Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Od uśmiechu do trwałej zmiany – co teoria frajdy może zdziałać w szkolnym świecie?

Edukacja i rozwój - ndz., 02/10/2016 - 00:00
       Ostatnim razem poruszaliśmy zagadnienia związane z dobrostanem psychicznym oraz równowagą między sferą zawodową, a rozwojem osobistym. Tym razem prezentujemy jeden z najskuteczniejszych i najprostszych sposobów na pozbycie się stresu, czyli uśmiech. Czy wiecie,
Kategorie: Prawo

Jest praca dla nauczycieli

Belferblog - pt., 26/08/2016 - 17:58
Ostatnie dni sierpnia to gorący okres dla osób szukających pracy przy tablicy. W tym czasie zawsze zwalnia się trochę miejsc, dlatego bezrobotni nauczyciele szturmują szkoły, licząc na etat lub chociaż kilka godzin. Głos Nauczycielski przypomina, że w pierwszej kolejności należy … Czytaj dalej →

Poradniki dla nauczycieli trzecioklasistów − część 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 26/08/2016 - 10:58

Publikujemy kolejną część poradników dla nauczycieli. Materiały są przeznaczone do podręcznika Nasza szkoła. Klasa 3. Część 1. W poradnikach znajdują się propozycje realizacji treści podręcznika, karty pracy, rozkład materiału, wskazówki, jak korzystać z poradnika i podręcznika do edukacji zintegrowanej i matematycznej.

Edukacja historyczna − współpraca MEN i IPN

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 26/08/2016 - 10:08

Nowatorskie formy nauczania historii zapowiedziały Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej we wspólnym liście intencyjnym. Obie instytucje będą dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych. Celem porozumienia jest także wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych.

Czytaj więcej

Konferencja: Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju. Działania edukacyjne w Europie i krajach skandynawskich

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 25/08/2016 - 15:32

20 września 2016 r. zapraszamy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych na międzynarodową konferencję „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju. Działania edukacyjne w Europie i krajach skandynawskich". Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 25/08/2016 - 08:22

Minister Edukacji Narodowej skierowała list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017. Minister Anna Zalewska przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian, które będą zaprezentowane w postaci projektów ustaw w połowie września.

Czytaj więcej

60 tysięcy poprawia maturę i idzie na studia

Belferblog - wt., 23/08/2016 - 12:40
Ok. 60 tysięcy osób pisze dziś egzamin poprawkowy. Większość z matematyki (ponad 52 tys.), trochę z języka polskiego i języków obcych. Maturę ustną poprawia od jutra do piątku mniej niż 4 tys. osób. Za wszystkich trzymają kciuki nie tylko krewni i … Czytaj dalej →

Uczeń chodzący na religię i etykę będzie miał dwie oceny

Nowe prawo oświatowe - pon., 22/08/2016 - 12:52

Do tej pory jeżeli uczeń miał oceny z obu tych przedmiotów, do średnich końcowych wliczano ocenę, która była średnią ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Od przyszłego roku szkolnego uczeń, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, będzie miał wliczane do średniej obie oceny. Wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1278), które wejdzie w życie 1 września 2016 r.

 

Znane są terminy egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 roku

Nowe prawo oświatowe - pon., 22/08/2016 - 12:47

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r. W pierwszym dniu egzaminu w części humanistycznej uczniowie rozwiązywać będą zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się dzień później, w czwartek 20 kwietnia 2017 r. Z kolei w piątek, 21 kwietnia o godzinie 9:00 uczniowie zmagać się będą z językiem obcym nowożytnym na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym (o godzinie 11:00). Gimnazjaliści swoje wyniki poznają w ostatnim dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wtedy też Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w czwartek, 4 maja o godz. 9:00, na poziomie rozszerzonym o godz. 14:00. Dzień później (piątek, 5 maja) maturzyści zmagać się będą z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Ogólnopolskie wyniki matury CKE ogłosi 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło: www.cke.edu.pl

Harmonogram egzaminów w 2017 roku

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 22/08/2016 - 09:22

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku. Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19−21 kwietnia 2017 roku, natomiast matury rozpoczną się egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym 4 maja.

Czytaj więcej

Nawet 1000 zł zasiłku będą mogły otrzymać dzieci z rodzin dotkniętych przez klęski żywiołowe

Nowe prawo oświatowe - pt., 19/08/2016 - 20:00

17 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. poz. 1268). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 sierpnia.

Akt określa warunki, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które ucierpiały z powodu warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych i którym przyznano zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł.

Uczeń może otrzymać zasiłek losowy na cele edukacyjne – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł, które ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego, w tym np. obuwia szkolnego, plecaków, podręczników, stroju sportowego, artykułów piśmiennych.

Uczniowie będą mogli również skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – beneficjentami tej formy pomocy będą uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którym należy udzielić wsparcia psychologiczno-pedagogicznego połączonego z możliwością wyjazdu poza obszar objęty skutkami żywiołu - na ten cel przeznaczono do 1300 zł. Na zajęcia terapeutyczne na miejscu przeznaczono 1500 zł na każde dziecko.


Od nowego roku szkolnego dane w SIO na nowych zasadach

Nowe prawo oświatowe - pt., 19/08/2016 - 19:57

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. (Dz. U. poz. 1267). Akt wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.

Rozporządzenie określa termin przekazania danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w placówkach doskonalenia nauczycieli.

Odstępuje się także od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach.

Po zmianach zniknie obowiązek gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Doprecyzowano także katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela.


Czyszczenie szkół z komunistów

Belferblog - pt., 19/08/2016 - 08:57
PiS podejrzewa, iż w szkołach kryje się jeszcze sporo komunistów, zarówno wśród nauczycieli, jak i pracowników administracji oraz obsługi. Ludzie ci zagrażają dzieciom i młodzieży, dlatego trzeba ich wytropić i usunąć. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do ministrów aż … Czytaj dalej →

Jedna szkoła – dwa budynki

Belferblog - śr., 17/08/2016 - 11:42
Koniec marzeń z prowadzeniem szkół tylko dla klas 5-8. Minister edukacji pozbawiła nadziei gimnazja, które planowały się przekształcić w podstawówki dla starszych dzieci. Gimnazjum może przetrwać, o ile istnieją takie potrzeby lokalowe, jako część szkoły podstawowej. Obie placówki muszą się … Czytaj dalej →

Szkolne lektury – ile to ma stron?

Belferblog - wt., 16/08/2016 - 17:38
W MEN trwają prace nad nowym kanonem lektur. Mam nadzieję, że jednym z kryteriów będzie liczba stron. Im mniej, tym lepiej. Obecnie w kanonie dominują grube i tłuste kobyły – książki liczące kilkaset stron. Na samą myśl, że trzeba to … Czytaj dalej →

Rosną koszty likwidacji gimnazjów

Belferblog - pon., 15/08/2016 - 13:13
Likwidacja gimnazjów może się okazać zaskakująco drogim pomysłem rządu. Ile to będzie kosztować, nikt nie ma pojęcia, ponieważ PiS nie przygotował żadnego kosztorysu. Należy się więc liczyć z niespodziankami. Jak chociażby z tym, że trzeba będzie zwrócić dotacje unijne, które … Czytaj dalej →

Święto Wojska Polskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 12/08/2016 - 15:01

15 sierpnia 2016 roku przypada 96. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Jest to także święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które obchodzone jest od 1992 roku, na pamiątkę zwycięskiej bitwy zwanej Cudem nad Wisłą. Z tej okazji w Warszawie i okolicach odbędą się m.in. defilada wojskowa, rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920, wydarzenia w Muzeum Wojska Polskiego.

Wystartował portal programowanie.men.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 11/08/2016 - 08:38

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal www.programowanie.men.gov.pl. To właśnie tam będą zamieszczane aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania. Nowy portal umożliwia między innymi dzielenie się doświadczeniami oraz materiałami opartymi na wolnej i darmowej licencji.

Czytaj więcej

Oświata w PRL-u

Belferblog - śr., 10/08/2016 - 11:01
Autorytety oświatowe protestują przeciwko PiS-owskiej reformie oświaty. Do grona przerażonych zmianami dołączyła Krystyna Starczewska i zaczęła bić na alarm (biogram tutaj). Przerażenie uzasadnione, jednak główny argument fatalny: „PiS zawraca oświatę do PRL-u” (wywiad z dr Starczewską tutaj). Zapewne w środowisku … Czytaj dalej →

Nauczyciele wielu przedmiotów

Belferblog - pon., 08/08/2016 - 14:31
Kiedyś wieloprzedmiotowcy trafiali się w maleńkich wiejskich szkołach, obecnie zjawisko to występuje wszędzie, także w wielkomiejskich liceach – jeśli chcesz mieć etat, zapomnij o uczeniu jednego przedmiotu. Niektórzy nauczyciele nigdy już w jednej szkole nie uzbierają godzin do pełnego etatu. Tak … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent