adresowane do uczniów z całego świata. Można w nim uczestniczyć przez cały rok za pośrednictwem dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do internetu. Celem tej inicjatywy jest przybliżenie uczniom nauki programowania, kodowania i zaprezentowanie możliwości wykorzystania technologii informatycznych w codziennym życiu.

Więcej informacji o kodowaniu znaleźć można na stronie internetowej www.godzinakodowania.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 08/12/2016 - 14:38

13 grudnia przypada 35. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tego dnia w 1981 r. władze PRL przestraszone siłą Solidarności wyprowadziły na ulicę wojsko i milicję. Na mocy dekretów Rady Państwa i rozporządzeń Rady Ministrów ograniczono podstawowe prawa obywatelskie. W nocy z 12 na 13 grudnia, zaczęły się internowania reprezentantów opozycji, wśród których byli czołowi działacze Solidarności, naukowcy, ludzie kultury i sztuki, nauczyciele.

PISA czy PiS?

Belferblog - śr., 07/12/2016 - 13:49
Polscy 15-latkowie odnieśli sukces w badaniu PISA 2015. W UE zajęli 5 miejsce w czytaniu ze zrozumieniem, 9 – w matematyce, 10 – w naukach przyrodniczych. Poprawili wyniki lat poprzednich i pokazali, że nauka nie idzie w las. A przecież … Czytaj dalej →

„Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach...

MEN - aktualności - śr., 07/12/2016 - 11:42

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN.

O roli wolontariatu – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - wt., 06/12/2016 - 17:02

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział we wtorek w ogólnopolskiej konferencji pn. „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Podczas wizyty na Podkarpaciu, wiceminister edukacji ogłosiła także inaugurację ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”.

Podczas swojego przemówienia, wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła jak ważne jest angażowanie się, przede wszystkim młodych ludzi, w działania wolontariackie.

– Wolontariat to postawa człowieka, który codziennie zauważa obok siebie drugą osobę. Jest również wrażliwy na jej potrzeby, potrafi dostrzec to, że często prosty gest, wyciągnięcie dłoni jest konieczne i może być oczekiwane – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. – Wolontariat to przede wszystkim wartości, które pomagają dostrzegać godność innego człowieka. Dziękuję wam wszystkim, że z tak ogromną pasją angażujecie się w pracę na rzecz innych – dodała.

W trackie wystąpienia, Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN ogłosiła również rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”. Do udziału w konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów wszystkich szkół w kraju i poza granicami Polski.

– Chcemy poznać waszą pracę bliżej. Pragniemy również pokazać, jak wiele wysiłku i zaangażowania wkładacie w swoją działalność wolontariacką – podkreśliła wiceminister edukacji, zachęcając uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji o konkursie „Wolontariusz Roku”.

Mówiąc o przygotowanej przez MEN reformie edukacji, Podsekretarz Stanu w MEN poinformowała, że w roku szkolnym 2017/2018 w rzeszowskich szkołach podstawowych powstanie o 6 oddziałów więcej. Zwiększy się zatem zapotrzebowanie na około 10 etatów dla nauczycieli. Władze miasta mogą także liczyć na większą subwencję oświatową.

– Gdyby nie obejmować dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym subwencją oświatową, kwota subwencji oświatowej dla miasta Rzeszowa uległaby zmniejszeniu o ok. 7,5 mln zł – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka.

Konferencja w Rzeszowie rozpoczęła się od wygłoszenia wykładów na temat roli wolontariatu we współczesnym świecie. Prof. Jacek Kurzępa przedstawił referat pt. „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Ideę szkolnych kół Caritas jako formy współczesnego i chrześcijańskiego wolontariatu przybliżył zebranym ks. dr Piotr Potyrała z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Następnie Kamil Wrzos z  Fundacji Rozwoju Wolontariatu próbował odnaleźć odpowiedź na pytanie, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy wolontariackiej. Na zakończenie tej części konferencji, Monika Szymbara z Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu przedstawiła wykład pn. „Kurs na wolontariat”.

Podczas dyskusji plenarnej oraz w panelach tematycznych, uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, że wolontariat to sztuka dzielenia się z innymi. Dyskutowano również na temat roli inkubatorów wolontariatu oraz kapitale społecznym i postawach wolontariuszy.

Zakończeniem konferencji była debata oksfordzka nad tezą „wolontariat  nie jest bezinteresowny ”. Udział w niej wzięli uczniowie I i II liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Konferencja na temat wolontariatu odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce. Wzięło w niej udział blisko 1000 uczestników – nauczycieli, uczniów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecni byli również parlamentarzyści, samorządowcy, władze województwa podkarpackiego oraz kuratorzy oświaty z 9 województw. Gospodarzami wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas wtorkowej wizyty na Podkarpaciu, wiceminister edukacji Teresa Wargocka odwiedziła również Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Tam w towarzystwie Świętego Mikołaja wręczyła wolontariuszom oraz podopiecznym prezenty i upominki.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki badania PISA 2015 – prezentacja Instytutu Badań Edukacyjnych

MEN - aktualności - wt., 06/12/2016 - 16:50

Wiceminister Maciej Kopeć wziął dziś udział w prezentacji Instytutu Badań Edukacyjnych na temat wyników badania PISA 2015.

Minister Maciej Kopeć w swoim wystąpieniu komentując prezentowane wyniki badania PISA 2015 podkreślił, że niepokój budzi to, że nastąpił spadek średnich wyników uczniów między rokiem 2012 i 2015 i w sposób szczególny dotyczy on nauk przyrodniczych.

– W porównaniu z badaniami z 2012 zwiększył się odsetek uczniów, którzy mieli najsłabsze wyniki i zmniejszył odsetek tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze wszystkich badanych przedmiotów – powiedział wiceminister Kopeć.

Podsekretarz Stanu w MEN dodał, że badanie pokazuje, że zmniejszyła się liczba uczniów deklarujących chęć podjęcia w przyszłości zatrudnienia w dziedzinach związanych z naukami przyrodniczymi. Minister podkreślił, że mamy wynik powyżej średniej OECD, ale fakt, że on spada, trudno uznać za pełen sukces.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił także, że analizując wyniki badania PISA 2015 nasuwają się pytania, co było powodem spadku tych wyników. Warto zastanowić się czy zastosowanie komputerów w badaniu PISA 2015 mogło w polskich uwarunkowaniach mieć wpływ na jego wyniki? Jeśli tak, to jaki był tego wpływ na końcowy rezultat? Czy taki wpływ na wyniki mogła mieć inna niż uprzednio, a zatem nowa dla uczniów, formuła części zadań? Te i inne pytania powinny być wzięte pod uwagę przez analityków zespołu badawczego.

– W tym miejscu dziękuję polskiemu zespołowi badawczemu za dobrą współpracę z OECD i konsorcjum podczas prowadzenia badania PISA w Polsce. Podziękowania należą się także dyrektorom szkół, nauczycielom oraz uczniom, którzy wzięli udział w badaniu i bez pracy których pozyskanie materiału do analiz byłoby niemożliwe – podkreślił wiceminister edukacji.

Badanie PISA jest realizowane pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a jego bezpośrednim wykonawcą jest międzynarodowe konsorcjum instytutów badawczych. W Polsce za jego realizację odpowiada zespół kompetentnych ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dzisiaj, w dniu ogłoszenia wyników badania PISA, prezentowany był raport wstępny. Ostateczny raport z badania, ukaże się w marcu przyszłego roku. Wtedy pokazana będzie bardziej szczegółowa analiza.

Komunikat Instytutu Badań Edukacyjnych

Więcej informacji na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki badania PISA 2015

MEN - aktualności - wt., 06/12/2016 - 13:15

10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przy­rodniczych, czytania i interpretacji, umie­jętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.

Główne wyniki

Rozumowanie w naukach przyrodniczych: wynik polskich uczniów to 501 pkt – o 24 pkt. mniej niż w 2012 r.  Spośród krajów Unii Europejskiej lepsze wyniki od Polski uzyskało 6 krajów. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników piętnastolat­ków z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii, Norwegii, USA, Au­strii i Szwecji – różnice między Polską a tymi krajami były nieistotne statystycznie. Daje nam to dziesiąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, a siódme, gdyby brać pod uwagę tylko różnice istotne statystycznie. W czołówce krajów osiągających najwyższe wyniki w bada­niu kompetencji przyrodniczych znajdują się kraje Dalekie­go Wschodu, a także Finlandia, Estonia i Kanada. Pierwsze miejsce zajmuje Singapur (556 pkt). Z krajów europejskich przoduje Estonia z wyni­kiem 534 punktów, a w czołówce znajduje się też Finlandia (531 pkt).

W czytaniu i interpretacji  średni wynik Polski to 506 pkt – o 12 pkt mniej niż w 2012 r.  W UE lepsze wyniki od polskich gimnazjalistów uzyskali tylko uczniowie z Finlandii, Irlandii i Estonii (wynik uczniów z Niemiec jest wyższy, ale różnica jest nieistotna). Lepsze średnie wyniki osiągnęli uczniowie z trzech krajów: Finlandii, Irlandii, Estonii, a wliczając wszystkie kraje europejskie, na czwartym w Europie (bo lepsi są także Norwegowie). Wśród krajów świata Polska znalazła się na 13 miejscu. Warto zaznaczyć, że jedynie 9 krajów uzyskało wynik statystycznie istotnie lepszy od Polski, zaś w przypadku 3 ich przewaga mieściła się w granicach błędów losowych.

Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt., o 14 pkt mniej niż w 2012 r.
W Europie jesteśmy na 8. pozycji. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W UE lepsze od Polski wyniki uzyskało 5 krajów:  Estonia, Holandia, Dania, Finlandia i Słowenia.

W zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych odsetek uczniów najsłabszych, czyli poniżej drugiego poziomu umiejętności, w roku 2015 wyniósł 16,3%  (w 2012 r. było to 9%, a w 2006 17%). Trudno jednoznacznie określić, na ile zmiana pomiędzy latami 2012 a 2015 wynikała z zastosowania pomiaru komputerowego. Podobne zmiany nastąpiły w pozostałych dziedzinach: w matematyce – 17,2% w 2015 r. (w 2012r. – 14,4% ), a w zakresie czytania i interpretacji – 14,4% (w 2012 r. – 10,6%). Analogicznie uczniów z najlepszymi wynikami w rozumowaniu w naukach przyrodniczych było 7,3% w 2015 r. (w 2012 r. – 10,8%, a w 2006 – 6,8%). W ma­tematyce w 2015 r. najlepszych uczniów było 12,2% (w 2012 r. – 16,7%), a w czytaniu – 8,2% (w 2012 r. – 10,1%). Ze względu na zmianę techniki pomiaru wydaje się, że ważniejsze jest odniesienie polskich wyników do wyników innych krajów.  Zarówno pod względem od­setka najlepszych, jak i najsłabszych uczniów wynik Polski jest lepszy niż średnio w krajach OECD, z wyjątkiem odsetka uczniów najlepszych w czytaniu i interpretacji, który jest nieco niższy i obszar ten wymaga wsparcia.

W rozumowaniu w naukach przyrodniczych w 2015 r. średni wynik chłopców w krajach OECD wyniósł 495 punktów i był o 4 pkt. wyższy od średniego wyniku dziewcząt. W Polsce średni wynik dziewcząt wyniósł 498 pkt., podczas gdy chłopcy osiągnęli 504 pkt.

Także w zakresie matematyki odnotowano przewagę chłopców: ich średni wynik to 511 punktów, a dziewcząt – 499 punktów. Po raz pierwszy od lat przewaga chłopców nad dziewczętami w matematyce jest istotna statystycznie (w latach 2009 i 2012 wynosiła tylko 4 punkty). Przewaga chłopców w tej dziedzinie dotyczy także dolnego i górnego krańca skali umiejętności – wśród najsłabszych uczniów (najniższy decyl) wyniki chłopców są o 9 punktów wyższe niż dziewcząt, a wśród najlepszych aż o 19 punktów wyższe.

Natomiast w zakresie czytania i interpretacji dziewczęta są zdecydowanie lepsze: w Polsce różnica wyniosła 30 pkt na korzyść dziewcząt, jest ona zbliżona do średniej OECD (27 p.). Dziewczęta uzyskały 521 pkt, a chłopcy 491.

We wszystkich trzech dziedzinach chłopcy poprawili swoje wyniki względem dziewcząt pomiędzy latami 2012 a 2015, ale trudno określić czy i w jakim stopniu wpłynęła na to zmiana pomiary na komputerowy. Wymaga to odrębnych badań.

Postawy uczniów wobec nauk przyrodniczych oraz oczekiwania względem kariery zawodowej

W badaniach z 2006 oraz 2015 pytano uczniów o różne aspekty ich postaw wobec nauk przyrodniczych, w tym, czy uczenie się przedmiotów przyrodniczych oraz poznawanie zagad­nień naukowych sprawia im przyjemność i daje satysfak­cję. Na podstawie tych odpowiedzi opracowano wskaźnik satysfakcji z uczenia się przedmiotów przyrodniczych (en­joyment of learning science). Krajami, w których wskaźnik ten wzrósł najbardziej między badaniami 2006 i 2015, były Irlan­dia i Polska.

Uczniowie byli też pytani o to, jak sądzą, jaki zawód będą wykonywać w wieku 30 lat. Odsetek uczniów wskazujących na zawody związane z nauką zmniejszył się, w porównaniu z 2006 r. z ok. 26 do 21 procent. Między 2006 a 2015 nie zmienił się odsetek uczniów wskazujących na zawody inżynierskie i bezpośrednio związane z nauką (te zawody wskazało w 2015 r. ok. 6% uczniów), zwiększył się odsetek wskazujących na zawody medyczne (wzrost z 8 do 12%), zmniejszył się natomiast odsetek uczniów wskazujących na zawody informatyczne (z 6 do 1%) oraz pozostałe zawody związane z nauką (z 6 do 1%).

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Jest ono realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. W roku 2015 wprowadzono istotne zmiany w metodologii badania, w szczególności przejście na pomiar komputerowy. Co oznacza, że po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, a nie „na papierze”. Dokonano wszelkich starań, by zachować porównywalność wyników w czasie, choć należy mieć świadomość, że tego typu zmiana oznacza, iż nie można mieć całkowitej pewności, czy i w jakim stopniu sposób przeprowadzenia badania wpłynął na wyniki. Obniżenie wyników pomiędzy latami 2012 i 2015 odnotowano w większości krajów OECD.

Polska od początku uczestniczy w badaniu. Do 2012 prowadził je Instytut Filozofii i Socjologii PAN, od 2013 – Instytut Badań Edukacyjnych. W realizację badania PISA zaangażowana jest od 2000 roku grupa naukowców, która tworzy interdycyplinarny zespół badawczy PISA.

W każdej edycji badania jedna z dziedzin: czytanie i interpretacja, umiejętności matematyczne, rozumowanie w naukach przyrodniczych – jest dziedziną wiodącą. W 2015 r. było to rozumowanie w naukach przyrodniczych.

Badanie OECD PISA jest badaniem piętnastolatków – uczniów, którzy w roku poprzedzającym badanie ukończyli lat 15; w 2015 roku byli to uczniowie z rocznika 1999 r.

W PISA 2015 uczestniczyło ponad 500 tys. uczniów z 72 krajów i regionów.

Więcej informacji na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych

Wystartował konkurs MEN „Wolontariusz Roku”

MEN - aktualności - wt., 06/12/2016 - 11:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został on zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Chcemy poznać i wyróżnić najaktywniejszych wolontariuszy.

Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

 • Przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu;
 • Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie MEN;
 • Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego  zgłoszony wolontariusz powinien otrzymać tytuł „Wolontariusza Roku”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2017 roku.

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni zarówno indywidualne osoby jak i grypa wolontariuszy.

„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Formularz Zgłoszenia

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w Tarnowie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 06/12/2016 - 08:46

Spotkanie z wolontariuszami i nauczycielami oraz debata o innowacjach w szkołach – to główne punkty wizyty wiceministra edukacji Macieja Kopcia w Tarnowie.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek odwiedził Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Uczestniczył tam w spotkaniu z wolontariuszami i nauczycielami Szkolnego Centrum Wolontariatu „Empatia”.

Podczas swojego wystąpienia, wiceminister edukacji podkreślił, że wolontariat szkolny umożliwia zdobycie doświadczenia mającego wpływ na wybór dalszej drogi życiowej.

– Wolontariat to niezwykle ważne zadania, jakie podejmowane są w szkołach. Angażowanie się młodych ludzi w wolontariat uczy ich przede wszystkim pracy w zespole, co będzie przydatne w ich dalszym dorosłym życiu – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji przypomniał również, że w projekcie ustawy Prawo oświatowe zostały zawarte przepisy wzmacniające prowadzenie działalności wolontariackiej w szkołach i placówkach. Po wejściu przepisów w życie, szkoła będzie miała obowiązek zawarcia w statucie szkoły sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu. Samorząd uczniowski będzie mógł również ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu

Podczas spotkania Patrycja Szpala, uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych, z rąk wiceministra edukacji otrzymała nagrodę dla najlepszego wolontariusza Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Jednocześnie wyróżniono 10 wolontariuszy, którzy brali aktywny udział w akcjach społecznych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy wspierali uczniów w ich działaniu.

W imieniu minister Anny Zalewskiej, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, otrzymał od uczniów i nauczycieli Złote Serduszko „Empatii”. To wyróżnienie przyznane w podziękowaniu za ustanowienie roku szkolnego 2016/2017„Rokiem Wolontariatu”, a także zwrócenie uwagi na pracę szkolnych wolontariuszy. Serduszko „Empatii” wręczane jest od 3 lat osobom i instytucjom wspierających wolontariat.

Na zakończenie wizyty w Tarnowie wiceminister edukacji spotkał się z nauczycielami i dyrektorami z powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Rozmowy w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyły innowacji w szkole oraz wprowadzenia pilotażowego programu programowania. Poruszane były także kwestie związane z reformą edukacji.

Wiceminister edukacji podczas spotkania mówił, że celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania, w szczególności przetestowanie dostępnych rozwiązań oraz uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, umożliwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

– Bardzo istotnie jest to, aby jak najmłodszych uczniów zachęcać do nauki programowania, kodowania czy zabawy w gry logiczne. Bez nauki przedmiotów ścisłych, w tym przede wszystkim informatyki, nie będzie można myśleć o postępie technologicznym i rozwoju gospodarczym – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należy opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy powinno być również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dotyczy to również powiązań programowania i informatyki z innymi przedmiotami.

Do pilotażu wdrożeniu programowania w województwie Małopolskim zostało zgłoszonych ponad 150 nowych innowacji. Większość z nich zaplanowana jest w szkołach podstawowych. Z tego powodu na terenie całego województwa odbywają się konferencje tematyczne skierowane dla nauczycieli. Spotkanie w Tarnowie było piątym z kolei.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jak będzie wyglądała organizacja klas sportowych i dwujęzycznych po reformie edukacji?

MEN - aktualności - pon., 05/12/2016 - 09:02

Zgodnie z przepisami projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępne z oddziałami można:

 • przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, ośmioletnią szkołę podstawową sportową, ośmioletnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo ośmioletnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, ośmioletniej szkoły podstawowej sportowej, ośmioletniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo ośmioletniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • przekształcić w liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • przekształcić w technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • przekształcić w branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego;
 • włączyć do branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

Decyzje w tym zakresie podejmuje organ prowadzący szkoły. Włączenie gimnazjum do szkoły innego typu lub przekształcenie go w szkołę innego typu, zgodnie z projektem, jest możliwe w następujących terminach: 1 września 2017, 1 września 2018 i 1 września 2019.

Jednocześnie, można pozostawić gimnazjum jako samodzielną szkołę i wygasić ją. Wygaszenie (zakończenie działalności) gimnazjum w przypadku gimnazjum samorządowego będzie potwierdzone uchwałą podjętą do 30 listopada 2019 r.

Jednocześnie podkreślamy, że zarówno szkoły sportowe, oddziały sportowe w szkołach ogólnodostępnych oraz szkoły mistrzostwa sportowego będą funkcjonować na podobnych zasadach jak w obecnym stanie prawnym (tj. w 6-letnich szkołach podstawowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych).

Nowe oddziały sportowe (szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego) będą mogły być nadal tworzone w 8-letnich szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych. Natomiast nie będą tworzone nowe oddziały i szkoły na poziomie wygaszanych gimnazjów. Należy podkreślić, że te, które zostały już utworzone (na etapie gimnazjum), będą funkcjonowały, aż do ich wygaśnięcia.

W roku szkolnym 2017/2018 będzie można utworzyć w szkole podstawowej oddział sportowy również od klasy VII.

Nowym rozwiązaniem jest natomiast umożliwienie tworzenia w szkole ogólnodostępnej oddziałów mistrzostwa sportowego.

Nie wprowadzamy zmian w przepisach projektowanej ustawy dotyczących rekrutacji do publicznych szkół sportowych i oddziałów sportowych oraz publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego. Tak jak dotychczas, kandydat ubiegający się o przyjęcie do takich szkół i oddziałów powinien posiadać:

 1. zgodę rodziców,
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 3. uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku, jeśli kandydatów spełniających powyższe warunki byłoby więcej niż miejsc, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.

Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodową trwają prace nad aktem wykonawczym dotyczącym warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Oddziały dwujęzyczne

W projektowanej ustawie wprowadzono przepis, który jest skutkiem zmian strukturalnych systemu oświaty, umożliwiający utworzenie oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej.

W dotychczasowym stanie prawnym, oddziały dwujęzyczne nie mogły być tworzone w szkole podstawowej, a jedynie w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej (razem 6 lat nauczania dwujęzycznego).

Projektowane rozwiązania zakładają, że oddziały dwujęzyczne będą tworzone w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu (klasy I-VIII), mogły zacząć takie kształcenie od klasy VII. W ten sposób zostanie zachowana liczba lat edukacji dwujęzycznej tj. 6 lat – 2 lata w szkole podstawowej (kl. VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcącym.

Ważne podkreślenia jest to, że każda szkoła podstawowa będzie mogła utworzyć taki oddział (lub oddziały), do którego będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Jednocześnie, w przypadku większej liczby chętnych do takiego oddziału uczniów – spełniających powyższe warunki – niż liczba wolnych miejsc w oddziale, będą brane pod uwagę łącznie:

 1. wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych;
 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz
 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W następnej kolejności będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyjaśnienie w sprawie decyzji Komitetu Monitorującego

MEN - aktualności - pt., 02/12/2016 - 16:26

Rozpowszechniane informacje, że MEN nie otrzymało 70 mln zł z UE są nieprawdziwe. Pieniądze w żadnym stopniu nie uległy zmniejszeniu i pozostają na tym samym poziomie.

Ze względu na wprowadzane obecnie zmiany w systemie oświaty, które pociągają za sobą m.in. zmianę obowiązującej podstawy programowej, KM POWER obradujący w dniach 22-23 listopada br. zaproponował przesunięcie terminu procedowania nad wskazanymi szczegółowymi kryteriami wyboru dla fiszek: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. programów nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” i „Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom”.

Szczegółowe kryteria wyboru dla tych projektów powinny zostać zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POWER po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej, co według planów MEN będzie na przełomie 2016/2017 roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.10, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dysponuje środkami w wysokości ponad 290 mln euro na lata 2014-2023.

Rolą Komitetu Monitorującego w ramach PO WER nie jest dysponowanie środkami Programu. Komitet m.in. zatwierdza kryteria wyboru projektów, dokonuje przeglądu postępu Programu oraz monitoruje osiąganie jego celów.

Obecnie prace Komitetu koncentrują się na planowaniu działań do realizacji w roku 2017. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Komitetu wstrzymali jedynie zatwierdzenie kryteriów wyboru dwóch projektów nie zgłaszając zastrzeżeń co do wysokości zaplanowanych kwot. MEN kontynuuje pracę nad ostatecznym brzmieniem fiszek ww. projektów i planuje poddać je pod głosowanie KM.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Małżonka Prezydenta Ukrainy z wizytą w MEN

MEN - aktualności - pt., 02/12/2016 - 15:45

– Nasze kraje współpracują ze sobą w wielu obszarach. Uczymy się od siebie wzajemnie – powiedziała szefowa MEN.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej spotkała się w piątek z Maryną Poroszenko, Małżonką Prezydenta Ukrainy. Oficjalna wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce miała związek z 25. rocznicą uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy.

Głównym tematem piątkowego spotkania w MEN była edukacja osób niepełnosprawnych oraz uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Rozmawiano również o polskich rozwiązaniach systemowych w tym obszarze, w szczególności o regulacjach prawnych oraz sposobie finansowania szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała także o głównych kierunkach zmian w kształceniu osób o specjalnych potrzebach, w tym o potrzebie zapewnienia spójnego podejścia resortów do osób niepełnosprawnych. Poruszono również kontekst europejskiej współpracy w zakresie edukacji włączającej.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół w Łajskach, którzy przybliżyli uczestnikom rozmów funkcjonowanie szkoły włączającej w Polsce.

W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw dotyczącymi reformy edukacji

MEN - aktualności - pt., 02/12/2016 - 08:58

W trakcie 31. posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowych projektów ustaw – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Oba projekty opisują zmiany w organizacji oświaty w Polsce zapowiedziane w exposé Premier Beaty Szydło.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. W projekcie znajdują się również zapisy dotyczące egzaminów zewnętrznych, innowacji w szkole, tworzenia oddziałów przygotowawczych oraz zmian w kształceniu zawodowym.

Po pierwszym czytaniu, projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisji.

W celu szczegółowego rozpatrzenia obu projektów Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W jej skład wchodzi 15 posłów.

Prace dotyczące projektów ustaw będą kontynuowane w Podkomisji w przyszłym tygodniu.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent